blog-hdr.gif

Integrity Legal

24th Dec 2010

เมื่อเร็วๆนี้การพัฒนาทางเศรษฐกิจได้สร้างความสับสนอลหม่านให้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ความเห็นของผู้เขียนบล็อกนี้ประสงค์ที่จะเห็นมุมมองในแง่บวกของเศรษญกิจอเมริกา พื้นฐานของธุรกิจในสหรัฐอเมริกายังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่ดีที่สุดที่เป็นผู้นำทางธุรกิจในด้านการค้า การให้บริการ การผลิต อ้างจากเว็บไซต์ locationusa.comซึ่งมีการอภิปรายถึงเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

องค์กรรร่วมสหรัฐอเมริกาของบริษัทต่างชาติมีการจ้างงานคนอเมริกันมากกว่าห้าล้านคนและอีกหลายล้านคนโดยทางอ้อม ไม่มีข้อสงสัยที่ว่าทำไมการลงทุนในสหรัฐอเมริกาถึงมีสิทธิประโยชน์มากมาย ด้วยจำนวนประชากรที่มากกว่า 300 ล้านคนและระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่สำคัญแห่งหนึ่งของบริษัททั่วโลก แรงงานอเมริกันถูกจัดอันดับว่า เป็นหนึ่งในด้านการให้การศึกษาที่ดีที่สุด มีศักยภาพในการผลิตมากที่สุดและมีความสร้างสรรค์มากที่สุดในโลก แหล่งที่ประกอบธุรกิจ สหรัฐอเมริกานั้นได้จัดให้มีระบบกฎหมายที่คาดการณ์และมีความโปร่งใส สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงตลาดที่ทำกำไรที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

แม้ว่ามันจะดูขัดกับสัญชาตญาณในครั้งแรก การเข้าเมืองตามกฎหมายนั้นมีผลกระทบในทางบวกต่อเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นความจริงอย่างยิ่งที่ ผู้อพยพต่างลงทุนในระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและก่อตั้งธุรกิจในอเมริกา หนึ่งในวิธีการพื้นฐานที่ผู้อพยพจะได้รับสิทธิประโยชน์ในประเทศมหรัฐอเมริกาคือการที่ชาวต่างชาติลงทุนโดยตรง เม็ดเงินที่ลงทุนในอเมริกานั้นอาจถูกมองว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินหากมีการแข่งขันกันทั่วโลกในการลงทุนของต่างชาติในการลงทุนที่มีทั้งฝ่ายหนึ่งได้เปรียบและฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ นอกจากนั้นการลงทุนในสหรัฐอเมริกานั้นสามารถสร้างงาน ตามที่ได้กล่าวมาแล้วการลงทุนในอเมริกาเป็นทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมในการดำเนินกิจการทางธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ที่ดึงดูดลูกค้าจากทั้งอเมริกาซึ่งเป็นตลาดที่มีแรงขับเคลื่อนจากผู้บริโภคสูงและทั่วโลก

วีซ่านักลงทุนประเภท EB-5นั้นเป็นเอกสารการเดินทางที่มีประโยชน์ต่อผู้ที่จะลงทุนและทำงานในสหรัฐอเมริกา วีซ่าประเภทนี้เป็นเอกสารการเดินทางที่ให้ผู้ถือกับพลเมืองที่มีถิ่นฐานถาวรในการเข้าเมืองอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่จุดคนเข้าเมือง ผู้ที่สนใจที่จะได้รับวีซ่าEB-5 ควรที่จะค้นหาข้อมูลและบันทึกข้อเท็จจริงว่าผู้ลงทุนที่เป็นผู้อพยพประสงค์ที่จะใช้วีซ่าEB-5ต้องลงทุนอย่างต่ำห้าแสนเหรียญสหรัฐ(500,000) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประลงค์จะลงทุนในแบบ EB-5 พึงระลึกว่า การลงทุนทั่วไปนั้นอย่างต่ำหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ (1,000,000)

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมในสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องการสิทธิประโยชน์จากวีซ่าอเมริกาประเภท E-2อาจจะใช้สำหรับการเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไปต่างประเทศในการลงทุนไปยังสหรัฐอเมริกา สิ่งที่พึงระลึกคือ E-2เป็นวีซ่าประเภทไม่ใช่ผู้อพยพ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะอพยพไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะพักอาศัยอาจจะไม่ได้รับการบริการเกี่ยวกับวีซ่า E-2


Tags: , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.