blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘US Visa Denial Thailand’

12th April 2010

For information in English please see: US Visa Thailand.

การถูกปฏิเสธวีซ่าไม่ใช่สิ่งที่คนที่กำลังศึกษาข้อมูลเพื่อขอวีซ่าอยากจะนึกถึง อย่างไรก็ตามการที่วีซ่าถูกปฏิเสธเกิดขึ้นและหากเราทำความเข้าใจเหตุผลของการถูกปฏิเสธ ก็อาจจะทำให้ผู้ที่คิดจะอพยพเข้าเมืองทำการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลว่าจะต้องมีวิธีการในการเข้าเมืองอย่างไร

เมื่อพูดถึงการเข้าเมืองโดยเหตุผลทางครอบครัว การประเมินที่ผิดพลาดก็มักจะเกี่ยวข้องกับการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ตัวอย่างเช่น หากว่าบุคคลสัญชาติอเมริกันมีคู่หมั้นชาวไทยและเขาต้องการช่วยขอวีซ่าท่องเที่ยวให้กับเธอ วีซ่าก็มักจะถูกปฏิเสธ เรื่องที่ไม่ได้เกิดจากอคติใดๆของเจ้าหน้าที่กงสุลอเมริกัน แต่ว่ามันมีเหตุมาจากกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกัน

น่าจะดีที่สุดหากจะยกเอาประโยคพื้นๆจากเว็บไซติกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาให้อ่านกัน

มาตรา 214(b) เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติกล่าวว่า

บุคคลต่างด้าวทุกคนให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจะเป็นผู้อพยพ จนกว่าผู้นั้นสามารถแสดงให้พอใจแก่เจ้าหน้าที่กงสุล ในเวลาที่ยื่นคำขอเข้าเมือง ว่าบุคคลผู้นั้นสามารถได้รับสถานภาพผู้เข้าเมืองไม่อพยพ

ในอันที่จะมีคุณสมบัติในการออกวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านักเรียนให้ ผู้ขอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามมาตรา 101(a)(15)(B) หรือ (F)แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองและสัญชาติ การไม่สามารถแสดงคุณสมบัติดังกล่าวได้จะทำให้มีเหตุในการปฏิเสธวีซ่าตามมาตรา 214(b) เหตุผลพื้นฐานของการปฏิเสธตามมาตรานี้เกี่ยวกับคุณสมบัติที่ว่านักท่องเที่ยวหรือนักเรียนนักศึกษาผู้นั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งไม่มีเจตนาละทิ้ง ผู้ขอวีซ่าสามารถพิสูจน์การมีอยู่ของถิ่นที่อยู่นั้นโดยการแสดงความเชื่อมโยงที่บีบบังคับให้ต้องออกจากประเทศสหรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา กฎหมายกำหนดให้เป็นภาระการพิสูจน์ของผู้ยื่นขอวีซ่า

การเอาชนะข้อสันนิษฐานว่าจะอพยพมักจะเป็นอุปสรรคขนาดใหญ่แต่การปฏิเสธวีซ่าภายใต้มาตรานี้เพิ่งจะแพร่หลายหลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการหลายๆอย่างในการขอวีซ่าไม่อพยพ การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดคือผู้ขอวีซ่าท่องเที่ยวจะต้องถูกสัมภาษณ์ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ การเปลี่ยนแปลงข้อนี้ รวมถึงมาตรการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นทำให้วีซ่าท่องเที่ยวถูกปฏิเสธมากขึ้น ในหลายๆกรณีการปฏิเสธตามมาตรา 214b เกิดจากการที่ผู้ขอวีซ่าไม่สามารถแสดงให้เห็นว่าจะกลับมายังประเทศแม่ได้ หรืออย่างน้อยที่สุดจะออกจากสหรัฐอเมริกา

เมื่อผู้ขอวีซ่าเป็นคนรักของบุคคลสัญชาติอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลสัญชาติอเมริกันนั้นพำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกา ก็เป็นไปได้อยากที่จะมีการอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวให้นอกจากว่าผู้ขอจะสามารถแสดง ความเกี่ยวโยงที่แข็งแรง ต่อประเทศแม่ให้ประจักษ์ อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เสียเวลาและทรัพยากร น่าจะเป็นการดีกว่าที่คู่รักจะขอวีซ่า K1 หรือ K3 วีซ่า K1 เป็นวีซ่าชั่วคราวที่ให้คุณอยู่ในสหรัฐอเมริกาได้เป็นการชั่วคราว แต่เปิดช่องว่างภายใต้ทฤษฎีเจตนามากกว่าหนึ่ง เพื่อเปิดโอกาสให้ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้ถือกรีนการ์ดอเมริกา

more Comments: 04

10th April 2010

Visa denial is generally something that most bi-national couples do not wish to discuss, but it is something that should be researched by the prospective visa petitioner as legal grounds of inadmissibility and the I-601 waiver process could be relevant to an individual couple’s Immigration petition and visa application.

In a recent report from the Congressional Research service (distributed by AILA) the issue of visa denial was discussed as the report looked at the reasons for denial and the overall trends in inadmissibility findings:

“Most LPR [Lawful Permanent Residence] petitioners who were excluded on §212(a) grounds from FY1994 through FY2004 were rejected because the Department of State (DOS) determined that the aliens were inadmissible as likely public charges. By FY2004, the proportion of public charge exclusions had fallen but remained the top basis for denial. The lack of proper labor certification was another leading ground for exclusion from FY1994 through FY2004. By FY2008, however, illegal presence and previous orders of removal from the United States was the leading ground.”

The finding of a “public charge” grounds of inadmissibility is related to the affidavit of support. A finding that an alien is likely to be a “public charge” stems from a finding that the sponsor does not have the requisite income and assets necessary to support the alien for whom benefits are being sought. The report goes further to note that Comprehensive Immigration Reform may tackle some of the issues associated with the trends in visa application denials:

“Legislation aimed at comprehensive immigration reform may take a fresh look at the grounds for excluding foreign nationals enacted over the past two decades. Expanding the grounds for inadmissibility, conversely, might be part of the legislative agenda among those who support more restrictive immigration reform policies.”

It is interesting to note that the Immigration system may become more stringent or more lax depending upon the mood of legislators with regard to the issue of immigration. That being said, a more detailed look at the current trends provides insight into the dynamics of the system as a whole:

“[M]ost LPR petitioners who were excluded on §212(a) grounds in FY1996 and FY2000 were rejected because the DOS determined that the aliens were inadmissible as likely public charges. In FY2004, the proportion of public charge exclusions had fallen, but remained the top basis for denial. The lack of proper labor certification was another leading ground for exclusion in FY1996, FY2000, FY2004, and FY2008. By FY2008, however, illegal presence and previous orders of removal from the United States had become the leading ground.”

It is interesting to note that unlawful presence and previous removal had become the leading grounds of inadmissibility cited by the year 2008. This would seem to support the anecdotal evidence and personal experience of this author as more and more prospective entrants to the US seem to be placed in expedited removal proceedings with greater frequency. Also, there seems to be an increasing trend of increasingly zealous enforcement of Immigration law in the USA as illegal aliens are placed in removal proceedings more frequently.

For further information about visa denial please see: K1 visa. For general information about US Immigration from Thailand please see: US Visa Thailand.

more Comments: 04

7th April 2010

As this author has discussed in previous blog posts, one major reason for US visa denial is based upon a finding that a legal grounds of inadmissibility exists in a given case. One legal grounds of inadmissibility is based upon a finding by the Consular Officer that the applicant committed a Crime Involving Moral Turpitude (CIMT). That being said, at times it can be difficult to determine whether or not an individual’s prior actions would be considered a crime involving moral turpitude. The Foreign Affairs Manual (FAM) provides some insight into what types of crimes are considered to be crimes involving moral turpitude, the following are excerpts from the FAM:

“9 FAM 40.21(a) N2.3-1 Crimes Committed Against
Property
(CT:VISA-1318; 09-24-2009)
a. Most crimes committed against property that involve moral turpitude
include the element of fraud. The act of fraud involves moral turpitude
whether it is aimed against individuals or government. Fraud generally
involves:
(1) Making false representation;
(2) Knowledge of such false representation by the perpetrator;
(3) Reliance on the false representation by the person defrauded;
(4) An intent to defraud; and
(5) The actual act of committing fraud”

Property Crimes are not the only activities that can be construed as crimes involving moral turpitude as criminal actions which violate or undermine governmental authority are also considered to be CIMT:

“9 FAM 40.21(a) N2.3-2 Crimes Committed Against
Governmental Authority
(CT:VISA-1318; 09-24-2009)
a. Crimes committed against governmental authority which fall within the
definition of moral turpitude include:
(1) Bribery;
(2) Counterfeiting;
(3) Fraud against revenue or other government functions;
(4) Mail fraud;
(5) Perjury;
(6) Harboring a fugitive from justice (with guilty knowledge); and
(7) Tax evasion (willful).”

The FAM also goes on to note the various activities that may not be considered CIMT. However, it is incumbent upon the adjudicating officer to examine the facts of a given case and make a decision as to whether the underlying actions that gave rise to a criminal conviction in fact constitutes a Crime Involving Moral Turpitude for purposes of visa issuance. If the officer decides that a CIMT was committed, then the visa application will likely be denied. Under the doctrine of Consular NonReviewability (also known as Consular Absolutism) this decision is not subject to appeal. However, the applicant make be able to overcome the visa denial by applying for, and obtaining, an I-601 waiver.

Of interest to some may be the recent Circuit Court decision which held:

“An order of removal from the United States was entered against Petitioner Armando Alvarez-Reynaga based on his felony conviction for receipt of a stolen vehicle in violation of section 496d(a) of the California Penal Code. His petition for review presents the questions of whether a conviction under that statute qualifies categorically as a conviction for an aggravated felony, and whether it qualifies categorically as a crime involving moral turpitude. We conclude that it qualifies as the first, but not the second. We deny the petition for review.”

As the law continues to evolve, so to does the definition of CIMT and the activities that are considered to be covered by the CIMT provisions of the Immigration and Nationality Act.

For more information about US Visas from the Kingdom of Thailand please see: US Visa Thailand.

(Readers should be advised that the above does not constitute a full analysis of CIMT issues. Each application has its own unique set of facts and those facts must be analyzed on an individual basis in order to form a professional opinion.)

more Comments: 04

17th March 2010

Many people contact this author in order to ask questions about the United States Immigration process. Sometimes, a question becomes so common that I feel the need to post an article about the subject on this blog. The question that has been recently posed with great frequency is: Can I get my Thai girlfriend to the United States on a US tourist visa? Strictly speaking, yes, but this answer needs to be highly qualified. Anyone who is approved for a US tourist visa can go to the United States and request admission, but obtaining approval of a US tourist visa application can be difficult for the boyfriend or girlfriend of an American Citizen. The difficulty arises under the provisions of the United States Immigration and Nationality Act.

Pursuant to Section 214(b) of the United States Immigration and Nationality Act a Consular Officer at a United States Embassy or United States Consulate-General is required to make a presumption that a non-immigrant visa applicant is actually an intending immigrant unless they can prove otherwise. This, in turn, leads to a factual analysis by the Consular Officer. The Consular Officer must believe that the applicant has “strong ties” to their home country, or any other country outside of the USA, and “weak ties” to the United States. In many cases, the mere existence of a US Citizen boyfriend or girlfriend will mitigate against any “strong ties” abroad and lead to a visa denial under section 214(b). This reasoning on the part of US Embassy personnel should not be misconstrued as a personal denial. Instead, the officer is legally compelled to deny a tourist visa application if the applicant cannot overcome the presumption imposed by section 214(b).

Many people then ask the question: can this visa denial be appealed? No, although an applicant may ask for a tourist visa application to be reopened. That being said, in virtually all cases, the denial will be upheld. A Consular Officer’s factual findings are not subject to appeal based upon the doctrine of Consular Absolutism. However, a legal finding may be subject to reversal. With that in mind, one should recognize that a visa denial under section 214(b) is a factual determination and therefore not generally subject to reversal.

If a couple truly has a bona fide intention to marry in the USA and apply for adjustment of status, then a tourist visa is really not the correct travel document as it specifically precludes immigrant intent (unlike a dual intent travel document such as a K1 visa or an L1 visa). Therefore, if the couple wishes to marry and adjust status, then a Fiance Visa is a more appropriate travel document. However, the couple must have a truly bona fide intention to marry and not simply a pretextual intention in order to pursue US Immigration benefits.

For further information for about visas in general and the complex issues surrounding family based petitions please see: US Visa Thai Girlfriend.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.