blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Passport transgender’

17th June 2010

To see this post in English please see: LGBT immigration

ประเด็นที่มีการถกเถียงบ่อยๆบนบอร์ดนี้คือ สิทธิตามกฎหมายคนเข้าเมืองของ เลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล และ บุคคลแปลงเพศ ไม่นานมานี้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาประกาศระเบียบปฏิบัติใหม่ที่จะนำมาปรับใช้แก่ผู้ที่ต้องการขอมีหนังสือเดินแทนและแจ้งเกิดนอกราชอาณาจักร  เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนเพศ  ด้านล่างคือข้อความที่ตัดทอนมาโดยตรงจากประกาศ

กระทรวงต่างประเทศสหรํฐมีความยินดีในโอกาสเดือนแห่งศักดิ์ศรีชาวเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล บุคคลแปลงเพศ ที่จะประกาศระเบียบนโยบายใหม่เกี่นวกับการเปลี่ยนเพศในหนังสือเดินทางและการแจ้งเกิดนอกราชอาณาจักร เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน เมื่อผู้ขอหนังสือเดินทางแสดงใบรับรองการผ่านการวินิจฉัยของแพทย์ว่าเป็นผู้ที่แปลงเพศโดยถูกต้องทางการแพทย์ หนังสือเดินทางใหม่จะออกให้ตามเพศใหม่ ระเบียบนี้รวมถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ต้องมีในใบรับรอง มีความเป็นไปได้ที่จะขอหนังสือเดินทางที่มีกำหนดอายุหากว่ารายงานของแพทย์แสดงว่าผู้ขอหนังสือเดินทางอยู่ในระหว่างกระบวนการแปลงเพศ ไม่ต้องใช้บันทึกการรักษาพยาบาล การผ่าตัดแปลงเพศไม่จำเป็นต้องมีขึ้นก่อนการออกหนังสือเดินทาง การแจ้งเกิดนอกราชอาณาจักรยังสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ตามเพศใหม่ เช่นเดียวกับผู้ขอหนังสือเดินทางคนอื่นๆ เจ้าหน้าที่ออกหนังสือเดินทาง ณ สถานทูต และกงสุลในต่างประเทศ และ ตัวแทนและศูนย์ออกหนังสือเดินทางในประเทศจะถามคำถามที่จำเป็นเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับสัญชาติและลักษณะจำเพาะบุคคล

นโยบายและวิธีปฏิบัติใหม่นี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานและการปนะนำของ องค์กรสุขอนามัยบุคคลแปลงเพศโลก (WPATH) รับรองโดยแพทย์สภาอเมริกันให้เป็นผู้มีอำนาจในเรื่องนี้

ถึงแม้ว่าประกาศนี้จะทำให้เกิดวินาทีแปลงโฉมของสิทธิผู้แปลงเพศ ยังคงมีหลายๆคนที่รู้สึกเครียดกับปัญหาในการขอวีซ่าเข้าอเมริกาให้แก่คู่รักที่มีความสัมพันธ์แบบรักร่วมเพศโดยถูกต้อง ในปัจจุบัน กฎหมายเช่น พระราชบัญญัติเพื่อการสมรส ( DOMA) ยังไม่มีผลประโยชน์ทางกฎหมายคนเข้าเมืองสำหรับคู่สมรสร่วมเพศต่างสัญชาติ ในขณะที่บุคคลเพศเดียวกันได้รับผลประโยชน์ตามกฎหมายคนเข้าเมืองทั้งที่สมรสภายใต้เงื่อนไขเดียวกับคู่สมรสเพศเดียวกัน หลายคนรู้สึกว่าความแตกต่างนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตามประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการวิเคาระห์ในศาลอเมริกัน

มีนักนิติบัญญัติอเมริกันบางท่านที่พยายามผลักดันร่างกฎหมายเพื่อยุติความไม่เท่าเทียมกันนี้ เช่นพระราชบัญญัติรวมครอบครัว หลายคนหวังว่า การปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองให้ครอบคลุมจะรวมเอาข้อบัญญัติเกี่ยวกับสิทธอทางวีซ่าของคู่รักเพศเดียวกันต่างสัญชาติเข้าไปด้วย

K1 วีซ่า

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.