blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Global Entry P’

17th March 2011

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตาม หน่วยบริการการป้องกันเขตแดนและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (USCBP) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบในส่วนของการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอนุมัติที่ทำให้การเข้าเมืองเร็วขึ้นในหลายๆส่วนของการเข้าเมืองและทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา อ้างโดยตรงจากโฮมเพจของเว็บไซต์ GlobalEntry.gov:

GlobalEntryเป็นโปรแกรมสำหรับป้องกันเขตแดนและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP) ซึ่งอนุญาตให้มีการเร่งการตรวจสอบสำหรับก่อนการอนุมัติ นักเดินทางที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะมาถึงสหรัฐอเมริกา แม้ว่าตั้งใจเพื่อจะเดินทางเป็นนักเดินทางต่างชาติอยู่บ่อยๆ แต่คุณสมบัติของการเข้าโปรแกรมนั้นไม่มีตัวเลขขั้นต่ำของความจำเป็นที่จะเดินทาง ผู้เข้าร่วมอาจจะเข้าในสหรัฐอเมริกาโดยการใช้บริการอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ในสนามบิน

ตามที่อ้างไว้แล้ว อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ผู้ที่อยู่ในโปรแกรมเข้าไปในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ระบบอัตโนมัติมากกว่าที่จะใช้ระบบมาตรฐานของการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาโดยวิธีการเข้าเมืองแบบดั้งเดิม เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขออ้างโดยตรงจาก หน้า “เกี่ยวกับ” ในเว็บไซต์ GlobalEntry.gov:

ในสนามบิน โปรแกรมที่ผู้เข้าร่วมทำการผ่านระบบ Global Entry นำเสนอเครื่องที่สามารถอ่านพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกา หรือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร โดยการสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะพิสูจน์ลายนิ้วมือ และประกาศพิธีการทางศุลกากร แผงอัตโนมัตินี้ออกใบเสร็จรับเงินการเดินทางและนำผู้เดินทางไปสู่การนำส่งสัมภาระและทางออก

ผู้เดินทางต้องได้รับการอนุมัติก่อนสำหรับโปรแกรมการเดินทางเข้าทั่วโลก ผู้สมัครทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและการสัมภาษณ์ก่อนการลงทะเบียน

ในขณะที่จุดประสงค์ของการเดินทางเข้าทั่วโลกนั้นช่วยเร่งให้ผู้เดินทางในระหว่างกระบวนการ สมาชิกอาจจะได้รับการเลือกที่จะตรวจสอบเพิ่มเมื่อมีการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมจะส่งผลที่เหมาะสม และการยกเลิกสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกของผู้เดินทาง

บริการความมั่นคงชายแดนและศุลกากรมีคำสั่งที่คอยตรวจสอบการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ในขณะเดียวกัน USCBP ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่หลากหลาย ในปัจจุบันนี้ตำแหน่งของเอเปคของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีการเปลี่ยนจากญี่ปุ่นเป็นสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2010

บทความนี้คงไม่เป็นที่สับสนในโปรแกรมการเข้าเมืองทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอำนาจในการเดินทาง (ESTA) หรือ การขอยกเว้นสิทธิวีซ่า (VWP, ซึ่งโดยตัวเองอาจจะสับสนกับการขอยกเว้นสิทธิ I-601 หรือ I-212) ด้วยความแตกต่างนี้และอาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESTAและVWP

To view this posting in the English language please see: United States Customs and Border Protection Service

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.