blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Adam Walsh Act’

29th March 2011

สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่น่าสนใจเมื่อเร็วๆนี้  หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสัญชาติอเมริกัน (USCIS) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนต่างๆซึงเกี่ยวกับกระบวนการการยื่นคำขอเข้าเมืองที่เกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทซีอาร์-1 ไออาร์-1 วีซ่า เค-1 และวีซ่าเค-3 ซึ่งยื่นโดยพลเมืองอเมริกันและพลเมืองที่มีถิ่นฐานถาวร อ้างโดยตรงจากบันทึกของ USCIS ที่อ้างลงใน ILW.com:

บันทึกนี้ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของศูนย์บริการ USCIS ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงในการจัดการของคำขอ I-130 และ คำขอ I-129F ที่ยื่นโดยผู้ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อหาเกี่ยวกับความผิดเล็กๆน้อยๆ” ภายใต้พระราชบัญญัติการความปลอดภัยและการปกป้องเด็กอดัม วอร์ช ปี 2006 (พระราชบัญญัติอดัม วอร์ช หรือ AWA) และเกี่ยวข้องกันกับประเด็นนี้ บันทึกนี้ปรับใช้กับคำขอที่เกี่ยวกับศูนย์บริการและไม่ใช่คำขอที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานของ USCIS

โดยทั่วไปแล้ว คำขอ I-130 (ประเภทที่ใช้สำหรับการอ้างคำขอของวีซ่า CR-1 หรือวีซ่า IR-1)เป็นกระบวนการของ หน่วยบริการ USCIS ซึ่งเป็นกระบวนการเฉพาะและเป็นหลักฐานการชำระเงิน ในบางกรณี อาจจะเป็นไปได้ที่กระบวนการของ I-130ในสำนักงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในต่างแดน เช่นสำนักงาน USCISในกรุงเทพฯ คำขอของ I-129f (เป็นประเภทหนึ่งของการยื่นคำขอวีซ่าคู่หมั้นสหรัฐ หรือวีซ่า K1)ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์บริการUSCISในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสำนักงานหลักไม่สามารถดำเนินการต่างๆได้ในขณะที่เขียนบทความนี้อยู่ อ้างเพิ่มเติมจากบันทึกข้อความที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

USCIS จะเป็นศูนย์กลางที่ VSC ในการเป็นศูนย์บริการ หากศูนย์บริการได้มีการตัดสินใจในเบื้องต้นว่ามีการประกันคำขอในฐานะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AWA ที่ VSCจะให้บริการการจัดการกับปัญหาต่างๆจากรัฐบาลกลาง รัฐ และตัวแทนท้องถิ่นอื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวกับ AWA ดำเนินการอยู่ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหนึ่งในสี่ของศูนย์บริการ (ในที่นี้อ้างถึง “หน่วยบริการต้นกำเนิด” หรือ “หน่วยบริการที่ส่งไป”) ในนขณะที่เรื่องที่เกี่ยวกับAWA ต้องการที่จะจัดการแบบพิเศษ การตัดสินใจที่จะรวมอำนาจเกี่ยวกับ AWAที่ VSC จะกระทบต่อเรื่องที่อยู่ในศูนย์บริการอื่นเพียงเล็กน้อย

เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า หน่วยบริการการเข้าเมืองและพลเมืองอเมริกัน (USCIS) ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติอดัม วอร์ช (AWA) ในบทบาทของศูนย์บริการในเวอร์มอนท์ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับ AWAในบทบาทของศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติในกระบวนการทั่วทั้งสหรัฐเนื่องจากตัวแทนมีภาระหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับคำขอวีซ่าซึ่งมาจาก USCIS และผ่านกระบวนการของสถานทูตอเมริกา หรือกงสุลสหรัฐในต่างประเทศ แม้NVCอยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงของรัฐในขณะที่ศูนย์บริการเUSCISวอร์มอนท์(เหมือนกับศูนย์บริการ USCIS อื่นๆ) ภายใต้เขตขอำนาจของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS)และ USCIS

To view this posting in English please see: K-1 visa.

more Comments: 04

25th March 2011

It recently came to this blogger’s attention that the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) may be changing some of the procedures associated with the processing of immigration petitions pertaining to the application for issuance of the CR-1 visa, IR-1 visa, K-1 visa, and K-3 visa filed by United States Citizens and Lawful Permanent Residents. To quote directly from a recent USCIS Memo posted on ILW.com:

This memorandum provides guidance to USCIS service centers regarding changes in the handling of all stand-alone I-130 and I-129F petitions filed by petitioners who have been convicted of any “specified offense against a minor” under the Adam Walsh Child Protection and Safety Act of 2006 (“Adam Walsh Act” or “AWA”) and related issues.1 This memorandum applies only to petitions that are adjudicated at the service centers and not to petitions adjudicated at USCIS field offices.

Generally I-130 petitions (the categorical designation used to refer to the petition for a CR-1 visa or an IR-1 visa) are processed by the USCIS Service Center designated by the lockbox upon receipt. In some cases, it may be possible to process an I-130 petition at one of the various USCIS field offices located abroad, such as the USCIS office in Bangkok. The I-129f petition (categorical designation used to denote the US fiance visa or K1 visa) can only be processed at a USCIS Service Center in the USA as the field offices overseas do not process such petitions as of the time of this writing. To quote further from the previously mentioned memorandum:

USCIS will centralize at VSC all files currently at service centers if the service center adjudicator has made a preliminary determination that the petition warrants review as an AWA-related case. The VSC will serve as a central clearinghouse for inquiries from Federal, State, and local agencies regarding AWA-related cases that are pending or were recently adjudicated at one of the four service centers [hereafter referred to as “originating service center” or “sending service center”]. While AWA-related cases require special handling, the decision to centralize AWA-related adjudications at the VSC will affect caseloads at other service centers only minimally.

Clearly, the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) is making policy changes in an effort to take steps to more efficiently process cases requiring further scrutiny pursuant to the Adam Walsh Act (AWA). In a way, the Vermont Service Center’s role in AWA-related cases is somewhat similar to the role of the National Visa Center in the overall US visa process as that agency is tasked with acting as a sort of clearinghouse for visa applications arriving from USCIS and being processed out to a US Embassy or US Consulate abroad. Although, NVC is under the authority of the Department of State whereas the Vermont Service Center (like the other USCIS Service Centers) is under the jurisdiction of the Department of Homeland Security (DHS) and USCIS.

For related information please see: Adam Walsh Act.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.