blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘DS-156’

11th June 2010

หัวข้อที่ถกเถียงกันบ่อยบนบอร์ดนี้ก็คือ หัวข้อวีซ่าท่องเที่ยว สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครจะออกวีซ่าท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากในแต่ละแ ในอดีต คำร้องขอวีซ่าชั่วคราวจะต้องมีการยื่นแบบ DS-156 แต่ไม่นานมานี้ กระทรวงต่างประเทศได้ประกาศว่าไม่ให้ใช้ฟอร์ม DS-156 กับการขอวีซ่าท่องเที่ยว บีทู (B2)อีกต่อไป

ฟอร์ม DS-160 แบบใหม่ เป็นฟอร์มคำขอวีซ่าชั่วคราวแบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นฟอร์มออนไลน์ที่ใช้บันทึกข้อมูลที่จำเป็นของผู้ขอวีซ่าชั่วคราว ฟอร์ม DS-160 นี้สามารถยื่นผ่านระบบอินเตอร์เนตไปยังกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐโดยตรง เจ้าหน้าที่กงสุลจะอาศัยข้อมูลจากฟอร์ม DS-160 ที่ยื่นเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคำขอวีซ่า ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เพื่อตัดสินว่าผู้ยื่นขอมีคุณสมบัติได้รับวีซ่าชั่วคราวหรือไม่

เห็นได้ชัดว่า ฟอร์ม DS-160 ได้ถูกนำมาใช้เพื่อรวบรัดขั้นตอนการขอวีซ่าของผู้ต้องการขอวีซ่าชั่วคราวเพื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนได้ตัดตอนข้อความที่ประกาศไว้มาให้อ่านกันดังต่อไปนี้

สถานทูตของสหรัฐอเมริกาและกงสุลทั้งหมดที่ดำเนินการคำขอวีซ่าชั่วคราวให้ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ DS-160 แบบใหม่ ดังนั้นผู้ขอวีซ่าจะต้องใช้แบบฟอร์ม DS-160 ออนไลน์นี้กับการขอวีซ่าชั่วคราวเกือบทุกประเภท แต่ไม่ทั้งหมด โปรดดูหมวด ถาม-ตอบของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับข้อยกเว้นและเพื่อให้ทราบว่าวีซ่าชั่วคราวประเภทใดบ้างที่ยังคงใช้แบบฟอร์ม DS-156 ในขณะนี้

มีหลายๆคนที่กังวลว่าการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเกิดขึ้นนี้จะส่งผลกระทบกับคำขอวีซ่าประเภทอื่นๆ ความกังวลนี้มักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่จะขอวีซ่า K1 หรือ K3 สำหรับคู่หมั้นหรือคู่สมรสต่างชาติ นั่นหมายความว่าคุณอาจจะต้องปรึกษากับที่ปรึกษาชาวอเมริกันที่เชี่ยวชาญเสียก่อนว่าคุณควรจะยื่นแบบฟอร์มประเภทอะไรจึงจะเหมาะกับวีซ่าประเภทที่คุณต้องการยื่นขอ และเช่นเคย คุณควรหมายเหตุไว้ว่าทนายความอเมริกันที่มีใบอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกันได้อย่างถูกกฎหมาย หลายๆคนอาจจะเห็นว่าการขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากทนายอเมริกัน เนื่องจากจะทำให้เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้นปล่าวๆ อย่างไรก็ตาม คำขอวีซ่าสำหรับบุคคลในครอบครัวของชาวอเมริกันบางประเภทนั้น การขอความช่วยเหลือจากทนายอาจจะเป็นประโยชน์มากทีเดียว

ยังควรหมายเหตุไว้อีกว่าผู้ขอวีซ่าหลายๆคนถูกปฏิเสธวีซ่าจากเจ้าหน้าที่กงสุลอาศัยเหตุตาม พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติของอเมริกา มาตรา 214(b) ซึ่งหมายความว่าผู้ขอวีซ่าไม่สามารถพิสูจน์ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศบ้านเกิด และความสัมพันธ์ที่เปราะบางกับสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ขอวีซ่าไปสหรัฐอเมริกาควรจำไว้ว่าหากว่าการอพยพเป็นเป้าหมายสุดท้ายของคุณแล้วละก็ การขอวีซ่าท่องเที่ยวอาจจะไม่ใช่วีซ่าประเภทที่เหมาะกับคุณ แม้ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติโดยกงสุลสหรัฐอเมริกาในต่างประเทศ แต่บุคคลต่างด้าวมีสิทธิที่จะถูกส่งตัวกลับเมื่อไปถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองในสหรัฐอเมริกา หากว่า เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าผู้ขอวีซ่านั้นเป็นผู้ที่แฝงไปด้วยเจตนาอพยพเข้าสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร

more Comments: 04

10th June 2010

A frequently discussed topic on this blog is the US Tourist Visa. The US Embassy Bangkok processes a significant number of US Tourist Visa applications each year. In the past, most non-immigrant visa applications required the submission of form DS-156. Recently, the US State Department announced that the DS-156 should no longer be used  by those seeking a US B2 Tourist Visa:

The new DS-160, Nonimmigrant Visa Electronic Application, is a fully integrated online application form that is used to collect the necessary application information from a person seeking a nonimmigrant visa. The DS-160 is submitted electronically to the Department of State via the Internet. Consular Officers use the information entered on the DS-160 to process the visa application and, combined with a personal interview, determine an applicant’s eligibility for a nonimmigrant visa.

Apparently, the DS-160 has been introduced in an effort to streamline the visa process for those seeking non-immigrant visas outside of the United States of America. To quote the above announcement further:

All U.S. Embassies and Consulates that process nonimmigrant visas now use the new online DS-160. Therefore, visa applicants will need to apply using the online DS-160 for most, but not all, nonimmigrant visa categories. Review the [State Department] FAQs for exceptions and to find out which nonimmigrant categories continue to use the DS-156 at this time.

There are many who worry that these recent changes will impact other types of applications. This worry seems to be most prevalently felt by those seeking K1 visa benefits or K3 Visa benefits for a foreign fiancee or spouse. That said, consultation with an American legal professional may be necessary in order to determine which forms should be used when filing for certain visa categories. As always, it should be noted that only a licensed American attorney is entitled to assist in American Immigration matters. That said, many find that applying for a US Tourist Visa does not require the assistance of an American lawyer as such assistance would likely add little value to such an application. However, many applicants for US family immigration benefits find that attorney assistance is beneficial.

It should be noted that many applicants find their application for a visa denied pursuant to the Consular Officer’s application of Section 214(b) of the United States Immigration and Nationality Act. Such a finding basically means that the applicant was unable to show requisite “strong ties” to their home country and “weak ties” to the United States. Those seeking a visa to the USA should be advised that if immigration is the ultimate goal, then a tourist visa is not the proper travel document. Even if a visa application is approved by a US Consulate overseas, the foreign national could still be placed in expedited removal proceeding upon arrival at the port of entry in the USA if the Customs and Border Protection officers have reason to believe that the applicant is an undisclosed intending immigrant attempting to enter the USA.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.