blog-hdr.gif

Integrity Legal

10th Oct 2010

ผู้ที่ติดตามบล็อกนี้อาจจะสังเกตเห็นว่า กิจกรรมทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้นนั้นทำให้บรรยากาศทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศไทยเกิดความวุ่นวาย มีผู้คนจำนวนมากรู้สึกว่า ความยุ่งเหยิงที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงเรื่องที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและไม่ได้หมายความว่า จะทส่งผลเสียในระยะยาว ในช่วงระยะเวลาเพียง 9-12 เดือนที่ผ่านมานี้ ทั้งผู้คนและธุรกิจในประเทศต่างมีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้น อ้างอิงจากเว็บไซต์ Westlawbusiness.com

เมื่อไม่นานมานี้ หลายๆบริษัทเปิดเผยถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น Priceline.com ซึ่งเป็นผู้ขายทอดตลาดโรงแรมออนไลน์เปิดเผยว่า เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นเป็นกุญแจสำคัญ…..และธุรกิจ Booking.com ในเอเชีย ผลที่ตามมาคือ ยอดการจองในตลาดลดลงเมื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศไทยเผชิญกับความวุ่นวายในบ้านเมืองตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและยังคงดำเนินต่อเนื่องไปอาจจะกระทบกับการดำเนินธุรกิจต่างๆในประเทศไทย

ผู้ผลิตเคเบิ้ลเพื่อการสื่อสาร General Cable รายงานว่า ความเสี่ยงของธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กัความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ผู้จัดหาทองแดง อลูมินั่ม สายไฟเบอร์ออฟติค และผลิตภัณฑ์เคเบิลอื่นเปิดเผยว่า ธุรกิจนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ การเมืองเละความเสี่ยงอื่นๆในการบำรุงรักษาและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ…เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศไทยเผชิญกับเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองและการทหารที่สำคัญในหลายๆจังหวัด รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นถูกปฏิวัติเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2549ซึ่งรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่กำลังเร่งฟื้นฟูประเทศ

เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองนั้นก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างมากมายกับธุรกิจบางส่วนและธุรกิจทั่วเอเชีย นี่เป็นข้อดีของการที่จะบรรษัทข้ามชาติจะมีที่ปรึกษาทางกฎหมายที่มีความเชี่ยวชาญด้านธรรมเนียมการปฏิบัติของธุรกิจท้องถิ่นซึ่งจะช่วยแนะนำลูกความในประเด็นทางกฎหมายที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และในบางกรณีที่อาจจะเกิดความเสี่ยงได้

คนหลายๆคน รวมทั้งผู้เขียนด้วยต่างรู้สึกว่าความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นเพียงแค่การชนกันบนถนนที่จะนำไปสู่ความสงบและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ ทุกฝ่ายต่างต้องการก่อตั้งธุรกิจหรือบริษัทในประเทศไทยเช่นเดียวกับการค้นคว้าและสอบทานธุรกิจก่อที่จะมีการตัดสินใจทางธุรกิจในกรุงเทพฯ หรือในตลาดอื่นๆเช่น กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย เวียดนามซึ่งเต็มไปด้วยประเด็นทางกฎหมายที่คาดไม่ถึงและประเด็นทางธุรกิจอื่นๆซึงอาจจะเก ดขึ้นในเขตอำนาจของสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย หรือแคนาดา

ผู้ที่ปรารถนาจะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยนั้นเลือกที่จะอยู่ภายใต้บริษัทจำกัดไทยในฐานะที่เป็นนิติบุคคลจำกัดความรับผิด การจำกัดคว่ามรับผิดนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการแรกสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางธุรกิจที่คาดไม่ถึง ธุรกิจอเมริกันนั้นสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ตามสนธิสัญญาพันธไมตรีไทย-สหรัฐอเมริกา ไม่ว่าโครงสร้างของบริษัทจะเป็นอย่างไร ชาวต่างชาติที่ปรารถนาจะทำงานในเมืองไทยนั้นต้องได้รับใบอนุญาตการทำงานตามการจ้างงานในกฎหมายแรงงาน

To see this post in English please see: Thai Limited Company


Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.