blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘I-601’

10th June 2011

สิ่งที่กำลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจ คือ หน่วยบริการพลเมืองสหรัฐอเมริกาและการเข้าเมือง (USCIS) ได้ออกบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการการขอสิทธิอุทธรณ์ ตาม ไอ-601 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนั้นสามารถอ้างได้โดยตรงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของUSCIS ตามเว็บ USCIS.gov

วัตถุประสงค์

บันทึกนโยบายนี้ (PM)นำเสนอหลักการเกี่ยวกับกระบวนการในการขอใช้สิทธิอุทธรณ์ตามฟอร์ม ไอ-601ของหน่วยบริการพลเมืองและการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS)โดยการยื่นนอกสหรัฐอเมริกา หลักการเหล่านี้มีอยู่ในAFM บทที่ 41.7และในบททบทวนของคู่มือหน่วยปฏิบัติการ ตามเขตอำนาจศาลของแบบฟอร์ม ไอ-601

ขอบเขต

นอกจากข้อยกเว้นที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น บันทึกนี้นำมาใช้และบอกเป็นนัยว่า เจ้าหน้าที่ของ USCIS มีอำนาจวินิจฉัยแต่ละบุคคลนอกสหรัฐอเมริกา
การควบคุม

8 CFR 212.7 ควบคุมการวินิจฉัย USCIS ของฟอร์ม ไอ-601
เบื้องหลังของนโยบาย USCIS ยอมรับการร้องขอที่จะมีการขออุทธรณ์กระบวนการของคำร้อง หรือคำร้องขอที่ผู้สมัครและผู้ยื่นคำขอแสดงถึงเหตุผลในการที่จะอุทธรณ์กระบวนการดังกล่าว เกี่ยวเนื่องกับนโยบายที่ผู้สมัครอาจเรียกร้องว่า ฟอร์ม ไอ-601 อาจจะได้รับการพิจารณา คำร้องขอเกี่ยวกับการอุทธรณ์ในบริบทที่แตกต่างกัน โดยมากแล้วแบบฟอร์ม ไอ-601 ของผู้สมัครนอกสหรัฐอเมริกามีส่วนที่จะช่วยเร่งกระบวนการโดยอาศัยความยากลำบากในการที่จะหาคุณสมบัติของสมาชิกในครอบครัว โดยส่วนมากฟอร์ม ไอ-601ทั้งหมดที่อยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามผู้สมัครบางคนอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่พิเศษนอกสหรัฐอเมริกาซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเร่งด่วน และมีเหตุผลของเวลาในการที่อยู่ในขั้นตอนของฟอร์มไอ-601 บันทึกนี้ได้แนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับคำร้องขอของฟอร์มไอ-601โดยผู้ยื่นคำขอที่อยู่ต่างแดน นโยบายที่ดำเนินการในการจัดการกับทรัพยากรและสถานการณ์ต่างๆขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติคำขอในการเร่งกระบวนการการอุทธรณ์ฟอร์มไอ-601 ความปรารถนาอย่างแรงกล้านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์พิเศษ ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีที่จะมีการร้องขอให้วินิจฉัยฟอร์มไอ-601 ความตั้งใจที่จะย้ายถิ่นฐานมายังสหรัฐอเมริกาอาจจะมความเป็นไปได้แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์พิเศษเพียงอย่างเดียว ประเภทของพฤติการณ์พิเศษโดยทั่วไปแล้วช่วยเร่งให้กระบวนการต่างๆรวดเร็วขึ้นสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับมากกว่าการที่ผู้สมัครในสหรัฐอเมริกาจะรอให้สถานการณ์อยู่ภายใต้กรอบเวลาปกติ

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกานั้นต้องตระหนักถึงการอุทธรณ์ ไอ-601ที่ให้การเยียวยาสำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าไปในสหรัฐอเมริกา หรือยังไม่สามารถที่จะได้รับวีซ่าสหรัฐอเมริกา (เช่นวีซ่า เค-วัน(วีซ่าคู่หมั้น) วีซ่าซีอาร์-1 หรือวีซ่า ไออาร์-1) ในระหว่างกระบวนการทางกงสุลที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ

การของสิทธิอุทธรณ์นั้นเป็นที่น่าสับสนกับการอุทธรณ์ ไอ-212 (ยังกล่าวถึงการยื่นคำขอเกี่ยวกับการอนุญาตล่วงหน้าในการกลับเข้าไปในสหรัฐอเมริกา) อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิอุทธรณ์ ไอ-601 และสิทธิอุทธรณ์ ไอ-212 เป็นคำขอสองประเภทที่แตกต่างกันซึ่งมีบางส่วนที่เหมือนกันแต่ไม่ได้มีส่วนที่เหมือนกันทั้งหมด

To view this information in English please see: I-601 waiver.

more Comments: 04

8th June 2011

It recently came to this blogger’s attention that the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) has issued memorandum regarding the process of expediting the adjudication of I-601 waivers. To provide further insight it may be best to quote directly from the official website of USCIS, USCIS.gov:

Purpose
This Policy Memorandum (PM) provides guidelines on how U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) processes requests to expedite the adjudication of Forms I-601 filed by individuals outside the United States. These guidelines will be included in the AFM Chapter 41.7 and in the revised version of International Operations Division Field Guidance for Form I-601 adjudications.
Scope
Unless specifically exempted herein, this memorandum applies to and is binding on all USCIS employees adjudicating Forms I-601 filed by individuals outside the United States.
Authority
8 CFR 212.7 governs USCIS adjudication of Form I-601.
Background
It has been USCIS’s longstanding policy to accept requests to expedite processing of petitions or applications where the applicant or the petitioner demonstrates reasons that merit expedited processing of a petition or application. Consistent with this policy, an applicant may request that the adjudication of a Form I-601 be expedited. Requests to expedite in the Form I-601 adjudication context present unique challenges. Almost all Form I-601 applicants outside the United States have an interest in expeditious processing given that most are required to establish extreme hardship to a qualifying family member in order for USCIS to consider whether to exercise its discretion to waive the bar to an applicant’s entry into the United States. However, some applicants may be experiencing extraordinary circumstances that present the kind of compelling and urgent, time-sensitive reasons that merit expedited processing of a Form I-601. This memorandum provides guidelines on responding to requests to expedite Forms I-601 filed by applicants overseas. Policy Subject to case management requirements and resource constraints, USCIS managers overseas may, in extraordinary circumstances, exercise discretion on a case-by-case basis to approve a request to expedite adjudication of a Form I-601.1 The strong desire to immigrate to the United States as soon as possible is not by itself “extraordinary.” The types of extraordinary circumstances that may, generally, merit expedited processing are those in which there are time-sensitive and compelling situations that necessitate the applicant’s presence in the United States sooner than would be possible if the application were processed under normal processing times…

For those who are unfamiliar with matters pertaining to United States Immigration it should be noted that the I-601 waiver is often utilized as a remedy for those who have been found inadmissible to the United States or ineligible to receive a US visa (such as a K-1 visa [fiance visa], CR-1 visa, or IR-1 visa) during Consular Processing at a US Embassy or US Consulate abroad.

The I-601 waiver is sometimes confused with the I-212 waiver (also referred to as an application for advance permission to reenter the United States). However, the I-601 waiver and the I-212 waiver are two different application categories which are somewhat similar, but not exactly alike.

For related information please see: Legal.

more Comments: 04

6th April 2011

It recently came to this blogger’s attention that the Center for Disease Control and the United States Department of State are likely to begin imposing more stringent regulations upon visa applicants, especially immigrant visa applicants, seeking a travel document for lawful admission to the United States of America. According to research conducted by the administration of this blog as well as credible anecdotal evidence it would appear that those with tuberculosis or those who have previously had tuberculosis are likely to be required to undergo intense screening in order to ascertain whether the applicant has fully recovered from the disease and poses no threat of future contagion.

In the past, tuberculosis has been a significant issue for those within the consular jurisdiction of the US Embassy Thailand as the applicants applying for visas at the US Embassy in Bangkok and the US Consulate Chiang Mai are sometimes found to either have tuberculosis or to have had it previously. The major issue associated with Consular Processing is timing. Even for those who no longer have TB, it could take a matter of weeks or even months to undergo testing necessary to prove that the disease has been treated to such a degree that contagion is no longer an issue.

Meanwhile, there are likely to be rule changes regarding X-rays as well. For example, in the past it was possible to have the required chest X-ray waived for pregnant women. It has come to this blogger’s attention that such waivers are unlikely to continue to be granted. Therefore, those pregnant spouses and fiancees of American Citizens or Lawful Permanent Residents seeking visas such as the K-1 visa, the K-3 visa, the CR-1 visa, or the IR-1 visa are likely to be required to either undergo an X-ray while using a lead screen to shield the fetus or await the birth of the child and then see that the mother undergoes an X-ray post-pregnancy. As to children, it would appear as though child seekers of visas such as the K-2 visa, K-4 visa, or the IR-2 visa may be required to have skin tests to check for illnesses. It may also prove necessary for children to be X-rayed in connection with diseases such as tuberculosis.

Notwithstanding upcoming changes some recent changes to the rules regarding disease and admission to the United States have resulted in more lax requirements for visa applicants. For example, only relatively recently have visa applicants seen the restrictions imposed on those with HIV lifted. Bearing this in mind, the reader should note that the removal of the imposition of inadmissibility upon HIV infected immigrants does not mean that it is necessarily easy to gain admission to the United States for those with HIV as such visa applications are generally subjected to intense scrutiny to ascertain whether the intending immigrant has adequate medical coverage for the duration of their lawful status in the United States. In the past, those infected with HIV needed an I-601 waiver in order to overcome the legal grounds of inadmissibility. As HIV infection is no longer a legal grounds of inadmissibility an I-601 waiver is no longer required under such circumstances.

more Comments: 04

17th March 2011

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตาม หน่วยบริการการป้องกันเขตแดนและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (USCBP) มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบในส่วนของการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการอนุมัติที่ทำให้การเข้าเมืองเร็วขึ้นในหลายๆส่วนของการเข้าเมืองและทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา อ้างโดยตรงจากโฮมเพจของเว็บไซต์ GlobalEntry.gov:

GlobalEntryเป็นโปรแกรมสำหรับป้องกันเขตแดนและศุลกากรสหรัฐอเมริกา (CBP) ซึ่งอนุญาตให้มีการเร่งการตรวจสอบสำหรับก่อนการอนุมัติ นักเดินทางที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะมาถึงสหรัฐอเมริกา แม้ว่าตั้งใจเพื่อจะเดินทางเป็นนักเดินทางต่างชาติอยู่บ่อยๆ แต่คุณสมบัติของการเข้าโปรแกรมนั้นไม่มีตัวเลขขั้นต่ำของความจำเป็นที่จะเดินทาง ผู้เข้าร่วมอาจจะเข้าในสหรัฐอเมริกาโดยการใช้บริการอัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่ในสนามบิน

ตามที่อ้างไว้แล้ว อาจจะมีความเป็นไปได้ที่ผู้ที่อยู่ในโปรแกรมเข้าไปในสหรัฐอเมริกาโดยใช้ระบบอัตโนมัติมากกว่าที่จะใช้ระบบมาตรฐานของการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาโดยวิธีการเข้าเมืองแบบดั้งเดิม เพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นขออ้างโดยตรงจาก หน้า “เกี่ยวกับ” ในเว็บไซต์ GlobalEntry.gov:

ในสนามบิน โปรแกรมที่ผู้เข้าร่วมทำการผ่านระบบ Global Entry นำเสนอเครื่องที่สามารถอ่านพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกา หรือบัตรถิ่นที่อยู่ถาวร โดยการสแกนลายนิ้วมือเพื่อที่จะพิสูจน์ลายนิ้วมือ และประกาศพิธีการทางศุลกากร แผงอัตโนมัตินี้ออกใบเสร็จรับเงินการเดินทางและนำผู้เดินทางไปสู่การนำส่งสัมภาระและทางออก

ผู้เดินทางต้องได้รับการอนุมัติก่อนสำหรับโปรแกรมการเดินทางเข้าทั่วโลก ผู้สมัครทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เคร่งครัดและการสัมภาษณ์ก่อนการลงทะเบียน

ในขณะที่จุดประสงค์ของการเดินทางเข้าทั่วโลกนั้นช่วยเร่งให้ผู้เดินทางในระหว่างกระบวนการ สมาชิกอาจจะได้รับการเลือกที่จะตรวจสอบเพิ่มเมื่อมีการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของโปรแกรมจะส่งผลที่เหมาะสม และการยกเลิกสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกของผู้เดินทาง

บริการความมั่นคงชายแดนและศุลกากรมีคำสั่งที่คอยตรวจสอบการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับการบังคับใช้กฎหมายศุลกากร ในขณะเดียวกัน USCBP ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการย่อยขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกที่หลากหลาย ในปัจจุบันนี้ตำแหน่งของเอเปคของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีการเปลี่ยนจากญี่ปุ่นเป็นสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน 2010

บทความนี้คงไม่เป็นที่สับสนในโปรแกรมการเข้าเมืองทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอำนาจในการเดินทาง (ESTA) หรือ การขอยกเว้นสิทธิวีซ่า (VWP, ซึ่งโดยตัวเองอาจจะสับสนกับการขอยกเว้นสิทธิ I-601 หรือ I-212) ด้วยความแตกต่างนี้และอาจจะไม่เกี่ยวข้องกัน สำหรับการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESTAและVWP

To view this posting in the English language please see: United States Customs and Border Protection Service

more Comments: 04

22nd February 2011

สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เขียนโดยผ่านทางหลักฐานเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคำขอที่มีการยื่นอุทธรณ์ I-601 ยื่นโดยพลเมืองอเมริกันทั้งในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เป็นที่ปรากฏได้อย่างชัดเจนว่า คดีส่วนมากนั้นไม่ได้จัดการโดยทนายความ เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า คดีที่ไม่ได้จัดการโดยทนายความจะต้องได้รับการเรียกหลักฐานเพิ่มเติม(RFE)ซึ่งต้องทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีบางคนที่ยื่นคำขอเช่นนี้และมีอัตราการปฏิเสธในระดับที่สูงขึ้น

ผู้ที่อ่านบทความนี้อาจจะได้รับข้อเท็จจริงว่า ผู้เขียนฝึกปฏิบัติทางกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีอะไรที่ผิดที่จะเข้าข้างกับพลเมืองอเมริกันอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งยื่นคำขอต่อรัฐบาลโดยไม่ได้จัดการโดยทนายความเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ ผู้เขียนบทความนี้ไม่ขัดข้องถ้ามีผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางการเข้าเมืองโดยที่ไม่รับการปรึกษาจากทนายความ แต่สิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยง ข้อแรกก็คือ ความช่วยเหลือของทนายอเมริกันในกระบวนการคนเข้าเมืองสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงมุมมองในการขับเคลื่อนกฎหมายคนเข้าเมืองเช่นเดียวกับกฎระเบียบซึ่งใช้บังคับตามกฎหมาย

กฎหมายคนเข้าเมืองสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องทางการแพทย์เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตประจำวันซึ่งเป็นไปในทางบริบททางกฎหมายในบางครั้งก้อเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เปรียบเหมือนกับผู้ที่มีโรคทางผิวหนังแล้วอาการอาจจะบรรเทาเองโดยไม่ต้องไปหาหมอทางผิวหนัง ในขณะเดียวกัน บางประเด็นที่เกิดขึ้นในกฎหมายคนเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้นบางสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือจากประสบการณ์ต่างๆด้านกฎหมายคนเข้าเมือง เรื่องราวที่อ้างถึงนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญซึ่งเช่นเดียวกับกับผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังที่มีความรู้เป็นพิเศษทางด้านมะเร็งผิวหนังและโรคทางผิวหนังอื่นๆซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทั่วๆไปที่บางคนรู้จัก  สมมติต่อไปว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นมะเร็งผิวหนังไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้ ใช้สมมติฐานนี้ในการเปรียบเทียบกับบริบทของคนเข้าเมือง ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-601 มีความคล้ายคลึงกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งผิวหนังที่กล่าวไว้ด้านบนซึ่งจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือแก้ปัญหาความผิดพลาดโดยการจ้างทนายความเพื่อสร้างโอกาสที่ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-601 จะไม่ถูกปฏิเสธ (หรือผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-212)

หลักฐานในการพิสูจน์การขออุทธรณ์ I-601 นั้นเป็นความยากลำบากอย่างที่สุด และมาตรฐานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการแก้ปัญหา หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมือง (USCIS)อ้างไว้ว่า ความยากลำบากอย่างที่สุด ไม่ได้หมายความว่า เป็นเพียงการแยกกันอยู่ของคู่ที่อยู่ด้วยกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วมีบางอย่างที่สำคัญมากกว่า ทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันทุ่มเททั้งเวลาและความพยายามในการที่จะตรวจสอบคำขอ I-601 ดังนั้นการยื่นคำขอก็จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าในการที่จะถูกปฏิเสธ สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ ไม่มีทนายคนไหน หรือ ใครก็ตามที่จะสามารถทำนายได้ว่า ผลลัพธ์ของการอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร ผู้ที่อ่านบทความนี้ไม่ควรจะเข้าใจผิดพลาดถึงเนื้อความที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารโดยบอกเป็นนัยๆว่า การว่าจ้างทนายความจะส่งผลให้ขั้นตอนง่ายขึ้นโดยไม่ใช่ทั้งเรื่อง ควรที่จะทำให้คำขอที่อุทธรณ์ได้รับการปฏิเสธ จากนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นไปได้ว่า จะได้รับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์การเข้าเมือง (BIA) ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เรื่องนี้จะอยู่ในเขตอำนาจบนพื้นฐานของการทำลายอิสระของการตัดสินใจ ดังนั้น การยื่นคำขอ I-601 ที่ดีตั้งแต่ตอนแรกเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะมีพื้นฐานที่ดีทางกฎหมายในการที่จะอุทธรณ์

ผู้ที่กำลังมองหาการเป็นตัวแทนหรือที่ปรึกษาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองอเมริกันควรที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงผู้ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะผู้ที่เป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกามีสิทธิที่จะเก็บค่าบริการในการเป็นตัวแทนของลูกความก่อนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ USCIS หรือ การปฏิบัติภารกิจอเมริกาในต่างประเทศ

To view this posting in English please see: I-601 waiver.

more Comments: 04

29th January 2011

The administration of this web log routinely posts the holiday closing schedules of various US Missions in the Asia-Pacific region as a courtesy to travelers abroad who may need services from a US Embassy or US Consulate while overseas. The following was quoted directly from the official website of the United States Embassy in Tokyo, Japan:

The Embassy will be closed to the public in observance of the following United States and Japanese holidays:

New Year’s Day Jan. 1, 2011 Saturday (Observed on Fri., Dec. 31)
Martin Luther King, Jr.’s Birthday Jan. 17 Monday
National Foundation Day Feb. 11 Friday
Washington’s Birthday Feb. 21 Monday
Vernal Equinox Day March 21 Monday
Golden Week Holidays April 29, May 3-5 Friday, Tuesday – Thursday
Memorial Day May 30 Monday
Independence Day July 4 Monday
Marine Day July 18 Monday
Labor Day Sept. 5 Monday
Autumn Equinox Day Sept. 23 Friday
Columbus Day/Sports Day Oct. 10 Monday
Veterans Day Nov. 11 Friday
Labor Thanksgiving Day Nov. 23 Wednesday
Thanksgiving Day Nov.24 Thursday
Emperor’s Birthday Dec.23 Friday
Christmas Day Dec. 25 Sunday (Observed on Mon., Dec. 26)

Note:

The Embassy will remain open for the following three Japanese holidays in 2011:

Adult’s Day Jan. 10 Monday
Respect for the Aged Day Sept. 19 Monday
Culture Day Nov. Thursday

Those wishing to view the official homepage of the US Embassy in Japan please click HERE.

Those seeking services which can only be provided by a US Mission abroad such as issuance of a Consular Report of Birth Abroad, US Passport, or additional visa pages for a US Passport are well advised to contact an American Citizen Services Section of the nearest US Mission with appropriate Consular jurisdiction. In some cases, it may be possible to set an appointment with the Post in advance over the internet. Setting an appointment in advance can greatly streamline the processing of requests as Consular Officers are often better able to anticipate one’s needs.

Those seeking non-immigrant visa benefits such as a US tourist visa (B-2), US student visa (F-1), US exchange visitor visa (J-1), or US business visa (B-1) are likely to see their visa application processed at a US Embassy or US Consulate abroad. It should be noted that non-immigrant visa applicants are scrutinized subject to section 214(b) of the United States Immigration and Nationality Act.

Those American Citizens seeking American family visa benefits for a Japanese spouse such as a CR-1 visa or IR-1 visa are generally required to process and receive approval of a United States immigration petition prior to processing a US visa application at a US Embassy or US Consulate abroad. It should be noted that for processing purposes, the K-1 visa, although a US fiance visa, is treated in much the same way as the immigrant visa categories.

Those seeking US business visa benefits such as E-2 visa benefits for certain qualified traders, L-1 visa benefits for intra-company transferees of multi-national corporations, or EB-5 visa benefits for immigrant investors are likely to be required to process, and receive approval of, an immigration petition prior to application for visa benefits at a US Embassy or US Consulate abroad.

Those denied a US visa may be able to still ultimately obtain visa benefits through use of an I-601 waiver of a finding of inadmissibility or through use of an I-212 waiver (depending on the reason for denial). However, all cases must be analyzed based upon the unique set of facts in the case in order to make a determination as to the eligibility of an applicant for any immigration waiver.

Japan currently participates in the visa waiver program. That said, those wishing to travel to the US on their Japanese passport utilizing the visa waiver program must register online via the electronic system for travel authorization (ESTA) system prior to traveling to the USA.

For related information please see: US Visa Japan.

more Comments: 04

9th December 2010

สำหรับผู้ที่ติดตามบล็อกอย่างต่อเนื่องคงไม่มีข้อสงสัยในเรื่องที่มีการถกเถียงกันเมื่อเร็วๆนี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปการเข้าเมือง หน่วยบริการการวิจัยของสภานิติบัญญัติและสมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการไม่อนุญาตให้เข้าเมืองตามกฎหมายซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันในประเด็นของการปฏิรูปคนเข้าเมือง เอกสารอ้างอิงจากการตีพิมพ์โดยหน่วยบริการการวิจัยของสภานิติบัญญัติและสมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกัน

ตัวบทกฎหมายนี้มีวัตถุประสงค์ในการที่จะปฏิรูปการเข้าเมืองในมุมมองที่นอกเหนือจากชาวต่างชาติซึ่งมีการบัญญัติเมื่อปี 1990 ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอวีซ่าต้องเผชิญกับการตรวจสอบการเข้าเมืองโดยเจ้าหน้าที่กงสุลของสหรัฐในต่างประเทศ กระบวนการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบผู้ที่ขาดคุณสมบัติในการขอวีซ่าหรือการเข้าเมืองซึ่งมูลเหตุที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสัญชาติคนเข้าเมือง (INA)หลักเกณฑ์ต่างๆได้แก่ ข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม ประวัติที่เกี่ยวกับความมั่นคง การก่อการร้าย ความสงบสุขของประเทศ เช่น ความขัดสน การหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตแรงงาน การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมือง การขาดคุณสมบัติในการถือสัญชาติ และคนต่างด้าวที่ถูกเนรเทศออกไป หลายปีที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติยังคงยึดหลักการเดิมในการที่จะไม่อนุญาตให้เข้าเมือง กฎหมายสองฉบับที่บังคับใช้เป็นปีที่ 110 สภานิติบัญญัติยังคงยึดนโยบายเดิมในการกีดกันคนต่างด้าวที่เป็นสมาชิกของการก่อการร้าย

การก่อการร้ายเป็นปัจจัยสำคัญที่เจ้าหน้าที่รัฐของอเมริกาได้เชื่อมโยงถึงองค์กรต่างๆที่เกี่ยวกับการเข้าเมืองและการเดินทางมายังสหรัฐอเมริกา ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศเป็นประเด็นสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่กงสุลและคนเข้าเมืองอเมริกัน อ้างถึงการเผยแพร่ข้อความที่กล่าวถึงแล้ว ดังนี้

ปีที่ 110ของสภานิติบัญญัตินั้นมีประเด็นของการไม่ให้เข้าเมืองของประเด็นเรื่องของสุขภาพกลับมาอีกครั้งคือเรื่องของผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ เมื่อเร็วๆนี้มีประเด็นในเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เอช 5 เอ็น 1 ซึ่งก็กลายเป็นประเด็นหนึ่งที่คัดกรองในด่านคนเข้าเมือง มีคำถามมากมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องการเข้าเมืองที่เกี่ยวกับบริบททางด้านสุขภาพและแผนการประกันสุขภาพของเยาวชนในปีที่ 111ของสภานิติบัญญัติ

ไข้หวัดใหญ่เป็นประเด็นทางด้านสุขภาพที่มีการตระหนักถึงเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับการเพิกถอน โรคเอดส์ออกจากรายชื่อโรคที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้ให้กลายเป็นสามารถเข้าเมืองได้หลังจากที่ผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ไม่สามารถที่จะเข้าสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประเด็นนี้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงในหมู่ของเพศที่สาม เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล (LGBT) ในฐานะที่เชื้อเอชไอวีและเชื้อเอดส์ดูเหมือนว่าจะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบต่อกลุ่มคนหรือคู่ในหมู่รักร่วมเพศ รายงานนี้เป็นประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับการอภิปรายเรื่องการร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการเข้าเมือง

ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงเหตุที่จะไม่สามารถเข้าเมืองได้นั้นไม่เป็นที่ปรากฎ ผู้ที่สนับสนุนการปฏิรูปการเข้าเมืองอาจจะมองหาทางที่จะยกเลิกบทบัญญัติบางมาตราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอในการร่างกฎหมายเพื่อการปฏิรูปการเข้าเมือง บทบัญญัติที่ให้ชาวต่างด้าวผู้ที่ไม่สามารถเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น อาจจะได้รับการระงับไว้ชั่วคราวในส่วนหนึ่งของการร่างกฎหมาย ต้องมีเหตุผลที่หนักแน่นสำหรับการไม่สามารถเข้าเมืองได้ ในทางกลับกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการร่างกฎหมายในหมู่ของผู้ที่สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปการเข้าเมืองที่เข้มงวด

ทุกๆปีนั้นจะมีผู้คนจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ท่ามกลางการที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้นั้นผู้ที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้จะหาทางแก้ไขในการเลือกที่จะขอยกเว้นสิทธิผ่านทาง I-601 หรือ I-212โดยการขออนุญาตล่วงหน้าที่จะเดินทางเข้าไปยังสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้และไม่สามารถที่จะขอยกเว้นสิทธิได้อย่างไม่เป็นทางการซึ่งถูกกีดกันจากสหรัฐอเมริกา สิ่งที่พึงระลึกไว้คือ การที่ไม่สามารถเข้าเมืองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นยังคงมีทางแก้ไขคือ การขอยกเว้นสิทธิ อาจกล่าวได้ว่า ขั้นตอนการยกเว้นสิทธิและมาตรฐานในการตรวจสอบการได้รับการยกเว้นสิทธินั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว คู่สองสัญชาติหลายๆคู่เลือกที่จะใช้บริการทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันเพื่อที่จะช่วยดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าเมืองอเมริกัน สิ่งที่ควรกระทำคือการตรวจสอบความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกา เนื่องจากว่าทนายความอเมริกันที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่มีสิทธิที่จะให้คำแนะนำ คำปรึกษาและเป็นตัวแทนในการจัดการเรื่องก่อนที่จะเข้าไปสู่ขั้นตอนของหน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS) กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ และหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา

To view this information in English please refer to the previous posting on this blog.

more Comments: 04

8th December 2010

For those who frequently read this web log will undoubtedly note that a frequent topic discussed within these pages is Comprehensive Immigration Reform. In a recent document promulgated by the Congressional Research Service and distributed by the American Immigration Lawyers Association (AILA), the matter of legal inadmissibility was discussed in the context of Comprehensive Immigration Reform. The following is a direct quotation from the document published by the Congressional Research Service (CRS) and distributed by AILA:

Legislation aimed at comprehensive immigration reform may take a fresh look at the grounds for excluding foreign nationals that were enacted in the 1990s. All foreign nationals seeking visas must undergo admissibility reviews performed by U.S. Department of State (DOS) consular officers abroad. These reviews are intended to ensure that they are not ineligible for visas or admission under the grounds for inadmissibility spelled out in the INA. These criteria are: health related grounds; criminal history; security and terrorist concerns; public charge (e.g., indigence); seeking to work without proper labor certification; illegal entrants and immigration law violations; ineligible for citizenship; and, aliens previously removed. Over the past year, Congress incrementally revised the grounds for inadmissibility. Two laws enacted in the 110th Congress altered longstanding policies on exclusion of aliens due to membership in organizations deemed terrorist.

Terrorism has been a key concern for American government officials across the entire spectrum of agencies associated with Immigration and travel to the United States. Public health and safety are also significant issues for American Immigration and Consular Officers. To quote the aforementioned publication further:

The 110th Congress also revisited the health-related grounds of inadmissibility for those who were diagnosed with HIV/AIDS. More recently, the “H1N1 swine flu” outbreak focused the spotlight on inadmissibility screenings at the border. Questions about the public charge ground of inadmissibility arose in the context of Medicaid and the state Children’s Health Insurance Program (CHIP) in the 111th Congress.

Influenza has been concerning to many health officials in recent years. However, for many the removal of HIV/AIDS from the list of diseases which can result in a finding of inadmissibility was a relief as many individuals who were previously inadmissible to the USA may have immediately become admissible after HIV/AIDS was no longer a legal grounds for finding someone inadmissible to the USA. This issue was especially acute in the LGBT community as HIV and AIDS issues seem to have a disproportionate impact upon individuals and couples within that community. The report went on to note that issues pertaining to legal inadmissibility are likely to be discussed in the context of proposed Comprehensive Immigration Reform legislation:

While advocacy of sweeping changes to the grounds for inadmissibility has not emerged, proponents of comprehensive immigration reform might seek to ease a few of these provisions as part of the legislative proposals. The provision that makes an alien who is unlawfully present in the United States for longer than 180 days inadmissible, for example, might be waived as part of a legislative package that includes legalization provisions. Tightening up the grounds for inadmissibility, conversely, might be part of the legislative agenda among those who support more restrictive immigration reform policies.

Many people are found inadmissible to the United States every year. Among those found inadmissible are those who are unable to seek a remedy in the form of either an I-601 waiver or an I-212 waiver application for advance permission to reenter the USA. Individuals who have been found inadmissible and cannot seek a waiver are colloquially referred to as being unwaivably excluded from the United States. Bearing this in mind, many findings of legal inadmissibility can be remedied through use of a waiver. That said, the waiver process and the standard of proof for obtaining a waiver can be difficult to overcome. For this reason, many bi-national couples opt to utilize the services of an American immigration attorney to assist in matters related to United States Immigration. It is always prudent to ask for the credentials of anyone claiming expertise in United States Immigration law as only a licensed American attorney is permitted to provide advice, counsel, and representation in pending matters before the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS), the Department of Homeland Security (DHS), and the American State Department.

For related information please see: US Visa Denial.

more Comments: 04

30th November 2010

Those who are regular readers of this blog will no doubt be aware that the issue of 221(g) denials promulgated in relation to visa applications brought before at US Missions, Embassies, and Consulates outside of the United States can be very concerning for those seeking American Immigration benefits for a foreign loved one. In the case of the US Embassy in Vietnam, most US family visa cases are processed out the US Consulate in Ho Chi Minh City. It would seem that the American Consulate in HCMC is considered by State Department officials to be a “high volume” Post as a significant number of visa applications are adjudicated in that jurisdiction each year. Meanwhile, as is the case for any US Mission abroad, the officers at the US Consulate in HCMC take visa fraud seriously and therefore heavy scrutiny is placed upon pending visa applications in an effort to ensure that those receiving visa benefits are legally entitled to such benefits. Furthermore, Consular Officers also review US family visa applications very carefully in order to ascertain whether or not a prospective foreign beneficiary has the requisite subjective intent. Subjective intent is often of great concern in K1 visa applications as the applicant must have a genuine intention to marry their American fiance within 90 days of entering the USA.

The culmination of the US visa process is usually the visa interview which is generally conducted at the US Mission with Consular jurisdiction to adjudicate the visa application. However, in some cases, a Consular Officer may feel that further documentation is necessary in order to complete the adjudication. The American State Department refers to the 221(g), which is a reference to section 221(g) of the United States Immigration and Nationality Act, as a refusal although for purposes of the Department of Homeland Security the 221g is considered a denial. This can be an important distinction for foreign nationals holding the passport of a country which participates in the US Visa Waiver Program as the United States Customs and Border Protection Service (USCBP) considers 221g refusals to be denials which must be disclosed by travelers through the Electronic System for Travel Authorization (ESTA). It should noted that Vietnam is not currently a participant in the Visa Waiver Pilot Program.

In some cases, 221g denials are highly complex and may cause frustration to the applicant and/or their American counterpart. Some find that attorney assistance can be beneficial. An American Immigration attorney can provide insight into the overall process and also assist in making a follow-up with the US Consulate regarding a 221g denial. Furthermore, American Immigration attorneys based in South East Asia can deal with such matters before the Consulate in real time. This can be especially beneficial if the 221g evolves into a situation in which the visa application is denied due to a legal finding of inadmissibility. This can sometimes occur and in such an event the finding of inadmissibility may only be overcome through use of an I-601 waiver. In some cases, there may be no remedy if the applicant is found inadmissible for reasons that cannot be waived. Those thinking about filing for immigration benefits should always be aware that putting on the best case at the outset is the most efficient way of attempting to ensure visa issuance.

For related information please see: US Visa Vietnam or US fiance visa.

more Comments: 04

21st May 2010

To see this information in English please see: US visa denial

อย่างที่ผู้เขียนได้เคยพูดไว้ในกระทู้ก่อนๆ เหตุผลหลักๆที่ทำให้วีซ่าอเมริกาถูกปฏิเสธขึ้นอยู่กับเหตุที่ทำให้ไม่สามารถเข้าเมืองได้ ในเคสนั้นๆ เหตุหนึ่งก็คือ เจ้าหน้าที่กงสุลพบว่าผู้ขอวีซ่าทำความผิดทางอาญาเกี่ยวกับศีลธรรม ( CIMT ) นั่นหมายความว่า บางครั้งก็เป็นเรื่องยากที่จะวินิจฉัยว่าความผิดที่ผู้ขอวีซ่ากระทำนั้นเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับศีลธรรมหรือไม่ คู่มือทางกิจการต่างประเทศกล่าวถึงลักษณะของความผิดที่เป็นความผิดเกี่ยวกับศีลธรรมเอาไว้ ด้านล่างคือข้อความบางส่วนที่ตัดตอนมา

ข้อ9 คู่มือทางกิจการต่างประเทศ 40.21(a) N 2.3-1 ความผิดต่อทรัพย์สิน

( CT. VISA-1318;09-24-2009 )

เอ. ความผิดทางอาญาส่วนใหญ่ที่ถือว่าเกี่ยวข้องกับศีลธรรมอันเป็นความผิดต่อทรัพย์สินได้แก่ ฉ้อโกง การกระทำความผิดฐานฉ้อโกงถือเป็นความผิดต่อศีลธรรมไม่ว่าจะเป็นการกระทำต่อบุคคลหรือความผิดต่อแผ่นดิน ความผิดฐานฉ้อโกง โดยทั่วไป

เกี่ยวกับ

(1) ทำให้บุคคลอื่นหลงเข้าใจผิด

(2) รู้ถึงข้อความที่หลอกลวงซึ่งทำขึ้นโดยตัวผู้ก่อการ

(3) เชื่อถือในสิ่งที่แสดงให้เข้าใจผิดโดยบุคคลที่ถูกหลอก

(4) เจตนาหลอกลวง และ

(5) การกระทำการฉ้อโกง

ความผิดต่อทรัพย์สินไม่เพียงเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวเนื่องด้วยศีลธรรมชนิดเดียวแต่ความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐก็ถือเป็นความผิดทางอาญาที่เกี่ยวกับศีลธรรมด้วย

ข้อ9 คู่มือทางกิจการต่างประเทศ 40.21(a) N 2.3-2 ความผิดต่อการเจ้าหน้าที่รัฐ

( CT: VISA-1318; 09-24-2009 )

เอ. ความผิดต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ากับนิยามความผิดทางศีลธรรมได้แก่:

(1) การติดสินบน

(2) ปลอมเอกสาร

(3) ฉ้อโกงกรมสรรพากร หรือหน่วยงานราชการอื่น

(4) ฉ้อฉลทางเอกสาร

(5) ให้การเท็จ

(6) ให้ที่พักพิงแก่ผู้ร้ายหลบหนี ( โดยทราบความผิด ) และ

(7) เลี่ยงภาษี ( โดยมีเจตนา )

คู่มือทางกิจการต่างประเทศได้กล่าวถึงกิจกรรมอีกหลายๆลักษณะที่อาจไม่ถือเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวกับศีลธรรม เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่พิจารณาเรื่องในการตัดสินข้อเท็จจริงของคดีและตัดสินว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดทางอาญาเกี่ยวเนื่องกับศีลธรรมหรือไม่ หากว่าได้กระทำความผิดจริง ก็จะต้องถูกปฏิเสธวีซ่า  ภายใต้ทฤษฎีอำนาจที่ห้ามตรวจสอบของกงสุล ( รู้จักกันในชื่อ อำนาจเด็ดขาดของกงสุล ) คำตัดสินนี้ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ยื่นขอวีซ่าสามารถแก้ไขปัญหาวีซ่าถูกปฏิเสธได้โดยยื่นขออภัยโทษแบบ I-601

เพื่อประโยชน์ของบางคน มีคำพิพากษาของ ศาลภาค กล่าวว่า

“คำสั่งส่งตัวออกนอกสหรัฐอเมริกาที่มีต่อ ผู้ร้อง อาร์มานโด อัลวาเรซ เรย์นากาเนื่องจากกระทำความผิดอาญาฐานรับยานพาหนะที่ขโมยมา มีความผิดตามมาตรา 496d(a) ตามประมวลกฎหมายอาญาแคลิฟอร์เนีย คำร้องของเขาขอให้พิจาณาใหม่ว่าความผิดทางอาชญากรรมที่กระทำลงนั้น เป็นความผิดตามศีลธรรมหรือไม่ เราสรุปได้ว่าเป็นความผิดฐานอาชญากรรมแต่ไม่ใช่อาชญากรรมเกี่ยวกับศีลธรรม เราปฏิเสธคำร้องขอพิจารณาใหม่”

เมื่อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป นิยามของความผิดทางอาญาเกี่ยวกับศีลธรรมและกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของความผิดอาญาทางศีลธรรมตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับวีซ่าอเมริกาจากประเทศไทย โปรดดู วีซ่าอเมริกาประเทศไทย

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.