blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Padilla v. Kentucky’

7th May 2010

ในเคสที่มีการพิจารณาและไต่สวนเมื่อไม่นานมานี้โดยศาลสูงสหรัฐ ปัญหาเรื่องสิทธิผู้อพยพในการได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายได้ถูกหยิบยกขึ้นมาและผลของคดีทำให้เกิดความเห็นและเป็นจุดเปลี่ยนของสิทธิของผู้อพยพในสหรัฐอเมริกา คดีที่ว่าคือ คดี Padilla v. Kentucky ข้อความข้างล่างคัดมาจากอีเมลของ สำนักกฎหมาย Alice M. Yardum-Hunter

คดีเกี่ยวกับ ผู้ถือกรีนการ์ดอายุ 40 ปี โจเซ่ พาดิลลา ซึ่งทนายความคดีอาญาของเขาแนะนำให้เขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลทางกฎหมายคนเข้าเมืองเมื่อจะสารภาพว่าทำความผิดทางอาญา คำแนะนำนั้นไม่เพียงแต่ผิดแต่คำสารภาพนั้นส่งผลให้คุณพาดิลลาโดนส่งตัวออกนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ศาลสูงเคนตักกีกล่าวว่าคุณพาดิลลาไม่มีสิทธิถอนคำรับสารภาพนั้นเมื่อเขาทราบถึงการที่จะต้องถูกส่งตัวออกนอกสหรัฐอเมริกา ศาลสูงกลับคำพิพากษานั้นและปฏิเสธสถานภาพของรัฐบาลกลาง และหลักนี้ก็ถูกหลายๆศาลนำมาใช้ในเวลาต่อมา หลักที่ว่าคือ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติอเมริกัน จะถูกปกป้องจาก คำแนะนำโดยมิชอบ เท่านั้น ไม่ใช่จากความล้มเหลวในการที่ทนายความไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลด้านกฎหมายคนเข้าเมืองของคำรับสารภาพ ศาลชี้ว่าที่ปรึกษาของคุณพาดิลลาไม่มีความสามารถพอและคำพูดผู้อพยพไม่ควรได้รับความเชื่อถือเมื่อเขาได้เชื่อในคำแนะนำที่ผิดๆจากทนายความของตนหรือเมื่อที่ปรึกษาไม่สามารถให้คำแนะนำทางด้านกฎหมายคนเข้าเมืองได้เลย

เรื่องราวของคดีนี้ชี้ให้เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ทนายความที่ว่าความอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลทางกฎหมายสำหรับความผิดบางฐานในมุมมองของกฎหมายคนเข้าเมืองด้วย

เรื่องนี้ยังคงสำคัญต่อทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันที่ทำงานอยู่นอกสหรัฐอเมริกเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากว่าผู้อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถาวรถูกกฎหมายอยู่ต่างประเทศและได้รับหมายเรียกในคดีอาญา หรือ หมายเรียกผู้ร้ายหลบหนี บุคคลนั้นควรจะขอคำปรึกษาจากทนายความอเมริกันที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ในกรณีเช่นว่านี้ ทนายความผู้นั้น อ้างถึงหลักในคดีที่เพิ่งมีคำพิพากษาที่กล่าวไว้ข้างต้น จะต้องให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลทางกฎหมายคนเข้าเมืองเมื่อผู้นั้นสารภาพว่าได้กระทำความผิดทางอาญาจริง

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ว่าทำไมการขอคำแนะนำจากทนายที่สามารถว่าความในสหรัฐอเมริกาได้จึงมีความสำคัญยิ่งนัก เรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอย่างประเทศไทยที่มี บริษัทรับทำวีซ่า เอเจนซี่ทำวีซ่า และทนายความและนักกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาติ และ ไม่มีคุณสมบัติมากมาย หลายๆคนไม่คำนึงถึงคำสารภาพสำหรับความผิดทางอาญาในมุมมองของกฎหมายคนเข้าเมือง และความไม่รู้นี่เองที่สามารถนำไปสู่ความลำบากแก่ผู้อพยพที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาจากประเทศไทย โปรดดู วีซ่าเค วัน จากประเทศไทย

To learn more information in English please see: US Visa Thailand.

more Comments: 04

29th April 2010

In a recent case that was heard and adjudicated by the United States Supreme Court, the issue of Immigrants’ right to counsel was taken up and the outcome of the case resulted in a landmark opinion and a watershed moment for the rights of Immigrants in the United States of America. The case is known as Padilla v. Kentucky, the following quote comes from an email from the Law Corporation of Alice M. Yardum-Hunter:

The case involved a 40-year permanent resident, Jose Padilla, whose criminal defense lawyer advised him not to worry about the immigration consequences of pleading guilty to a crime. That advice was not only wrong but the guilty plea subjected Mr. Padilla to mandatory deportation from the United States. The Kentucky Supreme Court held that Mr. Padilla had no right to withdraw his plea when he learned of the deportation consequence. The Supreme Court reversed that decision and rejected the federal government’s position – also adopted by several other courts – that a noncitizen is protected only from “affirmative misadvice” and not from a lawyer’s failure to provide any advice about the immigration consequences of a plea. The Court held that Mr. Padilla’s counsel was constitutionally deficient and affirmed that immigrants should not be held accountable when they rely on incorrect advice from their lawyers or where counsel fails to provide any immigration advice at all.

The implications of this case are important for attorneys practicing in the United States as they will now be required to provide advice about the legal consequences of certain activities from an Immigration perspective.

This is also important for those American Immigration Lawyers practicing outside of the United States. For example, if an individual with lawful permanent residence in the United States is abroad and learns of a pending criminal warrant or fugitive warrant, then that individual may choose to retain the advice of a US lawyer outside of the United States. In that case, the lawyer would be required, under the provisions of this recently adjudicated decision, to provide advice regarding the immigration consequences of a guilty plea in a pending criminal matter.

This example illustrates one more reason why it is so important to retain the advice of an individual who is licensed to practice law in the USA. This is particularly important in a country such as Thailand where the existence of “visa companies,” “visa agents,” and unlicensed and non-accredited so-called “lawyers” and “attorneys” operate with little oversight. Many are unaware of the implications of a criminal pleading in an immigration context and this ignorance can lead to unforeseen difficulties for US Immigrants overseas.

For information about United States Immigration from Thailand please see: K1 Visa Thailand.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.