blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Local filing’

25th April 2010

ในกระทู้ก่อนๆผู้เขียนได้กล่าวถึง การยื่นแบบ I-130 เพื่อขอวีซ่าอเมริกาสำหรับญาติสนิท สำหรับผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีสำนักงานของ USCIS ก็อาจจะยื่นคำขอต่อกงสุลโดยตรงโดยใช้วิธีการ Direct Consular Filing อย่างไรก็ตาม สำหรับในประเทศที่มีสำนักงาน USCIS อยู่ ผู้ยื่นก็จำเป็นต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงาน USCIS โดยตรง โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติคือมีถิ่นที่อยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานนั้นๆ นั่นหมายความว่า บางคนเข้าใจผิดๆว่าผู้ยื่นและผู้รับผลประโยชน์เท่านั้นจึงจะยื่นคำขอได้ ซึ่งไม่ใช่เสียทีเดียว

มาตรา 8 CFR 292.1 กล่าวว่า :

(เอ) บุคคลที่สามารถมีตัวแทน ( ต่อ USCIS ) อาจจะใช้ตัวแทนยื่นเรื่องได้ ดังนี้

(1) ทนายความในสหรัฐอเมริกา ทนายความคนใดตามมาตรา 1.1(f) แห่งหมวดนี้

มาตรา 1.1(f) ที่อ้างไว้ข้างต้นกล่าวว่า

คำว่าทนายความหมายถึงบุคคลใดๆที่เป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภาของศาลสูงสุดในมลรัฐใดๆ เขตแดน รัฐอาณานิคม คอมมอนเวลท์ หรือ เขตโคลัมเบีย และไม่อยู่ภายใต้คำสั่งศาลจำกัดอำนาจ ห้าม กัน ถอนใบอนุญาติ หรืออื่นๆอันเป็นการจำกัดมิให้ผู้นั้นประกอบอาชีพกฎหมาย

ในทางปฏิบัติ หมายความว่า ทนายความที่มีใบอนุญาติในสหรัฐอเมริกา สามารถเป็นตัวแทนลูกความต่อ USCIS ได้ ไม่มีข้อจำกัดด้านถิ่นที่อยู่สำหรับสิทธิในข้อนี้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการยื่นแบบ I -130 ที่สำนักงานท้องถิ่น สามารถจ้างทนายทำการแทนได้ตามกฎหมาย

วิธีการนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ไม่ต้องการจะดำเนินการกับขั้นตอนการยื่นเรื่อง เนื่องจากเมื่อทนายความมีสิทธิ์ทำการแทนตัวความเกี่ยวกับคำขอ IR1 และ CR1 ในประเทศไทย ผู้ยื่นและผู้รับผลประโยชน์ก็เพียงเตรียมเอกสารที่จำเป็นแก่ทนายความและทนายความก็จะเป็นผู้ดำเนินการต่อเองในนามของผู้ยื่น ในบางกรณี USCIS กำหนดให้ ผู้ยื่นและผู้รับผลประโยชน์มาปรากฏตัวต่อหน้าสำหรับเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หากมีกรณีเช่นว่า ผู้ยื่นและผู้รับผลประโยชน์ก็สามารถให้ทนายความดำเนินการเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ USCIS แทนได้

more Comments: 04

20th April 2010

In previous posts this author has discussed the I-130 petition for an immediate relative for a visa to the United States of America. For those present in countries that do not have an office of the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) it may be possible to file such a petition directly with the Consulate by utilizing a method known as Direct Consular Filing. However, in a country where an overseas office of USCIS is located it is incumbent upon to petitioner to file at the local USCIS office, provided he or she meets the residence requirements for the office to take jurisdiction. That being said, many are under the mistaken impression that only the petitioner and beneficiary, together, can submit an application. This is not necessarily the case.

8 CFR 292.1 states:

(a) A person entitled to representation [before USCIS] may be represented by any of the following:

(1) Attorneys in the United States. Any attorney as defined in §1.1(f) of this chapter.

Section 1.1(f), referenced above states:

“The term attorney means any person who is a member in good standing of the bar of the highest court of any State, possession, territory, Commonwealth, or the District of Columbia, and is not under any order of any court suspending, enjoining, restraining, disbarring, or otherwise restricting him in the practice of law.”

In practical terms, this means that a licensed attorney in the United States is entitled to represent clients before the United States Citizenship and Immigration Service. There is no geographical restriction placed upon this right. Therefore, those wishing to file an I-130 to travel to the United States are entitled, as a matter of law, to attorney representation.

This can provide a real boon to those who do not wish to deal with the petition submission process. Since an attorney in entitled to act on behalf of clients in matters involving petitions for the IR1 visa and the CR1 visa in Thailand, the Petitioner and Beneficiary need simply provide required documents to their attorney and the attorney can file the petition on their behalf. In some limited cases, USCIS officers require that a Petitioner or Beneficiary appear in person regarding a pending case. Should this situation arise, the Petitioner or Beneficiary is entitled to have their attorney present for such a meeting with USCIS officers.

Unfortunately, in Thailand there are many agencies and “fly by night” operations claiming to have the right and expertise to assist in visa matters. However, many of these so-called “lawyers” are not licensed to practice law in the United States, nor in any other jurisdiction. Therefore, they cannot present an I-130 submission on behalf of another. In a way, an I-130 local filing is a “litmus test” of whether or not an individual is really an American attorney. If a so-called “attorney” requires the Petitioner and/or Beneficiary to file the I-130 personally and the so-called “attorney” is unwilling to appear personally, then this may be a sign that they are an unlicensed operator and should be avoided.

For further information please see US Visa Thailand. For further information regarding USCIS local jurisdiction please see: USCIS Bangkok.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.