blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘กฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกา’

15th March 2011

อาจจะเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองและทางกฎหมายที่ซับซ้อนเรื่องหนึ่งในหมู่ชาวอเมริกันที่มีแนวคิดตามสมัยซึ่งมีรายงานจากหลายแหล่งว่า ประธานาธิบดีบารัก โอบามา อยู่ภายใต้แรงกดดันจากคนหลายๆกลุ่มๆที่อยู่บนพื้นฐานของการพิจารณาว่า ไม่บังคับตามบทบัญญัติหลักที่เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองการแต่งงาน” (DOMA) อ้างโดยตรงจากบทความที่เขียนใน AfricaOnline.com:

โฆษกคนก่อนของบ้านจิงริช แนะนำว่า ประธานาธิบดีโอบามาก้าวล้ำข้อผูกพันที่เกี่ยวกํฐณํบะรรฒฯยเมื่อเขาไม่อาจจะปกป้องพระราชบัญัติคุ้มครองการแต่งงานในศาล

ในการที่จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกานั้น ขอบเขตระหว่างประเด็นทางการเมืองและทางกฎหมายเริ่มต้นที่จะไม่ชัดเจนและสำหรับเหตุผลของประเด็นแวดล้อมไปด้วยสถานการณ์ทางกฎหมายที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งยากที่จะเข้าใจสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตามในประเด็นนี้ กล่าวโดยย่อ รัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาเพิ่งจะขัดขวางเรื่องการแต่งงานระหว่างคู่เพศเดียวกันในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มตรองการแต่งงาน (DOMA) ในขณะเดียวกัน 7 เขตอำนาจศาลในสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 6 รัฐเอกราช ได้มีการอนุญาตแก่คู่แต่งงานเพศเดียวกัน ในขณะที่ หลายรัฐมหาอำนาจในสหรัฐอเมริกามีการประกาศใช้การแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐในการห้ามการแต่งงานระหว่างคู่เพศฌดียวกัน ปัจจุบันนี้ มีหลายกรณีที่ตัดสินโดยศาลแห่งรัฐแมสซาชูเซสซึ่งรัฐมีสิทธิพื้นฐานที่จะแต่งงานภายในเขตอำนาจ สิทธิของทนายความแต่ละรัฐ ประเด็นที่สำคัญใน กรณีของ DOMA คือ การยอมรับของส่วนกลางของการแต่งงานคู่เพศเดียวกันตามกฎหมายและการบังคับตามเขตอำนาจศาล อ้างนายจิงริชต่อใน  AfricaOnline.com:

“นึกภาพว่า รัฐมนตรีเพลินกลายเป็นประธานาธิบดี” จิงริชกล่าว “นึกภาพว่า เธอเพิ่งประกาศว่า (Roe versus Wade )โรล เวอซํส เวดด์ในมุมมองของเธอไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไม่ได้ปกป้องสิทธิของใครในการที่จะทำแท้ง เพราะโดยส่วนตัวแล้วเธอตัดสินใจที่จะเปลี่ยน สื่อมวลชนกำลังบ้าคลั่ง นิวยอร์ก ไทม์กำลังจะกล่าวโทษเธอ”

หรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับคำตัดสิน Roe versus Wade คดีนี้เกิดในศาลสูงสุดซึ่งอนุญาตให้ผู้หญิงทำแท้งได้โดยเป็นไปตามการตีความตามรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกา เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า นายจิงริชอ้างว่า ขาดแคลนความสนใจกระแสของสื่อซึ่งมีผู้ที่ถกเถียงเกี่ยวกับสิทธิที่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนแปลงเพศในประเด็นที่ตรวจสอบโดยสื่อมวลชน เพื่อความเข้าใจ ประเด็นของคู่เพศเดียวกันแต่งงานในการที่จะทำให้มีปฏิกิริยาที่แข็งแกร่งจากส่วนต่างๆของมุมมองอเมริกัน อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ThinkProgress.org:

ขณะนี้สิทธิของฝ่ายปกครองที่จะประกาศว่า จะไม่มีการปกป้องการบังคับตามมาตรา 3 พระราชบัญญํติคุ้มครองครอบครัว (DOMA) สมาชิกสภาเทนท์ แฟรงก์ (R-AZ)เรียกร้องที่จะให้มีการกล่าวโทษโอบามา

หลังจากที่ริพลับลิกันในอริโซนามีการเรียกร้องต่อกระทรวงยุติธรรมหากมีการปกป้องมาตรา 3 พระราชบัญญัติ DOMA “ผมอยากที่จะสนับสนุนในเวลานี้” แฟรงค์กล่าว –เขากล่าวต่อไปว่า ถ้ามีการรวบรวมการสนับสนุน ต้องมีการกล่าวโทษโอบามาอย่างแน่นอนและอัยการอีริคโฮล์เดอร์

สิ่งที่ปรากฏว่า ประเด็นนี้เป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองสำหรับโอบามา แต่สิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นในประเด็นนี้ทั้งในหมู่ของเพศที่สาม LGBT และรัฐที่มีเอกราชซึ่งเป็นสหรัฐอเมริกา

เพื่อความเข้าใจ ผู้เขียนบทความเชื่อว่าสิทธิในการแต่งงานของผู้ที่เลือกแต่งงานตามสิทธิพื้นฐานที่ไม่สามารถโอนแก่กันได้และการได้รับการปกป้องอย่างเท่าเทียมกันของสิทธิที่ควรจะเป็นของเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และกลุ่มที่แปลงเพศ (LGBT) ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ถ้าคนสองคนประสงค์ที่จะแต่งงานด้วยความเต็มใจ  แล้วเรื่อง เพศ ไม่ควรจะเป็นวัตถุประสงค์ของการยอมรับของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม มีการโต้แย้งที่มีน้ำหนักในการที่ต้องการการยอมรับของคู่แต่งงานเพศเดียวกัน และการโต้แย้งนี้ได้รับข้อมูลมาจากรัฐทั้งหกที่อนุญาตให้รูปแบบของคู่เพศเดียวกัน (ประเพณีทางสังคม หรือการแต่งงาน) โดยปรากฏอย่างชัดเจนรัฐโดยประเพณีที่จะทำให้การแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจนั้นและรัฐบาลกลางคววรต้องให้การยอมรับกลุ่มคนประเภทนี้ แต่บทบัญญัติของ DOMA ไม่ได้อ้างถึงเรื่องการยอมรับ ตัวอย่างเช่น คู่เพศเดียวกันที่มีการสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แมสซาชูเซสไม่สามารถที่จะให้สิทธิประโยชน์เหมือนที่คู่ต่างเพศได้รับตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ DOMA มีประเด็นบางเรื่องเกี่ยวกับการบัญญํติกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการรวมกลุ่มของครอบครัวอเมริกัน(UAFA)ซึ่งเป็นการแก้ปัญหานี้ในบริบทของคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา แต่ยังละทิ้งคำถามพื้นฐานที่ยังหาคำตอบไม่ได้ เมื่อไหร่รัฐบาลกลางให้อำนาจแก่รัฐ ควรจะมีการก่อตั้งสิทธิแต่งงาน

ตามที่คำตัดสินของโอบามาที่ไม่ดำเนินคดีนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการแต่งงาน ทัศนคตินี้เป็นเรื่องที่น่ายกย่อง แต่การกระทำโดยรวมแล้วไม่อาจที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มLGBT ในผลลัพธ์ของแต่ละกรณี หากกรณีใด หรือข้อขัดแย้งใดเกิดก่อนชั้นศาลสูงสุด เป็นการเปลี่ยนแปลงสำหรับศาลสูงสุดที่จะขยายข้อผูกพันของคำตัดสินศาลสูงสุดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองการแต่งงาน (และมีแนวโน้มที่ทั้งหมดจะพูดถึงประเด็นเรื่องคู่เพศเดียวกัน)  บทของความน่าเชื่อถือและศรัทธา และประเด็นทางกฎฎหมายอื่นๆ เช่นความแตกต่างของคู่สองสัญชาติเพศเดียวกันซึ่งจะเป็นส่วนส่วนของการบังคับใช้พพระราชบัญญัติคุ้มครองการแต่งงาน

ความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนบทความนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาจะยอมรับการแต่งงานของคู่เพศเดียวกัน แต่สิ่งที่จะสามารถพิสูจน์สิทธิของรัฐที่จะกำหนดนโยบายสำหรับผู้ที่จะแต่งงานในเขตอำนาจในขณะที่ ความเป็นเสรีนิยม หรือ สังคมนิยม ของศาลให้คู่เพศเดียวกันได้รับการยอมรับในการแต่งงานในรัฐซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นสิทธิของงพลเมือง

To see this information in the English language please see: Defense of Marriage Act.

more Comments: 04

7th December 2010

นอกจากนี้ ภาษากฎหมายที่นักกฎหมายฝ่ายรัฐบาลใช้ในศาลในการที่จะแบ่งแยกคำตัดสินที่เกี่ยวกับการค้นหาข้อเท็จจริงโดยอัยการเป็นไปด้วยความระมัดระวังและลบล้างคำวินิจฉัยทั้งหมดจากความเห็นทางกฎหมาย นั่นเป็นการแปลความที่ไม่สมเหตุสมผลตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติซึ่งมองไปข้างหน้าถึงมาตรฐานของข้อเท็จจริงการพิจารณากระบวนการเพิกถอน

จากการรวบรวมข้างต้น สถานะของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการที่จะปฏิเสธคำขอ I-130 คือ ในพฤติการณ์ที่ศาลไม่สามารถที่จะทบทวนคำวินิจฉัยที่วินิจฉัยโดยผู้มีอำนาจในหน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองของสหรัฐอเมริกา (USCIS) เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า ศาลไม่ถูกชักจูงโดยข้อโต้เถียงและการทบทวนคำวินิจฉัย แม้แต่คำคัดค้านของรัฐบาล

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับกระบวนการทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา คำขอ I-130 นั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะทำให้คนต่างด้าวมีความเกี่ยวพันนกับสหรัฐอเมริกา คำขอนั้นใช้เพื่อผู้ที่ประสงค์จะพาคู่หมั้นชาวต่างชาติไปสหรัฐอเมริกา ในกรณีที่คำขอ I-130 ได้รับการอนุมัติ เรื่องที่ได้รับการอนุมัตินั้นจะถูกส่งต่อไปยังศูนย์บริการทางวีซ่า (NVC)ซึ่งเป็นตัวแทนภายใต้กงสุลสหรัฐอเมริกาในโฮจิมินห์ซิตี้ทาง NVC ในขณะเดียวกัน คู่หมั้นชาวไทยมีแนวโน้มที่จะดำเนินการในการขอวีซ่าโดยติดต่อทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพฯโดยทางศูนย์บริการวีซ่า คู่หมั้นชาวจีนอาจจะดำเนินการในสถางกงสุลสหรัฐอเมริกาในจีนหรือสถานทูตสหรัฐอเมริกาในปักกิ่ง เช่นเดียวกันกับอินเดีย ภารกิจของสหรัฐอเมริกาในทั้งสองประเทศมีการเปลี่ยนแปปลงที่สำคัญเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะทำวีซ่าหลังจากกระบวนการของ NVC

ประเด็นเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมายในทางกฎหมายคนเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเรื่องหนึ่ง ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆของกระบวนการทำวีซ่าอาจจะมีความหลากหลายในประเด็นทางกฎหมายขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ในแต่ละเรื่อง สำหรับเหตุผลนี้คู่สองสัญชาตินั้นควรเลือกที่จะให้ทนายความช่วยจัดการในการขอยื่นคำขอวีซ่าและผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตนั้นสามารถที่จะดำเนินการทุกขั้นตอนและจัดการให้เป็นไปตามกระบวนการขอวีซ่าได้อย่างครบถ้วน

To see this information in English please refer to the previous blog posting.

more Comments: 04

13th October 2010

ประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเข้าเมือง (CIR) เป็นเรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในบล็อกนี้อยู่หลายครั้งซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญของช่วงการร่างกฎหมายที่กำลังจะมาถึงนี้ บางคนได้รับผลกระทบจากการอนุมัติเป็นกฎหมายตามระบบของการเข้าเมืองอเมริกัน สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ ผู้เขียนพบคำถามและคำตอบที่น่าสนใจระหว่างสมาชิกของสื่อมวลชนอเมริกันและประธานาธิบดี บารัค โอบามา สิ่งที่อ้างถึงข้างล่างนี้คัดลอกมาจากบันทึกการถามตอบ (Q&A) ซึ่งโพสต์ในเว็บไซต์สมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกัน

อ้างตามบันทึกดังนี้ :

ก่อนที่ผมจะเป็นผู้สมัครประธานาธิบดี แต่อยู่ในขณะที่ผมเป็นวุฒิสมาชิกและเมื่อสมัครเพื่อรับตำแหน่งเป็นวุฒิสมาชิก ผมมักกล่าวอยู่เสมอว่า พวกเราต้องก้าวไปสู่การปฏิรูปการเข้าเมือง

บิล ริชาร์ดสันและผมได้พูดคุยกันหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ นี่คือชาติของผู้อพยพซึ่งถูกสร้างโดยผู้อพยพ ผู้อพยพจากทั่วทุกมุมโลกนั้นนำความสามารถ การขับเคลื่อน พลังมาสู่ดินแดนแห่งโอกาสนี้ และเรายังเป็นชาติที่มีกฎระเบียบที่จะทำให้ระบบเข้าเมืองนั้นเป็นไปตามขั้นตอนและเป็นไปอย่างถูกต้องยุติธรรม และผมคิดว่า ชาวอเมริกันตระหนักถึงเรื่องนี้ที่จะทำให้ระบบการเข้าเมืองและการรักษาความมั่นคงในดินแดนที่มีคนเข้ามาและออกไปตามความปรารถนา รวมความไปถึงคนพื้นเมืองที่รอคอยอยู่ในเม็กซิโก หรือไนโรบี เคนยา หรือวอร์ซอว์ โปแลนด์ ถ้าคนเหล่านั้นกรอกแบบฟอร์มและทำทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมาย ใช้เวลา ห้าปี หกปี หรือ สิบปีก่อนที่พวกเขาจะเข้ามาที่นี้และทำให้เป็นไปตามกฎหมาย มันเป็นการไม่ยุติธรรมที่คนพื้นเมืองจะเข้ามาและเพิกเฉยต่อกฎระเบียบบ้านเมือง

ผมคิดว่า เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับพวกเราที่จะเป็นประเทศชาติที่รักษากฎระเบียบและยึดมั่นในประเพณีคนเข้าเมืองของพวกเรา ปกป้องเขตแดนของเรากันเถอะ มาทำให้ระบบคนเข้าเมืองที่ถูกกฎหมายนั้นมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หากเวลาที่ใช้ในการรอคอยนั้นลดลง คนส่วนมากมีแนวโน้มที่จะเข้ามาในเส้นทางที่ถูกกฎหมายมากกว่าเส้นทางที่ผิดกฎหมาย มาทำให้แน่ใจกันเถอะว่า พวกเราได้จัดการกับนายจ้างที่เอาผลประโยชน์จากแรงงานที่ไม่มีเอกสารในการไม่จ่ายค่าล่วงเวลา หรือไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ให้ลูกจ้างพักเข้าห้องน้ำ มาทำให้แน่ใจว่า เราได้จัดการให้นายจ้างปฏิบัติอย่างเป็นธรรม มาเตรียมวิธีการที่จะทำให้พลเมืองที่อยู่ที่นี่มีความเข้าใจที่ว่า หากพวกเขาละเมิดกฎหมาย เขาต้องจ่ายค่าปรับและจ่ายภาษีย้อนหลัง ผมคิดว่า การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยทำให้ไม่มีประวัติคดีอาญา แม้จะมีช่องทางที่ช่วยหลีกเลี่ยง แต่การที่จะไปสู่วิธีการตามกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรกระทำ

เป็นที่น่าเสียดาย ปัจจุบันมีการปลุกปั่น คนพื้นเมืองจำนวนมากคิดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่จะทำคะแนนทางการเมืองโดยพยายามที่จะเป็นพวกเขาและพวกเรา แทนที่จะเป็นแค่พวกเรา และผมมีประเด็นทางการเมืองที่น่าสงสัยว่า เป็นการแบ่งแยกแทนที่จะรวมกลุ่มกัน ผมคิดว่า เป็นเวลาที่จะร่วมมือกัน และผมคิดว่า ผู้อพยพเป็นทรัพยากรที่สำคัญทางเศรษฐกิจในการที่จะสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่พวกเรามีประชากรที่เยาว์วัยกว่ายุโรป หรือญี่ปุ่น เพราะพวกเราต้อนรับผู้อพยพ และนั่นหมายถึงเศรษฐกิจมีความสำคัญมากขึ้นและเรามีคนมากขึ้นในการที่จะทำงานและเริ่มต้นทำธุรกิจและสนับสนุนพวกเราในเวลาที่พวกเราปลดเกษียณ และทำให้ระบบประกันสังคมมีเงินที่เพียงพอ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ ตามความเป็นจริงแล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน และผมก็ไม่ต้องการเป็นเหมือนเกาะติดเบสบอลโดยวอชิงตัน แต่โดยหลักแล้วกฎของวุฒิสภาสหรัฐนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถ้าไม่มีเสียงสนับสนุน 60 เสียง กฎหมายนั้นก็จะไม่ผ่านวุฒิสภาสหรัฐ หลายปีที่ผ่านมาวุฒิสมาชิกของรีพลับบลิกัน 11 คนที่จะลงคะแนนให้กับการปฏิรูปการเข้าเมือง รวมทั้งจอห์น แมคเคลน พวกเขากลับความเห็นของพวกเขา และในวุฒิสภาไม่ได้รับคะแนนเสียงจากเดโมแครต 60 เสียง

และพวกเรากำลังจะต้องอยู่บนพื้นฐานของสองขั้วพรรคการเมือง และความหวังของผมคือ รีพลับบลิกันผู้ที่บอกปฏิเสธ ผมคิดว่า การใช้วาทศิลป์ท่ามกลางสถานการณ์ ในการที่จะให้พวกเขากลับมาและพูดว่า ทำงานด้วยกันเพื่อจะแก้ปัญหาแทนที่พยายามจะทำคะแนนทางการเมือง โอเค?

สิ่งที่ต้องตระหนักถึงในการยื่นคำขอวีซ่านอกสหรัฐอเมริกา ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการไม่เสมอภาคที่จะมีการนิรโทษกรรมแก่ชาวต่างชาติที่ไม่มีเอกสารในสหรัฐอเมริกา มุมมองของผู้อพยพนั้นอาจจะมองว่าไม่เป็นธรรมที่จะอนุญาตให้ผู้ที่ละเมิดกฎมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ในขณะที่รอการดำเนินการวีซ่าจากหลายหน่วยงานและกระทรวงต่างๆซึ่งไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติที่เป็นพิเศษ พวกเขาต้องยึดตามกฎหมายคนเข้าเมืองอย่างเคร่งครัด ระบบในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการปฏิรูป ประธานาธิบดีได้บอกเป็นนัยๆ ปัญหานี้มีหลายแง่มุมและไม่สามารถแก้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนและองค์กรอื่นๆตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายของคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กรอบการทำงานนี้จะสามารถจัดการกับชาวววต่างชาติที่ไม่มีเอกสาร ในขณะเดียวกันยังคงต้องรักษาความเสมอภาคของผู้ที่เลื่อกที่จะไม่เดินทางเข้ามายังสสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีเอกสารที่ถูกต้อง

ในขณะเดียวกัน หลายๆคนหวังว่า กระบวนการตราการปฏิรูปการเข้าเมืองจะสามารถจัดการกับคู่เพศเดียวกันที่เป็นคู่ของคนสองเชื้อชาติให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์เรื่องการเข้าเมืองได้อย่างเท่าเทียมกันกับคู่ต่างเพศ ในอดีตการร่างกฎหมาย อย่างเช่น พระราชบัญญัติการรวมกลุ่มของครอบครัวอเมริกัน (UAFA) ซึ่งถูกตราขึ้นเพื่อลดข้อจำกัดของบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองการแต่งงาน (DOMA) แต่การตรากฎหมายดังกล่าวนั้นยังต้องผ่านสภาคองเกรสของสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็วๆนี้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติในวุฒิสภาสหรัฐเพื่อจะจัดการกับประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเข้าเมือง (CIR) และแก้ไขเรื่องการแบ่งแยกความแตกต่างของคู่เพศเดียวกัน(LGBT)โดยDOMA ยังคงเห็นได้ว่า การออกกฎหมายจะสามารถแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคโดยการมีกฎหมายที่เหมาะสมกับเรื่องคนเข้าเมือง

To view this post in English please see: CIR.

more Comments: 04

3rd May 2010

For information in English please see: K3 Visa.

วีซ่าเค ทรี ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกด่วนของวีซ่าคู่สมรสถาวร เช่นวีซ่า IR1 และ CR1 สมัยก่อนการขอวีซ่าคู่สมรสถาวรต้องใช้เวลาถึง 3 ปีซึ่งเป็นเหตุผลที่สภาคองเกรสได้ให้มีวีซ่า เค ทรี อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความจำเป็นที่จะต้องมีวีซ่าเค ทรี ได้มีน้อยลงเมื่อเทียบกับเวลาดำเนินการที่ใช้ในอดีต วีซ่าคู่สมรสถาวรใช้เวลาประมาณ 11-12 เดือน เมื่อเทียบระยะเวลานี้กับระยะเวลาขอวีซ่าเค ทรี ก็จะเห็นได้ว่าวีซ่าเค ทรีนั้นมีความจำเป็นน้อยลงทุกที

และเพราะเหตุนั้น NVC สังกัดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า เค ทรี ข้อความต่อไปนี้ ตัดมาจากบทความตีพิมพ์ของกระทรวงต่างประเทศเผยแพร่ สมาคมทนายความคนเข้าเมือง (AILA)

ประกาศสำคัญ : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อคำขอ I-129F สำหรับวีซ่าเค ไม่ถาวี และ คำขอ I-130 สำหรับวีซ่า IR1 หรือ CR1 สำหรับคู่สมรสของบุคคลสัญชาติสหรัฐได้รับการอนุมัติจาก USCIS และถูกส่งมาที่ NVC การมีอยู่และความจำเป็นที่จะต้องออกวีซ่าไม่ถาวร เค ทรี ถือว่าสิ้นสุดลง หากว่า NVC ได้รับคำร้องทั้งสองประเภท:

วีซ่าเคไม่ถาวรจะถูกปิดเรื่อง ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าที่อธิบายไว้ด้านล่างไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป

NVC จะติดต่อผู้ยื่นขอและตัวคุณพร้อมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการวีซ่าถาวร IR1 (หรือ CR1 ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า โปรดดูหน้าเว็บไซต์วีซ่าถาวรสำหรับคู่สมรส หากว่า NVC ไม่ได้รับคำขอ I-130 และ I 129F ในเวลาเดียวกันจะเดินเรื่องคำขอ I 129F (K1) ของคุณ และจะส่งคำขอไปยังสถานทูตหรือกงสุลในประเทศที่การสมรสเกิดขึ้น หากว่าการสมรสเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา NVC จะส่งคำขอไปยังสถานทูตหรือกงสุลประเทศที่คุณมีสัญชาติ หากว่าการสมรสเกิดขึ้นในประเทศที่ไม่มีสถานทูตอเมริกัน หรือ เป็นสถานทูตที่ไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้ NVC จะส่งคำขอไปยังสถานทูตหรือกงสุลที่ดำเนินการด้านวีซ่าให้แก่คนสัญชาตินั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากว่าการสมรสเกิดขึ้นในประเทศอิหร่านซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่มีสถานทูตอยู่ คำขอวีซ่าจะถูกส่งไปยังประเทศตุรกี” NVC

มีบางคนชอบถามตัวเองว่า ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร USCIS พิจารณาคำขอวีซ่าทั้งหมดและเมื่ออนุมัติ จะส่งต่อไปยัง NVC ซึ่ง NVC จะจัดการกับคำขอวีซ่า เค ทรี ก่อนที่จะส่งไปยังกงสุลหรือสถานทูตในต่างประเทศ (สำหรับคำขอที่จะต้องดำเนินการในประเทศไทย NVC จะจัดการคำขอก่อนที่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพมหานครจะได้รับเรื่อง )

ประเด็นสำคัญคือ NVC จะไม่ดำเนินการวีซ่าเค ทรี หากว่าคำขอวีซ่าถาวรนั้นมาถึง NVC ก่อนหรือพร้อมกับคำขอวีซ่า เค ทรี ในทางปฏิบัติคำขอวีซ่าเค ทรี ทั้งหมดมีคู่ฉบับวีซ่าถาวร เชื่อได้ว่า โดยส่วนมาก  NVC รับคำขอพวกนี้ในเวลาไล่เลี่ยกัน หรือเกือบจะพร้อมๆกัน อาจจะมีบางกรณีที่คำขอเค ทรีไปถึง NVC ก่อนคำขอวีซ่าถาวร แต่โดยส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่ประเด็น จากการสังเกตพบว่าอาจจะไม่มีวีซ่าเค ทรีสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าคู่สมรสเนื่องจากคำขอวีซ่าถาวรจะถึง NVC ก่อน หรือพร้อมๆกับคำขอวีซ่า เค ทรี นั่นเอง

more Comments: 04

27th April 2010

ภายใต้มาตรา 214b แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ เจ้าหน้าที่กงสุลสามารถปฏิเสธวีซ่าชั่วคราว ( เจ วัน , เอฟ วัน, บี วัน และ บี ทู ) หากเชื่อว่าคนต่างด้าวผู้ยื่นขวีซ่าไม่สามารถโต้แย้งข้อสันนิษฐานว่าจะอพยพเข้าเมืองได้ ในบางกรณี กงสุลาจจะออกวีซ่าท่องเที่ยวให้ แต่คนต่างด้าวก็อาจถูกปฏิเสธขณะจะเข้าประเทศได้เช่นกัน

คนต่างด้าวได้รับวีซ่าแล้วแต่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศได้อย่างไร ? มีความเข้าใจผิดๆที่ว่า ถ้าได้วีซ่าแล้วก็เท่ากับว่า มีสิทธิเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อันที่จริง เจ้าหน้าที่ศุลกากรและ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีดุลยพินิจที่จะปฏิเสธคนต่างด้าวไม่ให้เข้าเมืองได้ ถ้าเชื่อว่ามีเหตุให้ปฏิเสธ หากว่าเจ้าหน้ามีมีเหตุให้เชื่อว่าคนต่างด้าวมีวัตถุประสงค์อพยพ ก็มีสิทธิปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองและยังมีอำนาจดุลพินิจในการเร่งส่งตัวกลับเพื่อจัดการให้คนต่างด้าวออกนอกประเทศได้อีกด้วย

ความในพระราชบัญญัติสัญชาติกล่าวว่า

ตามมาตรา 212 (a)(7)(A)(i) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ ผู้อพยพคนใด ในขณะที่ยื่นคำขอเข้าเมือง :

ไม่ได้ถือวีซ่าถาวรที่ยังไม่หมดอายุ คำขอกลับเข้ามาใหม่ หรือหนังสือสำคัญประจำตัวในการผ่านด่าน หรือหนังสือสำคัญอื่นๆที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ และหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ หรือ เอกสารเดินทางอื่นๆที่ใช้ได้ในลักษณะเดียวกันภายใต้กฎเกณฑ์คนเข้าเมือง หรือวีซ่าที่ไม่ได้ออกให้โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสัณชาติและคนเข้าเมืองสามารถถูกกันไม่ให้เข้าเมืองได้ (จากสหรัฐอเมริกา )

การขอละเว้นโทษมีอยู่ภายใต้มาตรา 212(k) ซึ่งสำนักอัยการสูงสุดพอใจว่าการกันไม่ให้เข้าเมืองนั้นไม่สามารถทราบได้ และไม่สามารถทราบได้แน่นอนโดยดุลวินิฉัยของคนต่างด้าวนั้นก่อนที่ยานพาหนะจะออกเดินทางมาจากจุดหมายนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และนอกดินแดนรัฐอารักขา หรือในกรณีที่คนต่างด้าวนั้นมาจากรัฐอารักขา ให้ใช้เวลาก่อนที่คนต่างด้าวจะยื่นขอให้รับเข้าเมือง

อำนาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดังที่ได้อธิบายไว้ข้างต้นแสดงให้เห็นเหตุผลในการที่ต้องขอวีซ่าให้ถูกประเภทแทนที่จะพยายามลอดช่องโหว่ของกฎหมายคนเข้าเมือง ตัวอย่างเช่น มีคนอเมริกันบางคนที่มีคนรักเป็นบุคคลสัณชาติไทยและหวังที่จะนำเขาหรือเธอเหล่านั้นไปอเมริกาโดยมีจุดประสงค์ที่จะสมรสหรือเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้พำนักอาศัยถาวร หรือผุ้ถือกรีนการ์ด โดยทั่วไปแล้ว วีซ่าเค วัน ( รู้จักกันในชื่อวีซ่าคู่หมั้น ) เป็นวีซ่าที่เหมาะกับวัตถุประสงค์นี้ที่สุด อย่างไรก็ดีบางคนเลือกที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาเนื่องจากวีซ่าคู่หมั้นใช้เวลานานประมาณ 6-7 เดือน ในขณะที่วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาสองถึงสาม สัปดาห์เท่านั้น การถูกปฏิเสธที่ด่านคนเข้าเมืองขณะจะเข้าเมืองทำให้เสี่ยงต่อการถูกส่งตัวกลับและยังต้องเสียเงินไปกับการขอวีซ่าและค่าเดินทางแต่กลับเข้าประเทศไม่ได้ การถูกกันตัวออกจากประเทศสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลให้ถูกแบนไม่ให้เข้าเมืองในคราวต่อไปได้ ได้หากว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าการเข้าประเทศเป็นไปโดยจงใจให้เจตนาเท็จแก่เจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นว่านี้จะต้องขอละเว้นโทษเท่านั้น ซึ่งเรียกว่า I601 waiver

การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองไม่ทำให้ถุกส่งตัวกลับทันที เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจดุลพินิจที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวถอนคำขอเข้าประเทศได้และออกจากประเทศโดยเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง แต่การใช้วีซ่าชั่วคราวโดยไม่ถูกต้องทำให้เกิดความเสี่ยงในกาลต่อมาที่จะถูกส่งตัวออกนอกประเทศและคนที่กำลังหาลู่ทางไปสหรัฐอเมริกาสก็ควรจะจำเรื่องนี้ใส่ใจไว้เมื่อศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐ

more Comments: 04

23rd April 2010

For information in English please see: I-212.

สำหรับผู้ที่เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยวีซ่าชั่วคราว มักจะต้องมีเจตนาไม่ต้องการอพยพเป็นหลัก หมายความว่า ผู้ที่เข้าประเทศจะต้องตั้งใจว่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราว และไม่มีเจตนาจะลงหลักปักฐานในสหรัฐอเมริกาเป็นการถาวร สหรัฐอเมริกากำหนดให้ต้องมีเจตนาไม่อพยพทั้งกับวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน และวีซ่าแลกเปลี่ยน สำหรับแต่ละประเภท ผู้ที่จะเข้าประเทศอาจโดนปฏิเสธวีซ่าตั้งแต่ที่สถานทูต หรือที่ด่านคนเข้าเมืองที่สหรัฐอเมริกาก็ได้ และเนื่องจากความเสี่ยงที่จะโดนปฏิเสธ จึงแนะนำให้ยื่นขอวีซ่าให้ตรงกับเจตนาในการเข้าเมืองของคุณ

ในทางกลับกัน คงจะไม่ดีหากจะขอวีซ่าถาวรหากว่าคู่สมรสมีไม่มีเจตนาที่จะย้ายถิ่นฐานไปสหรัฐอเมริกา ในกรณีเช่นนี้ เจตนาอาจจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยาก แต่ก็ยังแนะนำให้มีเจตนาที่แท้จริงในการที่จะพำนักอาศัยอยู่ที่สหรัฐเมริกาจะดีกว่า

แต่แม้จะมีปัญหาสองอย่างที่กล่าวมาข้างต้น ก็ยังคงมีทางสายกลาง ให้คุณเลือก ทางสายกลางที่ว่าก็คือทฤษฎีสองเจตนา ทฤษฎีนี้มาจากความคิดที่ว่ามีหลายๆกรณีที่วีซ่าสหรัฐอนุญาติให้คนต่างด้าวอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นการชั่วคราวในขณะที่มีเจตนาอพยพ ทฤษฎีนี้มาจากความจำเป็นที่เกิดจากกรณีคนต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าชั่วคราวและอยากได้กรีนการ์ด หน่วยงานคนเข้าเมืองของสหรํฐเข้าในดีว่ากรณีเช่นนี้ในบางกรณีสมควรได้รับการยอมรับและส่งเสริม

ตัวอย่างของการมองหาประเภทวีซ่าที่เหมาะกับตนเองอีกอย่างหนึ่งคือ กรณีวีซ่า เค วัน วีซ่าคู่หมั้น ซึ่งเป็นวีซ่าไม่ถาวร แต่คนต่างด้าวเข้าสหรัฐอเมริกาเพื่อไปอยู่กับคู่หมั้น เพื่อแต่งงาน และปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้ถือกรีนการ์ดตามลำดับ ดังนั้น วีซ่าเค วัน จึงเป็นวีซ่าที่มีสองเจตนา ซึ่งอนุญาตให้อยู่ชั่วคราวได้ 90 วัน แต่ให้โอกาสในการขอกรีนการ์ด

นอกจากนี้ วีซ่า เค ทรี เป็นวีซ่าที่มีสองเจตนาเช่นกัน เนื่องจากโดยพื้นฐานแล้วเป็นวีซ่าไม่ถาวร แต่เมื่อเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ผู้ถือวีซ่าจะต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพ เนื่องจากวีซ่าเค ทรี ไม่ใช่กรีนการ์ด การใช้วีซ่าเค ทรี เข้าออกสหรัฐได้ถูกยกเลิกไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจาก ระยะเวลาขอวีซ่าถาวรลดลง ในขณะที่ระยะเวล่าขอวีซ่า เค ทรี เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

วีซ่า แอล วัน และ เอช วัน บี สำหรับผู้ทำงาน เป็นอีกตัวอย่างของวีซ่าชั่วคราวที่ให้มีสองเจตนาได้ แม้ว่าวีซ่าประเภทเหล่านี้เป็นไปโดยพื้นฐานการจ้างงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู  วีซ่าอเมริกา

more Comments: 04

21st April 2010

For information in English please see: National Visa Center.

NVC คืออะไร?

กระบวนการขอรับผลประโยชน์จากการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาอาจจะยุ่งยากเป็นบางครั้ง แต่โดยภาพรวมแล้วหากว่าเข้าใจขั้นตอนหรือมีการจ้างทนายความผู้มีประสบการณ์ก็อาจจะทำให้ง่ายขึ้น

คำถามที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าก็คือ NVC คืออะไรและมีหน้าที่อะไร NVC ย่อมาจากศูนย์วีซ่าแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐภายใต้อำนาจของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา NVC มีสำนักงานอยู่ที่ Portsmouth มลรัฐ New Hampshire อำนาจของ NVC คือการดำเนินการคำขอวีซ่าและทำให้แน่ใจว่าคำขอวีซ่าจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ผู้รับผลประโยชน์มีภูมิลำเนาอยู่

NVC ยังรับผิดชอบในการรวบรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าถาวร และเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้อเจ้าหน้าที่กงสุลในการพิจารณาคำขอ

กระบวรการดำเนินการของ NVC วีซ่าไม่ถาวรและวีซ่าถาวร

การดำเนินการของ NVC นั้นยุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าสำหรับวีซ่าถาวร ซึ่งตรงข้ามกับวีซ่าไม่ถาวร กิจกรรมหนึ่งที่ NVC ทำบ่อยๆก็คือการตรวจสอบด้านความมั่นคงและตรวจสอบภูมิหลังของผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 NVC ได้มีบทบาทสำคัญเพื่อทำให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา

NVC นั้นบางครั้งถูกเข้าใจสับสนกับ NBC หรือ ศูนย์ผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจาก USCIS ให้จัดการเกี่ยวกับเอกสารก่อนสัมภาษณ์สำหรับการสัมภาษณ์คนเข้าเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับคนที่ต้องการนำคู่หมั้นชาวไทยไปอเมริกาโดยวีซ่า K1 ขั้นตอน NVC มักจะเร็วกว่าผู้ขอวีซ่าอพยพ ซึ่งก็เป็นจริงสำหรับกรณีวีซ่า K3 จากประเทศไทยที่ยื่นคำขอเพิ่มเติม I129F ในกรณีใดๆก็ตาม เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจาก USCIS มันจะถูกส่งต่อไปยัง NVC และ เมื่อได้รับอนุมัติคำขอจะถูกส่งไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือสถานกงสุลใหญ่

ขึ้นอยู่กับจำนวนเรื่องที่ NVC กระบวนการอาจจะใช้เวลาจาก 2 ถึง 8 สัปดาห์ ในการดำเนินการและส่งต่อเรื่องไปยังสถานทูตในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นแค่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยเท่านั้น ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับหน่วยงานของสหรัฐก็มักจะต่างกันไป

เมื่อยื่นคำขอที่ USCIS ในกรุงเทพมหานคร NVC จะไม่เข้ามามีส่วนในขั้นตอนใดๆเนื่องจากคำขอจะถูกส่งตรงไปยังสถานทูตอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทันที

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.