blog-hdr.gif

Integrity Legal

5th Jan 2011

ในเรื่องที่น่าสนใจของการที่กลุ่มเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และกลุ่มที่แปลงเพศ(LGBT) ได้รับชัยชนะทางการเมืองเมื่อหลายอาทิตย์ที่ผ่านมานี้  บล็อกเกอร์พบบทความที่น่าสนใจโดยบังเอิญในเว็บไซต์ Wikinews.org อ้างโดยตรงจากวิกินิวส์

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2554

ในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ในรายการ Good Morning America รองประธานาธิบดี โจ ไบเดน กล่าวว่าความเห็นในเชิงบวกของคนส่วนมากเกี่ยวกับการแต่งงานของคู่เพศเดียวกันนั้นเป็นสื่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในประเทศที่มีการพัฒนา

“[มีสิ่งที่]ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้สำหรับความเห็นของคนส่ววนมากในระดับชาติในเรื่องการแต่งงานของคู่เกย์ ผมคิดว่า การที่ประเทศมีการพัฒนา และผมคิดว่า ความพยายามต่อไปควรจะเป็นการจัดการกับสิ่งที่เรียกว่า DOMA” ไบเดน กล่าว

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของกลุ่ม LGBT เรียกพระราชบัญญํติต่อต้านการแต่งงาน (DOMA) ต่อต้านรัฐบาลอเมริกันจากการแต่งงานของคู่เพศเดียวกัน (หรือประเภทอื่นๆของกลุ่มมเพศเดียวกัน) รัฐบาลกลางซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติของ DOMA ไม่แม้แต่อนุญาตที่จะให้การแต่งงานของคู่เพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามกฎหมายของรัฐ สำหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องการเข้าเมือง DOMAเป็นงานที่สำคัญในการออกกฎหมายที่บังคับให้รัฐบาลอเมริกันเข้มงวดกับผลประโยชน์เรื่องการเข้าเมืองของครอบครัวในคู่ต่างเพศ จากผลของสถานการณ์ คู่สองสัญชาติหลายคู่นั้นต้องแยกจากอีกฝ่ายหนึ่งโดยเขตแดนและบางครั้งโดยมหาสมุทร Wikinews.orgกล่าวต่อไปว่า

ไบเดนให้ความเห็นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา บารัค  โอบามาลงนามในกฎหมาย ยกเลิกการห้ามถามห้ามบอก  (DADT) การยกเลิกนี้โอบามาลงนามเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา จะอนุญาตเกย์และเลสเบี้ยนสามารถที่จะรับใช้ชาติในทางทหารได้โดยปราศจากความกลัวว่า จะถูกปลดออกจากททหาร รายงานโดยเพนตากอนในช่วงต้นเดือนนี้สรุปได้ว่า โดยส่วนตัวแล้วการรับใช้ชาติไม่เชื่อว่า มีการปฏิรูปกฎที่เกี่ยวกับเกย์และเลสเบี้ยนมีผลกระทบต่อกำลังใจ การทำงานร่วมกันหรือประสิทธิภาพทางทหาร รายงานพบว่า เพียง 30% เชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงกฎหมายอาจจะส่งผลในทางลบ DADT   ความพยายามกว่า 17ปี นั้นถูกยกเลิกโดยวุฒิสภาสหรปี นั้นถูกยกเลิกโดยวุฒิสภาสหรัฐในวันเสาร์ กองทัพจะหยุดบังคับนโยบายใน 60 วันหลังจากที่เพนตากอนได้รับการอนุมัติจากคองเกรสว่า การทหารพร้อมที่จะบังคับตามกฎหมายใหม่ [sic]

การยกเลิกการห้ามถามห้ามบอกเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวลและผู้ที่แปลงเพศ(LGBT) แต่ความเสมอภาคที่แท้จริง ภายใต้กฎหมายจะกลายเป็นจริงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ DOMA สามารถที่จะขจัดข้อสงสัยของสิทธิประโยชน์ครอบครัวสำหรับคู่ LGBT ผู้ร่างกฎหมายบางท่านมีความพยายามที่จะร่างกฎหมายเพื่อที่จะจัดการกับความแตกต่างของคู่สองสัญชาติที่เป็นเพศเดียวกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าเมือง เมื่อหลายๆปีมานี้ การร่างกฎหมายเช่น  พระราชบัญญัติการรวมครอบครัวอเมริกันนั้นได้อนุญาตให้คู่ถาวรของชาวอเมริกันหรืออผู้ที่อยู่อาศัยอย่างถาวรถูกต้องตามกฎหมายเพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกับที่คู่ต่างเพศของชาวอเมริกันและผู้ที่อยู่อาศัยอย่างถาวรได้รับ สำหรับเว็บเพจที่น่าสนใจในประเด็นนี้สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ logcabin.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรีพับลิกกัน Log Cabin Republicans อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์

พระราชบัญญัติการรวมครอบครัวอเมริกัน (UAFA) ซึ่งงอยู่ในสภาคองเกรส อาจจะเป็นจุดจบของความแตกต่างของเกย์และเลสเบี้ยนในกฎหมายคนเข้าเมืองโดยอนุญาตให้พลเมืองอเมริกันและผู้มีถิ่นฐานถาวรสนับสนุนคู่เพศเดียวกันเพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าเมือง พระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกเสนอในสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่แล้ว (H.R.1024)ซึ่งมีผู้สนับสนุน 11622 คน นอกจากนี้พระราชบัญญัติการรวมครอบครัว(H.R.2709) ยังประกอบด้วย UAFAในฐานะที่เป็นบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองที่ใหญ่กว่า คนในขณะที่วุฒิสภามีผู้สนับสนุน

ในขณะที่กลุ่มที่คัดค้านการเข้าเมืองเกรงว่า UAFA อาจจะเป็นเหมือนการเปิดประตูระบายน้ำของคนเข้าเมืองจำนวนมากเช่นความกลัวที่ไม่อาจพบเจอได้ มันอาจจะเป็นการได้รับถิ่นที่อยู่เพียงคนต่างชาติที่มีความเกี่ยวข้องกันทางหุ้นส่วนการเงินกับพลเมืองอเมริกัน คนจำนวนมากอาจอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานหลายปีโดยใช้วีซ่าทำงานหรือวีซ่านักเรียนและสร้างกลุ่มสังคมอเมริกัน ในหลายๆเหตุการณ์ ผู้เขียนได้ตรวจสอบเพื่อความแน่ใจว่า กลุ่นคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศสามารถยื่นขอถิ่นที่อยู่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่น่าอับอายนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นเหมือนกันในคู่เกย์และเลสเบี้ยน มาตรการนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเป็นทางสำหรับอิสรภาพของการเข้าเมือง

อาจจะดูเหมือนเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาว่า แนวทางของUAFA เป็นเหมือนงานร่างกฎหมายที่จะส่งผลให้เกิดการปลอมแปลงคำขอวีซ่าของผู้ที่หวังจะได้รับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะเป็นการค้นหาสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับคนเข้าเมืองในขณะที่ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างน่าละอาย ตามความเห็นของผู้เขียนแนวทางของUAFAเหมือนการร่างกฎหมายที่จะส่งผลให้มีการฉ้อฉลเรื่องการเข้าเมืองเพิ่มมากขึ้นในขณะที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีระบบที่มีประสิทธิภาพมากในการที่จะปราบปรามการฉ้อฉลที่หลากหลายของระบบการเข้าเมืองและกระบวนการที่หลากหลายของภาพรวมของการดำเนินการเรื่องคนเข้าเมืองของอเมริกา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ฐานะรองประธานาธิบดี ไบเดนกล่าวไว้ข้างบนว่า ความเห็นของคนส่วนมากที่เป็นไปในเชิงบวกในประเด็นที่สามารถที่จะส่งผลให้สิ้นสุดการรวมตัวกันของครอบครัวสองสัญชาติในสหรัฐอเมริกา

To view this posting in English please see: same sex marriage.


Tags: , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.