blog-hdr.gif

Integrity Legal

14th May 2010

ในกระทู้ก่อนๆที่ลงในเว็บไซต์ของสมาคมนักกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกัน ผู้เขียนเห็นบัญชีรายการวัคซีนที่เปลี่ยนไปสำหรับผู้ขอวีซ่าไปอเมริกา ด้านล่างคือข้อความที่คัดลอกมาจากบทความของสมาคมนักกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกัน

ภายใต้กฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา บุคคลต่างด้าวซึ่งขอวีซ่าถาวรจากต่างประเทศ หรือผู้ที่ต้องการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้ถือกรีนการ์ดขณะที่อยู่ในสหรับอเมริกา จะต้องรับวัคซีนป้องกันโรคดังต่อไปนี้

โรคคางทูม

หัด

หัดเยอรมัน

โปลิโอ

คอตีบ และ บาดทะยัก

ไอกรน

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ บี

ไวรัสตับอักเสบบี

และวัคซีนใดๆตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคติดต่อ

ข้อมูลนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่กำลังหาลู่ทางอพยพ กฎเหณฑ์เกี่ยวกับวัคซีนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้บ่อยๆ ทั้งนี้สถานทูตสหรัฐอเมริกาในกรุงเทพมหานครได้มีรายการโรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาติให้ตรวจสุขภาพเพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาได้ รายชื่อนี้เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นโปรดติดต่อสถานทูตสหรัฐเพื่อขอข้อมูลที่อัพเดท

ในไม่กี่เดือนที่ผ่านมา กระทรวงต่างประเทศสหรัฐและศูนย์ควบคุมโรคได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์เกี่ยวกับโรคติดต่อและการเข้าเมืองสหรัฐ โรค HIV ถูกคัดออกจากรายการโรคติดต่อที่ห้ามเข้าเมืองของสหรัฐ ดังนั้น คนที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าประเทศโดยอาศัยเหตุที่มีเชื้อ HIV ไม่จำเป็นจ้องขออภัยโทษเพราะเหตุ HIV ( เรียกอีกชื่อคือ คำร้องขออภัยโทษ I-601 ) เพื่อให้เข้าสหรัฐได้ หากว่ามีคุณสมบัติอื่นตามที่ กระทรวงต่างประเทศ และ USCIS กำหนด

รัฐบาลสหรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้แน่ใจว่าคนที่เข้าประเทศสหรัฐไม่ได้นำโรคที่อาจเป็นภัยต่อประชาชนชาวอเมริกันเข้ามาด้วย สำหรับทางนี้ พนักงานสถานทูตและ แพทย์ในโรงพยาบาลต่างประเทศจะทำงานกันอย่างเข้มงวด ในประเทศไทย ปัญหาใหญ่ของผู้ขอวีซ่าบางคนคือ โรควัณโรค ในกรณีเช่นนี้ จะต้องให้แน่ใจว่าโรคได้รับการรักษาและไม่ได้อยู่ในระยะติดต่ออีกต่อไป สำหรับคนที่เคยเป็น วัณโรคมาก่อน จะต้องมีการตรวจสอบประวัติการรักษาของผู้ป่วยเสียก่อนในการที่แพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยยังมีโอกาสเป็นพาหะแก่บุคคลอื่นหรือไม่ แม้ว่าในบางครั้งจะน่ารำคาญ การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องที่จำเป็นในการพิจารณาเคสของสถานทูตสหรัฐและกงสุลสหรัฐในต่างประเทศ


Tags: , , , , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.