blog-hdr.gif

Integrity Legal

10th Feb 2011

ในขณะที่โลกของออนไลน์ สิ่งที่อยู่ในความสนใจของบล็อกเกอร์ในหัวข้อของการแต่งงานของเพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกาและการทำให้สิทธิเท่าเทียมกันของคู่เพศเดียวกันในสหรัฐอเมริกา เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดว่า นางบาร์บารา บุช (ไม่ใช่สตรีหมายเลขหนึ่งคนก่อน แต่เป็นหลานของเธอ)ออกมาเสนอสิทธิที่เท่าเทียมกันในการแต่งงาน อ้างโดยตรงจากผู้เขียนบทความ Candace Chellew-Hodge ลงในเว็บไซต์ religiondispatches.org:

อันดับแรก เมื่อสมาชิกวุฒิสภาของอริโซนา เมแกน ลูกสาวของจอห์น แมคเคนผู้ซึ่งออกมาในฐานะที่เป็นรีพับลิกันอายุน้อยซึ่งสนับสนุนสิทธิที่เท่าเทียมกันของเกย์และเลสเบี้ยน ขณะนี้ลูกสาวคนเล็กของประธานาธิบดีคนก่อนจอร์จ ดับเบิ้ลยู บุชเช่นเดียวกับแม่ของเธอลอร์ล่า ประกาศอย่างเป็นทางการว่า เธอสนับสนุนความเท่าเทียมกันของการแต่งงาน ในวิดีโอที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์นี้โดยการรณรงค์สิทธิมนุษยชน บาร์บารา บุชอ้างด้วยตนเองว่า “ชาวนิวยอร์กเพื่อความเท่าเทียมกันในการแต่งงาน”

เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า ประเด็นเรื่องความเท่าเทียมกันในการแต่งงานอาจจะไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาจากสมาชิกในช่วงวัยที่แตกต่างกัน ในช่วงเวลาหนึ่ง ประเด็นของการแต่งงานของคู่เพศเดียวกันและสิทธิของเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนที่แปลงเพศ (LGBT)ค่อนข้างเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในพรรครีพับลิกัน ปรากฏเห็นได้ชัดเจนว่า ผู้ที่มีหัวก้าวหน้ามีแนวโน้มต่อเรื่องนี้ มากกว่าผู้ที่เคร่งศาสนาซึ่งจะมีประเด็นส่วนตัวกับการปฏิบัติซึ่งเป็นเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิที่จะอยู่กับคนรักบนพื้นฐานของทั้งประสบการณ์มนุษย์และความฝันของคนอเมริกัน อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกแบบเดียวกัน อ้างจากเว็บไซต์ที่กล่าวถึงข้างบน:

จากมุมมองของเครือข่ายครอบครัวอเมริกัน บล็อกเกอร์เจนนี ไทรีไม่แปลกใจที่นางบุชและนางแมคเคนสนับสนุนความเสมอภาคในการแต่งงาน “เป็นช่วงเวลาที่ง่ายสำหรับ 20-หรือบางอย่าง หรือหลายพันปีในการที่จะก้าวกระโดดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากสนับสนุนคู่
แต่งงานเพศเดียวกัน” เธอเขียน จากการสังเกตการณ์กลุ่มคนจำนวนมากในช่วงอายุ 18-29 ปี สนับสนุนความเสมอภาคในการแต่งงาน

ผู้ที่อ่านบทความนี้จะได้รับคำแนะนำที่ดีในการที่จะเข้าไปที่ religiondispatches.org เพื่อที่จะอ่านเรื่องราวทั้งหมด อาจกล่าวได้ว่า สิ่งที่บล็อกเกอร์อ้างถึงนั้น ยี่สิบบางอย่าง แม้ว่าอาจจะเป็นช่วงยี่สิบปลายๆแล้วก็เกลียดที่จะใช้คำจำกัดความของคำว่า “หลายพันปี” เมื่ออธิบายถึงช่วงอายุแต่ละวัยของชาวอเมริกันที่มาเป็นสหัสวรรษใหม่ เหตุผลของการต่อต้านมาจากข้อเท็จจริงที่ทำให้คนทั่วไปรู้สึกเหมือนว่า ดอกไม้กำลังบานในช่วงปีแรกมากกว่าในยุคของวัยที่มีความรอบรู้ผู้ที่จะสามารถแสดงความเห็นได้หลากหลายประเด็นแต่นี่เป็นการพูดนอกประเด็น

ตามข้อมูลที่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาเป็นข้อเท็จจริงที่อยู่ภายใต้กรอบทางกฎหมายซึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติต่อต้านการแต่งงาน(DOMA) รัฐบาลกลางปฏิเสธถึงความเหมาะสมของการแต่งงานคู่เพศเดียวกัน ไม่ว่าอย่างไรก็ตามข้อเท็จจริงที่สหรัฐอเมริกาต้องตระหนักถึงและทำให้จริงจังมากขึ้น มีผู้คนจำนวนมากที่โต้เถียงเกี่ยวกับการออกกฎหมายที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากมีการยกเลิกสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการแต่งงานภายใต้เขตอำนาจเดียวกัน นอกจากนี้ ความเห็นของผู้เขียนซึ่งทางปฏิบัติในปัจจุบันละเมิดต่อ หลักความศรัทธาและความเชื่อถือของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกันการถอนสิทธิบุคคลออกจากการปกป้องความเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาและสิทธิภายใต้ทฤษฎี  “การพิสูจน์ตามขั้นตอน” ในบริบทของคนเข้าเมือง มีการเปลี่ยนแปลงในสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกาในนการจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวกับคู่เพศเดียวกันแต่งงาน โดยส่วนมาก ผู้แทนเจอร์รัลด์ เนดเดิลพยายามที่จะทำให้พระราชบัญญัติการรวมครอบครัวอเมริกัน (UAFA)ซึ่งจะช่วยทำให้ประเภทของวีซ่าสำหรับ “คู่ถาวร”ของพลเมืองอเมริกันและผู้มีถิ่นฐานถาวรถูกต้องตามกฎหมายอเมริกา ในขณะที่เขียนบทความนี้ กฎหมายยังไม่ผ่านสภา

ภายใต้มุมมองกฎหมายของรัฐบาล คู่เพศเดียวกันที่มีสองสัญชาติไม่อนุญาตที่จะให้สิทธิประโยชน์ของวีซ่าครอบครัวของสหรัฐอเมริกาอย่างเท่าเทียมกันกับคู่ต่างเพศซึ่งอาจจะละเมิดพระราชบัญญัติ DOMA หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนของกลุ่มคนรุ่นใหม่ของชาวอเมริกันในประเด็นเหล่านี้จะเป็นการเปลี่ยนกระแสและคู่เพศเดียวกันจะสามารถได้รับสิทธิตามรัฐธรรมนูญและตามหลักเรื่องคนเข้าเมืองเช่นเดียวกับคู่ต่างเพศ

To view this post in English please see: same sex marriage.


Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.