blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘กระทรวงความมั่นคงเเห่ง’

29th March 2011

สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่น่าสนใจเมื่อเร็วๆนี้  หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสัญชาติอเมริกัน (USCIS) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนต่างๆซึงเกี่ยวกับกระบวนการการยื่นคำขอเข้าเมืองที่เกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทซีอาร์-1 ไออาร์-1 วีซ่า เค-1 และวีซ่าเค-3 ซึ่งยื่นโดยพลเมืองอเมริกันและพลเมืองที่มีถิ่นฐานถาวร อ้างโดยตรงจากบันทึกของ USCIS ที่อ้างลงใน ILW.com:

บันทึกนี้ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของศูนย์บริการ USCIS ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงในการจัดการของคำขอ I-130 และ คำขอ I-129F ที่ยื่นโดยผู้ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อหาเกี่ยวกับความผิดเล็กๆน้อยๆ” ภายใต้พระราชบัญญัติการความปลอดภัยและการปกป้องเด็กอดัม วอร์ช ปี 2006 (พระราชบัญญัติอดัม วอร์ช หรือ AWA) และเกี่ยวข้องกันกับประเด็นนี้ บันทึกนี้ปรับใช้กับคำขอที่เกี่ยวกับศูนย์บริการและไม่ใช่คำขอที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานของ USCIS

โดยทั่วไปแล้ว คำขอ I-130 (ประเภทที่ใช้สำหรับการอ้างคำขอของวีซ่า CR-1 หรือวีซ่า IR-1)เป็นกระบวนการของ หน่วยบริการ USCIS ซึ่งเป็นกระบวนการเฉพาะและเป็นหลักฐานการชำระเงิน ในบางกรณี อาจจะเป็นไปได้ที่กระบวนการของ I-130ในสำนักงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในต่างแดน เช่นสำนักงาน USCISในกรุงเทพฯ คำขอของ I-129f (เป็นประเภทหนึ่งของการยื่นคำขอวีซ่าคู่หมั้นสหรัฐ หรือวีซ่า K1)ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์บริการUSCISในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสำนักงานหลักไม่สามารถดำเนินการต่างๆได้ในขณะที่เขียนบทความนี้อยู่ อ้างเพิ่มเติมจากบันทึกข้อความที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

USCIS จะเป็นศูนย์กลางที่ VSC ในการเป็นศูนย์บริการ หากศูนย์บริการได้มีการตัดสินใจในเบื้องต้นว่ามีการประกันคำขอในฐานะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AWA ที่ VSCจะให้บริการการจัดการกับปัญหาต่างๆจากรัฐบาลกลาง รัฐ และตัวแทนท้องถิ่นอื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวกับ AWA ดำเนินการอยู่ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหนึ่งในสี่ของศูนย์บริการ (ในที่นี้อ้างถึง “หน่วยบริการต้นกำเนิด” หรือ “หน่วยบริการที่ส่งไป”) ในนขณะที่เรื่องที่เกี่ยวกับAWA ต้องการที่จะจัดการแบบพิเศษ การตัดสินใจที่จะรวมอำนาจเกี่ยวกับ AWAที่ VSC จะกระทบต่อเรื่องที่อยู่ในศูนย์บริการอื่นเพียงเล็กน้อย

เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า หน่วยบริการการเข้าเมืองและพลเมืองอเมริกัน (USCIS) ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติอดัม วอร์ช (AWA) ในบทบาทของศูนย์บริการในเวอร์มอนท์ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับ AWAในบทบาทของศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติในกระบวนการทั่วทั้งสหรัฐเนื่องจากตัวแทนมีภาระหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับคำขอวีซ่าซึ่งมาจาก USCIS และผ่านกระบวนการของสถานทูตอเมริกา หรือกงสุลสหรัฐในต่างประเทศ แม้NVCอยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงของรัฐในขณะที่ศูนย์บริการเUSCISวอร์มอนท์(เหมือนกับศูนย์บริการ USCIS อื่นๆ) ภายใต้เขตขอำนาจของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS)และ USCIS

To view this posting in English please see: K-1 visa.

more Comments: 04

24th March 2011

เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนได้ติดตามเรื่องที่น่าสนใจคือ บทความของกองทุนความเสมอภาคการตรวจคนเข้าเมือง รายงานว่า ชาวอเมริกันเรียกร้องต่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับสถานะของผู้ที่อยู่อาศัยอย่างถาวรตามกฎหมายสำหรับคู่ของกลุ่มเพศที่สาม (LGBT)ที่ถือสัญชาติอเมริกันและเป็นผู้อยู่อย่างถาวรตามกฎหมาย อ้างโดยตรงจาก Immigration Equality Action Fund Blog:

ในการสัมภาษณ์ที่มีการเผยแพร่เมื่อคืนนี้ ผู้อำนวยการใหญ่ของหน่วยงานความเสมอภาคตรวจคนเข้าเมืองราเชลล์ บี ไทเวนเรรียกร้องให้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิยกเลิกการปฏิเสธการยื่นขอกรีนการ์ดของคุ่แต่งงานชาวอเมริกันในกลุ่มเพศที่สาม

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายเพื่อสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันของกลุ่มเพศที่สามซึ่งมีความเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองการแต่งงาน (DOMA) ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาห้ามคู่เพศเดียวกันได้รับสิทธิประโยชน์ แม้ว่า สิทธิประโยชน์นั้นจะเป็นสิทธิที่คู่ต่างเพศได้รับอยู่ตามธรรมดาก็ตาม ในขณะเดียวกัน จำนวนของรัฐที่มีอำนาจในอเมริกันเรียกร้องให้พลเมืองและวางมาตรการที่จะอนุญาตให้มีการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายระหว่างบุคคลที่เป็นเพศเดียวกัน ไม่ว่าอย่างไรก็ตามการแต่งงานอาจจะถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการรับรองโดยรัฐในสหรัฐอเมริกา เช่น แมสซาชูเซส ตัวอย่างเช่น รัฐบาลกลางยังคงที่จะไม่ถือว่าการแต่งงานนั้นเป็นไปตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ DOMA อ้างเพิ่มเติมจากบทความ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคการตรวจคนเข้าเมือง:

“อาจกล่าวเป็นนัยได้ว่า หน่วยงานทางปกครองหยุดที่จะสร้างความแตกแยกในครอบครัวบนหลักของกฎหมายว่า มกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจไว้” ไทเวนกล่าวต่อผู้สื่อข่าววแอนดรูว์ ฮาร์มอน “พวกเราจะเรียกร้องกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในการที่จะยกเลิกการขอกรีนการ์ดสำหรับคู่แต่งงานที่เป็นพลเมืองอเมริกัน”

ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั้น  ผลลัพธ์ของการบังคับใช้พระราชบัญญัติ DOMAในบริยทของคนเข้าเมืองเป็นเรื่องที่มั่นคงและต่อเนื่องของครอบครัวสองสัญชาติ เป็นที่ปรากฏว่า สิทธิที่เท่าเทียมของกลุ่มเพศที่สาม มีความหวังที่จะให้ DHS ช่วยบรรเทาในสสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อ้างโดยตรงจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคการตรวจคนเข้าเมือง

ผู้แทนเจอร์โรลด์ นาร์เดล (D-NY) และโซ  ลอฟเกน (D-CA)เป็นผู้นำที่มีความสำคัญในประเด็นของการตรวจคนเข้าเมืองและกลุ่มเพศที่สามและประเด็นเรื่องคนเข้าเมืองในคองเกรส เชื่อมโยงกับการเรียกร้องการเข้าเมืองในการที่จะหยุดเรื่องคู่แต่งงานตามกฎหมาย วุฒิสภานิวยอร์กคริสเทน กิลลิแบรด์คงที่จะต้องชั่งน้ำหนัก กล่าวกับผู้สื่อข่าวเช่นนั้น ข่าวล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับคู่เกย์และคู่เลสเบี้ยนที่เป็นคู่สองสัญชาตินั้นใจสลาย

บทความนี้แนะนำให้ผู้อ่านคลิกที่ลิงค์ข้างบนในการที่จะศึกษาข้อมูลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคในการตรวจคนเข้าเมืองและการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในกลุ่มของเพศที่สาม สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ ผู้แทนเจอรัลด์ แนดเลอร์มีการออกกฎหมายที่เป็นไปในทางสนับสนุนมากขึ้น เช่น พระราชบัญญัติการรวมกลุ่มของครอบครัวอเมริกัน (UAFA) ร่างกฎหมายนี้ให้สิทธิประโยชน์เรื่องการเข้าเมืองแก่คู่เพศเดียวกันสองสัญชาติ

รัฐหลายๆรัฐในสหรัฐอเมริกามอบของขวัญให้แก่สิทธิที่เท่าเทียมกันของกลุ่มเพศที่สาม สิทธิประโยชน์ ความคุ้มกันและการป้องกัน หลายๆรัฐเช่น แมสซาชูเซส ไอโอวา โรดไอซ์แลนด์ เวอร์มอนท์ นิวแฮมเชียร์ คอนเนคติกัส และเขตในโคลัมเบียให้การสนับสนุนการต่อสู้สิทธิในครอบครัวของกลุ่มเพศที่สาม ในขณะเดียวกัน การบังคับใช้บทบัญญัติต่างๆในพระราชบัญญัติคุ้มครองการแต่งงาน (DOMA) เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์เรื่องการเข้าเมืองที่เท่าเทียมกันของคู่เพศเดียวกันสองสัญชาติ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่ต่างเพศ

ประเด็นเรื่องการแต่งงานของเพศเดียวกันและสิทธิที่เท่าเทียมกันเป็นเรื่องที่มีการแนะนำอยู่หลายๆประเด็นที่มีความหลากหลาย แต่ในความคิดเห็นของผู้เขียนไม่ต้องการให้เป้นเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา(รัฐแคนซัส)ซึ่งมีการห้ามคู่แต่งงานเพศเดียวกัน (ใช่ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การแต่งงานของเพศเดียวกันรัฐแคนซัสนั้น เป็นสิทธิที่จะแต่งงานกับใครก็ได้ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาซึ่งให้สิทธิแก่ชาวแคนซัสเช่นเดียวกับคนอื่นในสหรัฐ แต่การวิเคราะห์ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงเบื้องต้นในประเด็นการแต่งงานเพศเดียวกันระหว่างรัฐ) มีบางฝ่ายโต้เถียงว่า เรื่องนี้ไม่ใช้กับศาลแห่งรัฐที่ห้ามการแต่งงานของเพศเดียวกันตามกฎหมายในรัฐอื่นๆ ผู้เขียนบทความนี้เห็นว่า อาจมีการแปลความที่แตกต่างกันในบริบทความความเชื่อมั่นอาจจะมีการอนุญาตในบางรัฐ เช่น แคนซัส ในการที่จะทำให้การแต่งงานตามกฎหมายระหว่างคู่เพศเดียวกันที่ยังคงอาศัยข้อเท็จจริงในเขตอำนาจของรัฐอื่น (ตัวอย่างเช่น แมสซาชูเสส) บทบัญญัติของรัฐอาจจะห้ามการรับรองหรือการบังคับคดี ของการหย่าในคู่เพศเดียวกัน แต่ในบางกรณีนั้นคู่เพศเดียวกันไม่ได้รับสถานะทางการแต่งงานจากส่วนกลางหรือจากระหว่างรัฐ อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีประเด็นที่ได้รับการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน

To view this information in English please see: same sex marriage.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่: UAFA

more Comments: 04

21st March 2011

สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจซึ่งกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ออกกฎเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของพระราชบัญญํติ REAL ID 2005 อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ที่เป็นทางการของกระทรวงความมั่นคงแห่งาตุภูมิ:

กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ออกกฎที่กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการที่จะออกใบอนุญาตขับขี่ของรัฐและบัตรประจำตัวประชาชนตามพระราชบัญญัติ REAL ID 2005

กฎระเบียบนี้วางมาตรฐานสำหรับรัฐตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ REAL ID ดังนี้

·         ข้อมูลและความปลอดภัยที่ต้องรวมเข้าไว้ในบัตรแต่ละใบ

·         หลักฐานแสดงลักษณะเฉพาะและสถานะทางกฎหมายของผู้สมัคร

·         การยืนยันของแหล่งเอกสารที่จัดเตรียมโดยผู้สมัคร และ

·         มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสำนักงานซึ่งออกใบอนุญาตและบัตรประชาชน

กฎระเบียบนี้ยังมีขั้นตอนในการที่จะขยายเวลาที่ยืดหยุ่นโดยเวลาที่กำหนดคือ 11 พฤษภาคม 2554 โดยการแสดงหลักของการยืดหยุ่นกับหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติและกฎระเบียบนี้

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับพระราชบัญญํติ REAL ID การออกกฎหมายนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบเอกสารของบุคคลในสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้ว วิกิพีเดียอธิบายไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับพระราชบัญญํติ REAL IDในบริบทของใบอนุญาตขัขรถ  อ้างโดยตรงจาก  Wikipedia:

หลังจากปี 2554 “ตัวแทนกลางอาจจะไม่ยอมรับสำหรับวัตถุประสงค์ที่เป็นทางการ ใบอนุญาตขับรถหรือบัตรประชาชน ออกโดยรัฐให้ประชาชนเว้นแต่ว่ารัฐได้มีหลักเกณฑ์ ” ระบุในพระราชบัญญัติ REAL ID รัฐยังคงมีอิสระที่จะออกใบอนุญาตให้บังคับใช้และบัตรประชาชน ตามที่มีรูปแบบเฉพาะและข้อความที่ชัดเจนว่า พวกเขาไม่สามารถที่จะยอมรับวัตถุประสงค์ของการระบุตัวตนของรัฐบาลกลาง กรมการปกครองความปลอดภัยทางการขนส่งมีความรับผิดชอบในการที่จะดูแลความปลอดภัยที่สนามบิน ดังนั้นผู้ที่ถือเอกสารที่ไม่ได้รับการยอมรับไม่สามารถที่จะเดินทางโดยทางอากาศโดยปราศจากการตรวจสอบเพิ่มเติมเว้นแต่ว่า พวกเขามีทางเลือกที่จะได้รับการออกภาพถ่ายบบัตรประชาชนโดยรัฐบาล

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้น อัยการของรัฐบาลกลางอาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างบน มีสิ่งที่ต้องตระหนักถึงในเรื่องบทบาทของรัฐในบริบทของพระราชบัญญํติ REAL ID ที่ทนายความเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิพลเมืองและสิทธิความเป็นส่วนตัวที่อ้างถึงเพื่อความชัดเจนในพระราชบัญญัติ REAL ID ผู้สนับสนุนในสิทธิของพลเมืองและสิทธิตามรัฐธรรมนูญนั้นเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องของพระราชบัญญัติ REAL ID บางคนมองว่า  ขอบเขตของการเป็นตัวแทนเช่น DHS เมื่อมีการตรวจสอบโปรแกรมที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีเช่น เครื่องสแกนไอริช และเครื่องตรวจดีเอ็นเอโดยก่อนหน้านี้ได้อ้างถึงในบทความ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในทางกลับกัน พระราชบัญญัติ REAL ID และหน่วยการตรวจสอบความมั่นคงการเดินทาง (TSA)ดูเหมือนว่า  จะมีประเด็นเพิ่มมากขึ้นในสองทางซึ่งเรียกว่า สื่อทางเลือก เช่นเดียวกับสื่อหลัก

ในบทบาทของ DHS และ TSAกลายเป็นสิ่งที่ระบุชัดเจนดูเหมือนว่า ประเด็นทางกฎหมายใหม่และน่าสนใจตลอดจนประเด็นทางสังคม การเมืองจะเกิดผลขึ้น

To view this information in English please see: Department of Homeland Security.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.