blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘EB-5’

24th December 2010

เมื่อเร็วๆนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้สร้างความสับสนอลหม่านให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ความเห็นของผู้เขียนบล็อกนี้ประสงค์ที่จะเห็นมุมมองในแง่บวกของเศรษญกิจอเมริกา พื้นฐานของธุรกิจในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดที่เป็นผู้นำทางธุรกิจในด้านการค้า การให้บริการ การผลิต อ้างจากเว็บไซต์ locationusa.comซึ่งมีการอภิปรายถึงเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

องค์กรรร่วมสหรัฐอเมริกาของบริษัทต่างชาติมีการจ้างงานคนอเมริกันมากกว่าห้าล้านคนและอีกหลายล้านคนโดยทางอ้อม ไม่มีข้อสงสัยที่ว่าทำไมการลงทุนในสหรัฐอเมริกาถึงมีสิทธิประโยชน์มากมาย ด้วยจำนวนประชากรที่มากกว่า 300 ล้านคนและระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งของบริษัททั่วโลก แรงงานอเมริกันถูกจัดอันดับว่า เป็นหนึ่งในด้านการให้การศึกษาที่ดีที่สุด มีศักยภาพในการผลิตมากที่สุดและมีความสร้างสรรค์มากที่สุดในโลก แหล่งที่ประกอบธุรกิจ สหรัฐอเมริกานั้นได้จัดให้มีระบบกฎหมายที่คาดการณ์และมีความโปร่งใส สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงตลาดที่ทำกำไรที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

แม้ว่ามันจะดูขัดกับสัญชาตญาณในครั้งแรก การเข้าเมืองตามกฎหมายนั้นมีผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นความจริงอย่างยิ่งที่ ผู้อพยพต่างลงทุนในระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและก่อตั้งธุรกิจในอเมริกา หนึ่งในวิธีการพื้นฐานที่ผู้อพยพจะได้รับสิทธิประโยชน์ในประเทศมหรัฐอเมริกาคือการที่ชาวต่างชาติลงทุนโดยตรง เม็ดเงินที่ลงทุนในอเมริกานั้นอาจถูกมองว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินหากมีการแข่งขันกันทั่วโลกในการลงทุนของต่างชาติในการลงทุนที่มีทั้งฝ่ายหนึ่งได้เปรียบและฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ นอกจากนั้นการลงทุนในสหรัฐอเมริกานั้นสามารถสร้างงาน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วการลงทุนในอเมริกาเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมในการดำเนินกิจการทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ที่ดึงดูดลูกค้าจากทั้งอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่มีแรงขับเคลื่อนจากผู้บริโภคสูงและทั่วโลก

วีซ่านักลงทุนประเภท EB-5นั้นเป็นเอกสารการเดินทางที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่จะลงทุนและทำงานในสหรัฐอเมริกา วีซ่าประเภทนี้เป็นเอกสารการเดินทางที่ให้ผู้ถือกับพลเมืองที่มีถิ่นฐานถาวรในการเข้าเมืองอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จุดคนเข้าเมือง ผู้ที่สนใจที่จะได้รับวีซ่าEB-5 ควรที่จะค้นหาข้อมูลและบันทึกข้อเท็จจริงว่าผู้ลงทุนที่เป็นผู้อพยพประสงค์ที่จะใช้วีซ่าEB-5ต้องลงทุนอย่างต่ำห้าแสนเหรียญสหรัฐ(500,000) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประลงค์จะลงทุนในแบบ EB-5 พึงระลึกว่า การลงทุนทั่วไปนั้นอย่างต่ำหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ (1,000,000)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องการสิทธิประโยชน์จากวีซ่าอเมริกาประเภท E-2อาจจะใช้สำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปต่างประเทศในการลงทุนไปยังสหรัฐอเมริกา สิ่งที่พึงระลึกคือ E-2เป็นวีซ่าประเภทไม่ใช่ผู้อพยพ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะพักอาศัยอาจจะไม่ได้รับการบริการเกี่ยวกับวีซ่า E-2

more Comments: 04

11th November 2010

In recent weeks there has been a great deal of discussion in the international media about the United States Federal Reserve’s “quantitative easing” of the American monetary system. Many leaders in Asia are apprehensive that the United States’ policy will result in a relative appreciation of local currencies against the dollar which for export-based nations has been a critical component of economic stability. To quote a recent article on PBS.org:

President Obama landed in Seoul, South Korea today for the Group of 20 Summit, where he will meet with leaders of the world’s most powerful economies to address issues facing the global economy…The G20 Summit is in some ways reminiscent of South Korea’s hosting of the 1988 summer Olympics, seen as an arrival of sorts on the world stage, and the 2002 World Cup, which South Korea co-hosted.

Many feel that one of the most important issues to be discussed at the G20 summit will be the recent currency fluctuations resulting from the American announcement of quantitative easing which is likely to result in capital inflows to Asian economies such as Indonesia. To quote the Voice of America website:

Uwe Parpart is the chief Asia economist and strategist in Hong Kong for the U.S. securities dealer Cantor Fitzgerald…”There are serious concerns that when the U.S. floods the world with dollars that find their way into equities, into stocks in Asia, whether in Hong Kong, in Thailand or Indonesia, the effect of that on the local economies can be quite difficult to cope with,”

Although seemingly counter-intuitive to some, the inflow of so-called “hot money” into an economy can sometimes have a negative impact upon traditional import/export relationships and also create bubbles in an economy which could ultimately prove harmful. Inflows of capital can also be beneficial. In the case of Indonesia, one upside of relative appreciation of Indonesian currency compared to the United States dollar is the fact that investors hoping to benefit from the EB-5 immigrant investor program can obtain benefits at a comparatively lower overall cost in real terms since the dollar has weakened compared to other currencies. This is no less true in the case of Indonesia as a weakening dollar can cause an appreciation of the Indonesian Rupiah. In the event that this occurs, a prospective Indonesian Immigrant Investor wishing to both invest in the United States and also accrue the benefit of United States Lawful Permanent Residence (Green Card status) would be doubly fortunate when the dollar is weak as such an investment can be made more “cheaply” in terms of local currency.

Those Indonesian nationals interested in obtaining an EB-5 Visa should note that an investment of at least 500,000 United States dollars (at a minimum) must be made in order to be eligible for EB5 visa benefits. Furthermore, those seeking such a visa must also meet the eligibility requirements as set forth under relevant United States law. Those interested in immigrating to the USA as immigrant investors are well advised to contact a licensed American attorney in order to gain insight into the EB5 visa process and make informed decisions regarding immigration options.

Some are under the mistaken impression that the EB-5 visa program is a Citizenship-by-Investment program. In fact, this is not the case as an EB-5 visa merely grants the visa holder the right to reside in the United States as a Permanent Resident. That said, should an EB-5 investor, Indonesian or otherwise, remain in the USA for a statutorily prescribed period and meet other eligibility requirements, then such an individual may be eligible to naturalize to United States Citizenship. For this reason, some refer to the EB-5 program as a “path to citizenship” by investment.

For further information please see: EB-5 Visa Indonesia.

more Comments: 04

10th November 2010

เนื่องจากหัวข้อเรื่องวีซ่าการลงทุนอเมริกันได้เผยแพร่ในบล็อกนี้ ผู้เขียนจึงได้รับคำถามที่เกี่ยวกับทางปฏิบัติที่จะขอวีซ่าเพื่อการลงทุนในสหรัฐอเมริกา คำถามที่มีการถามมากที่สุดคือ การขอวีซ่า EB-5 “ฉันสามารถที่จะเป็นพลเมืองอเมริกันโดยการลงทุนในสหรัฐอเมริกาได้หรือไม่” คำตอบสำหรับคำถามนี้………………และต้องใช้ความเข้าใจในเชิงลึกเกี่ยวกับวีซ่าผู้ลงทุนถาวรประเภท EB-5 และขั้นตอนการขอวีซ่าดังกล่าว

หลายๆประเทศทั่วโลกมีแผนงานที่เปิดอกาสให้นักลงทุนสามารถที่จะได้รับสัญชาติทันทีที่ลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้นโดยการออกเอกสารสัญชาติ ในสหรัฐอเมริกานั้นไม่มีแผนงานเช่นนั้น แต่อย่างไรก็ตาม วีซ่าประเภทEB-5 ให้สิทธิแก่ผู้ถือวีซ่าในการเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันเป็นสิทธิประโยชน์ที่สำคัญ และไม่ควรที่จะให้สิทธิแก่ผู้มีถิ่นฐานถาวรมากเกินไปหลังจากที่สถานะนี้อนุญาตให้ผู้มีถิ่นฐานถาวรอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกา หลายๆคนกล่าวถึงผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรประเภท “กรีนการ์ด” อาจกล่าวได้ว่า ผู้มีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่พลเมืองสัญชาติอเมริกัน ผู้ที่อยู่ในสถานะกรีนการ์ดไม่ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมัครเข้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และไม่สามารถถือหนังสือเดินทางอเมริกัน แม้ว่าผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (LPR) อาจจะได้รับการอนุญาตให้เข้าออกสหรัฐอเมริกาซึ่งอนุญาตให้บุคคลดังกล่าวออกจากสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 ปีโดยไม่ต้องมีข้อสันนิษฐานที่จะยกเลิกการเป็นผู้มีถิ่นฐานได้

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่มีแผนงานสำหรับ “การได้รับสัญชาติโดยการลงทุน” แต่วีซ่าประเภท EB-5นั้นเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการแปลงสัญชาติ ตัวอย่างเช่น ถ้าผู้ลงทุนถาวรได้รับวีซ่าประเถ้าผู้ลงทุนถาวรได้รับวีซ่าประเภท EB-5และเดินทางเข้ามายังสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นบุคคลดังกล่าวสามารถได้รับสิทธิที่จะเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในการเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายและเป็นไปตามข้อสันนิษฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ถือวีซ่าประเภท EB-5ต้องจัดการเพื่อการแปลงสัญชาติ การแปลงสัญชาตินั้นเป็นกระบวนการที่ชาวต่างชาตินั้นเป็นพลเมืองสัญชาติอเมริกัน กระบวนการนี้ค่อนข้างที่จะมีความยุ่งยากและเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะซับซ้อนและสร้างความผิดหวังอยู่หลายๆครั้ง สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการจัดการเรื่องการเข้าเมือง แต่ในทางทฤษฎีการอนุมัติคำขอในการแปลงสัญชาติของผู้ลงทุนถาวรประเภท EB-5สามารถที่จะเป็นพลเมืองสัญชาติอเมริกันได้

แม้ว่าสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีข้อเสนอที่จะให้ “สัญชาติโดยการลงทุน” แต่สหรัฐอเมริกามีการให้ “วิธีการที่จะได้รับสัญชาติโดยการลงทุน” ในรูปแบบของวีซ่าประเภท EB-5ซึ่งเป็นทางที่ทำให้ผู้ถือวีซ่าประเภทดังกล่าวมีโอกาสที่จะได้รัยสัญชาติอเมริกันซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่นๆและจะต้องปรากฏตัวตนอยู่

To view this information in English, please see the previous post on this blog.

more Comments: 04

1st September 2010

Employment based visas are sometimes more difficult to obtain during periods of acute economic stagnation. It is this author’s opinion, that one of the main strategies to spur growth in the United States of America is through immigration. An influx of foreign skilled labor and investment would create an environment in the USA that fosters both innovation as well as tangible economic growth. The current President of the American Immigration Lawyers Association (AILA) was recently discussing the EB5 visa in the context of the overall American economic recovery. To quote directly from the AILA Leadership blog:

One of the strongest arguments in favor of comprehensive immigration reform is that it will make America more prosperous and competitive.  All credible studies show that an immigration system which meets the needs of businesses and US workers will add trillions to the economy, raise wages, and put Americans back to work.  Simply stated, immigration reform is good business and good for America’s future.

That’s why I was very excited to attend and give the opening remarks at the EB-5 Investor’s Conference which took place last Friday in Boston before a sell-out crowd.  Last month in my installation speech at the AILA Annual Conference I recalled Ronald Reagan’s final farewell to the nation in which he described his vision of America as beckoning immigrants with “the will and the heart” to get here.  Reagan understood that America’s strength is its openness: its celebration of creativity and new ideas.  And who is a better example of that then an immigrant who is willing to risk hard earned resources for the chance at the American Dream?

In his introductory remarks EB-5 Investor Visa conference chair Lincoln Stone referred to the visa as the “Golden Ticket.”  His description is spot on.  The visa has lead to investment across the US in areas that suffer higher rates of unemployment.  To be sure, it is a fast developing area.   Practitioners and entrepreneurs must master not only the intricacies of the law, but be sure to be aware of the ethical and fiduciary issues that come with the territory. Yet, it is beyond dispute that by attracting much needed capital to the US this visa category has the potential to indeed become a “Golden Ticket” for America.  What else can you say about a visa that by definition directly creates jobs for US workers and helps stimulate the US economy?

This author is of the opinion that any investment in the United States economy is a benefit to the nation as a whole. The beauty of the EB-5 visa program is that it provides for foreign nationals seeking a “Win-Win” situation for all of those involved in the process. The visa itself is a substantial benefit for the visa holder while the US economy gets the benefit of new jobs as well as fresh insights into business practices and methods for increasing productivity, efficiency, and in some cases employee morale.  That said, those seeking an EB-5 visa are well advised to contact an American attorney with experience in US Immigration matters as such a professional can provide highly beneficial information about the dynamics of the EB-5 program itself and the processing protocols for US Immigration petitions and applications arising therefrom.

The EB-5 program should not be confused with the E1 visa or the E2 visa. These programs offer differing visa benefits compared to the EB-5 visa.

For further information about American Immigration issues please see: Comprehensive Immigration Reform.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.