blog-hdr.gif

Integrity Legal

20th Apr 2011

สิ่งที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้คือ กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS) ได้ให้คำแนะนำแก่หน่วยบริการการเข้าเมืองและพลเมืองอเมริกัน (USCIS) ในการที่จะจัดการกับการชะลอการเนรเทศคู่ของคนเพศเดียวกันที่เป็นพลเมืองอเมริกันและเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรซึ่งมีการประกาศเมื่อ 2 วันที่ผ่านมา อ้างโดยตรงจากบทความที่เขียนในเว็บ Advocate.com ซึ่งเกี่ยวกับ การไม่ชะลอเรื่องของการเข้าเมืองของคู่เกย์

เช้าวันพุธ เลขาธิการ USCIS คริสโตเฟอร์ เอส.เบนท์ลีย์กล่าวว่า ตัวแทนได้รับคำแนะนำทางกฎหมายให้ยกเรื่องการชะลอที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา คำแนะนำนี้เป็นไปในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานอัยการที่กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (USCISเป็นส่วนหนึ่งของ DHS)

.ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากลิงค์ที่อ้างถึงด้านบน

เป็นที่ปรากฎอย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยบริการการเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS) ด้วยความพยายามที่จะหาหนทางที่จะช่วยเหลือกลุ่มเพศที่สามในสหรัฐอเมริกากับคู่เพศเดียวกันสองสัญชาติผู้ที่อยู่ในกระบวนการเข้าเมืองนี้ เนื่องจากเป็นการปกป้องการแต่งงานของเพศเดียวกัน คำถามของผู้เขียนคือ เพราะเหตุใดจะมีทางแก้ปัญหาเรื่องของรัฐได้ เป็นสิ่งที่ชัดเจนว่า วิธีที่จะแก้ปัญหาในประเด็นนี้ ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกา แต่ดูเหมือนว่า ฝ่ายบริหารจะแก้ปัญหาในประเด็นนี้ผ่านทางกฎระเบียบภายในและแนวทางปฏิบัติของฝ่ายบริหาร แต่สิ่งนี้ไม่ใช่วิธีทางกฎหมาย และไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆเช่นที่จะกระทบต่อกลุ่มเพศที่สาม ตามทัศนะของผู้เขียน แม้คำตัดสินศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในประเด็นการรับรองของส่วนกลางให้เป็นไปตามกฎหมายและบังคับใช้ในแต่ละรัฐมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เป็นหนทางในการอนุญาตให้คู่เพศเดียวกันได้รับสิทธิประโยลชน์ทางการเข้าเมืองเช่นเดียวกับสิทธิคู่ต่างเพศสองสัญชาติ

การประกาศจาก USCIS ในวันจันทร์เกี่ยวกับ “การชะลอ” การเนรเทศของคู่เพศเดียวกันของพลเมืองอเมริกันและผู้มีถิ่นฐานถาวร เนื่องจากการบรรเทาแก่ชาวอเมริกันผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเนรเทศตามพระราชบัญญัติ “การคุ้มครองการแต่งงาน” (DOMA) เนื่องจากคู่เพศเดียวกันสองสัญชาตินั้นเป็นไปตามกฎหมายที่การแต่งงานของคนเพศเดียวกันมีผลใน 6 รัฐ (รวมทั้งแคลิฟอร์เนีย)ซึ่งอนุญาตให้มีการแต่งงานของคู่เพศเดียวกัน สิ่งหนึ่งที่มีการรับรองจากส่วนกลางของการแต่งงานเพศเดียวกันภายใต้เขตอำนาจของรัฐที่มีอำนาจซึ่งเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญเรียกว่า “พระราชบัญญัติการคุ้มครองการแต่งงาน” (DOMA)ซค่งมีการร่างในสมัยของประธานาธิบดีวิลเลียม เจฟเฟอร์สัน คลินตัน

เมื่อไม่นานมานี้ ในบันทึกจากสำนักงานอัยการ (อีริค โฮลเดอร์)ถึงโฆษกสภาผู้แทนราษฎร ความว่า ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีเห็นว่า คู่เพศเดียวกันควรจะได้รับสิทธิในการตรวจสอบที่เข้มงวดจากศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาและฝ่ายบริหารไม่ได้ดำเนินการต่อพระราชบัญญัติ DOMA ต่อคู่เพศที่สาม บทความนี้บอกว่า อาจจะไม่เป็นการให้สิทธิประโยชน์ของการเข้าเมืองเนื่องจากมีการพลาดไม่มี “ข้อโต้แย้ง” ก่อนที่ศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกาจะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีประเด็นทางกฎหมายที่ซับซ้อนที่ไม่ได้ตัดสินโดยศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นเรื่องที่ถูกลืมในประเด็นที่ไม่มีความหนักแน่น ประกาศของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ เพิ่มเติมว่า จนกระทั่งบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ DOMA ซึ่งจะมีการรับรองส่วนกลางในการแต่งงานของเพศเดียวกันเป็นจุดพลิกผันของการแต่งงานของกลุ่มเพศที่สาม (อย่างน้อยที่สุดในมุมมองของผู้มีอำนาจทางกฎหมาย)

ประเด็นหนึ่งที่กล่าวอ้างข้างบนเป็นที่น่าสนใจของบทความนี้ ข้อความต่อไปนี้อ้างโดยตรงจากบทความที่กล่างมาแล้วก่อนหน้านี้

เบนท์ลีย์ปฏิเสธที่จะเผยแพร่เอกสารใดๆที่เป็นลายลักษณ์อักษรในเวลานี้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นการสื่อสารที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เขาเน้นว่า นโยบายอย่างเป็นทางการใน DHS ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ด้วยสิทธิประโยชน์ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในแบบของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้สิทธิพิเศษ (หลักการที่สำคัญที่ขะสงวนสำหรับบุคคลโดยธรรมชาติในการติดต่อกับหน่วยงานในสหรัฐอเมริกา) ในการที่จะเก็บบันทึกไว้เป็นความลับ ทำไมต้องเป็นความลับ ทำไมเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกลุ่มเพศที่สามจึงไม่มีการบังคับใช้ให้เป็นธรรมและอาจจะมีการวางฐานะของกลุ่มเพศที่สามน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับฐานะของพวกเขาก่อนที่จะมีบันทึกถึงโฆษกสภา ดังนั้นกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้อ้างถึงสิทธิประโยชน์ในการสื่อสารกับหน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองอเมริกัน (USCIS) ตัวแทนอเมริกันภายใต้เขตอำนาจของ DHS เป็นเรื่องแปลกหรือไม่ที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาอ้างถึงนโยบายระหว่างตัวแทนที่จะรักษาสสิทธิของอเมริกันและครอบครัวอเมริกัน ตามความเห็นของผู้เขียนว่า เจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่รับใช้ประชาชนและดังนั้นต้องการที่จะสร้างความโปร่งใสในนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่มีผลกระทบในวงกว้างต่อพลเมืองและครอบครัวของสหรัฐอเมริกา

โดยปรากฏอย่างชัดแจ้ง การโจมตีความเท่าเทียมกันของสิทธิการเข้าเมืองของกลุ่มเพศที่สามยังไม่ได้รับชัยชนะ แต่สำหรับผู้ที่สนใจในประโนนี้อาจเป็นการรณรงค์ที่แสดงให้เห็นถึงการเยียวยาของคู่เพศเดียวกันภายใต้กฎหมายสหรัฐอเมริกา บทความนี้จคอยคัดเลือกประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจ

อีกวอธีการหนึ่งที่จะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันของคู่เพศเดียวกันสองสัญชาติผ่านทางการร่างกฎหมายเช่นพระราชบัญญัติการรวมกลุ่มของครอบครัวอเมริกัน (UAFA)ซึ่งได้ให้สิทธิแก่คู่เพศเดียวกันสองสัญชาติในการขอวีซ่าคนเข้าเมืองสำหรับ “คู่ถาวร”ของเขา” ดังนั้น เป็นการหลีกเลี่ยงข้อกำหนด DOMA การร่างกฎหมายของส่วนกลางเช่นผู้แทนเจอร์รัลด์ แนดเลอร์เสนอร่างกฎหมายอีกครั้งด้วยความพยายามที่จะหาวิธีที่จะบรรเทาสิทธิประโยชน์การแต่งงานของคู่เพศเดียวกันสองสัญชาติที่ยังคงไม่ได้รับความเป็นธรรม  ในขณะที่เขียนนี้ นายแนดเลอร์ ยังคงที่จะเปิดการเรียกร้องเกี่ยวกับ DOMA และการปประกาศใช้พระราชบัญัญติการเคารพสิทธิการแต่งงานซึ่งเป็นงานการร่างกฎหมายที่ฟื้นฟูมาจากการรับรองของรัฐในการแต่งงานตามกฎหมาย อย่างน้อยที่สุดในส่วนหนึ่ง สิทธิของคู่แต่งงานเพศเดียวกันต้องการความเป็นธรรมตามากฎหมาย

To view this information in English please see: Department of Homeland Security.


Tags: , , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.