blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘กระทรนวงความมั่นคงเเห่งมาตุภูมิ’

30th March 2011

ช่วงนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ปรากฏขึ้นคือ กระทรวงความมั่นคงแหห่งมาตุภูมิของหน่วยบริการการเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS) ได้ยกเลิกการยับยั้งถ้ามีกระบวนการพิจารณาของคู่เพศเดียวกันของพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือผู้มีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอเมริกา อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ dailynews-update.net:

หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกายืนยันเมื่อวันจันทร์ว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวในการที่จะชะลอการเนรเทศคู่ของเพศเดียวกันหากมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยกระทรวงยุติธรรมที่อาจจะปกป้องพพระราชบัญญติคุ้มครองการแต่งงานได้ไม่นาน

คริส เบนลีย์ เลขาธิการสื่อมวลชนของ USCISกล่าวว่า “USCIS มีประเด็นที่จะแนะนำในเรื่องของกรณีที่เกี่ยวข้องในการระงับไว้อย่างชั่วคราวในขณะที่คำแนะนำในขั้นสุดท้ายรอเพื่อที่จะยืนยันในประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมายอื่นๆ”

ผู้เขียนแนะนำว่า ผู้อ่านควรจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างบนเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

มีประเด็นทางกฎหมายหลายๆแง่มุมที่เกิดขึ้นกับประเด็นเรื่องการแต่งงานของเพศเดียวกันและการรับรองของรัฐบาล ผู้ที่ติดตามอ่านบทความอาจจะสังเกตเห็นว่า ผู้เขียนใช้เวลาในการวิจารณ์และติดตามประเด็นต่างๆที่มีการโจมตีสิทธิพลเมืองของอเมริกันและผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรและรวมถึงการโจมตีการรับรองของสิทธิพิเศษในการแต่งงาน

การโจมตีสิทธิที่เท่าเทียมกันของการแต่งงานสำหรับกลุ่มเพศที่สาม (LGBT) มีผู้ร่างกฎหมายจำนวนมากสนับสนุนเหตุผลของคู่เพศเดียวกันสองสัญชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้แทนเจอรัลด์ นาเดลล์ได้แนะนำอีกครั้งเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการรวมครอบครัวอเมริกัน (UAFA)ด้วยความพยายามที่จะนำไปสู่การรักษาสิทธิประโยชน์การเข้าเมืองสำหรับคู่เพศเดียวกันสองสัญชาติในแบบเดียวกับทั่ปฏิบัติต่อคู่ต่างเพศ ในขณะเดียวกัน ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของการเข้าเมือง และบทความที่เกี่ยวกับกองทุนความเท่าเทียมกันของการเข้าเมืองได้ประกาศสถานะที่เกี่ยวกับการที่ DHS ออกกรีนการ์ดของคู่เพศเดียวกันที่เป็นต่างชาติและผผู้มีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอเมริกา  การประกาศเช่นนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการชี้แจงถึงการขยายระบบเกี่ยวการเมืองละการเข้าเมืองที่เกี่ยวกับความพยายามที่จะจัดการกับประเด็นดังกล่าว เป็นที่เจนว่าการเคลื่อนไหวที่เรียกร้องสิทธิที่เท่าเทียมกันของกลุ่มเพศที่สาม(LGBT)มีพื้นฐานมาจากการศึกษาในประเด็นชีวิตจริงในระบบคนเข้าเมือง

สิ่งที่จะต้องตระหนักถึงในบทความนี้คือ อัยการของรัฐอีริค โฮลเดอร์ได้ส่งข้อความถึงสภาผู้แทนอ้างโดยอ้างว่า ฝ่ายบริหารอาจจะไม่รู้สึกว่า คดีเกี่ยวกับ“พระราชบัญญัติคุ้มครองการแต่งงาน” (DOMA)เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ มีผู้ที่ถกเถียงในประเด็นที่ขัดแย้งกับหน้าที่ของฝ่ายบริหารตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา สมาชิกสภาคองเกรสบางคน รวมทั้งฝ่ายประธานาธิบดีหวังว่า นิวท์ จิงริชจะออกเสียงในการกล่าวหาถึงประเด็นนี้ ในขณะที่เขียนบทความนี้ เหตุการณ์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น

ผู้เขียนไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินฝ่ายบริหารของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้ติดตามกรณี DOMA เพราะการทำเช่นนั้นเป็นการขัดขวางอำนาจศาลสูงสุดเนื่องจากเป็นการขาดองค์ประกอบของ “คดีหรือความขัดแย้ง” ผู้เขียนขอแย้งว่า ศาลสูงสุดสหรัฐเป็นผู้มีอำนาจดีที่สุดในประเด็นนี้ในการยืนยันการรับรองการแต่งงานของคู่เพศเดียวกันตามบทบัญญัติที่อยู่ในความศรัทธาและความเชื่อในรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา

ประเด็นทั้งหมดของการแต่งงานและการรับรองของรัฐบาลอเมริกาจะยังคงอยู่ในระหว่างการตัดสิน แต่สำหรับผู้ที่ต่อสู้เพื่อสิทธิที่เท่าเทียมของกลุ่มเพศที่สาม (LGBT) คำตัดสินของ USCIS นี้เป็นเรื่องที่ดี

To view this information in English please see: same sex marriage.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.