blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘MySpace’

1st November 2010

เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน บางเว็บไซต์ได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบันทึกจากหน่วยบริการพลเมืองสหรัฐอเมริกาและคนเข้าเมือง (USCIS) ซึ่งปราศรัยต่อหน้าสื่อมวลชนและมีความสัมพันธ์กันในบริบทของการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา อ้างถึงบางส่วนของบันทึกดังกล่าวซึ่งปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ EFF.org (มูลนิธิขอบเขตความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์):

อินเตอร์เน็ตมีส่วนช่วยทำให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่อยู่ห่างไกลกัน เพื่อน หรือการมองหาความรักและวามสัมพันธ์ใหม่ๆ เครือข่ายทางสังคมเช่น MySpace, Facebook, Classmates, Hi-5 และไซต์อื่นๆนั้นถูกออกแบบมาเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ รูปภาพและข้อมูลต่างๆกับคนอื่น ในบางครั้ง หลายๆคนตามหาความโรแมนติก บางครั้งหลายๆคนมองหาเพื่อนที่มีความสนใจคล้ายๆกันและบางครั้งพวกเขาก็ใช้เป็นสื่อในการเข้าถึงครอบครัว ทั้งหมดนี้เป็นจุดที่ได้เปรียบเป็นอย่างดีสำหรับ FDNS ที่จะตรวจสอบพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผู้ที่ได้รับผลประโยชน์และผู้ยื่นคำขอซึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมฉ้อฉล โดยทั่วไปแล้ว ผู้คนมักจะพูดอย่างตรงไปตรงมาในเครือข่ายของตนเพราะทั้งหมดนั้นเป็นการติดต่อกันกับเพื่อนและครอบครัวโดยทางIM’s (ข้อความโต้ตอบ), บล็อก (เว็บนิตยสาร) และอื่นๆ เครือข่ายทางสังคมให้โอกาสแก่ FDNS ในการเปิดเผยการฉ้อฉลโดยการค้นหาเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อที่จะตรวจสอบว่า ความสัมพันธ์ของผู้ยื่นคำขอและผู้ที่ได้รับผลประโยชน์เป็นไปอย่างถูกต้องหรือพยายามที่จะหลอกลวงแก่ CIS

การฉ้อฉลเกี่ยววกับวีซ่าและครเข้าเมืองเป็นสิ่งที่ต้องงตระหนักถึงในเบื้องต้นของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ, USCIS, และการรักษาความปลอดภัยในปรเทศและการป้องกันการฉ้อฉล (FDNS) ดังนั้นการตรวจสอบหลักสุจริตของความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการขอวีซ่าเป็นมากกว่าสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำในสถานการณ์ที่พลเมืองสหรัฐหรือผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมายนั้นยื่นคำขอในเรื่องสิทธิประโยชน์การเข้าเมืองของคู่รักดที่เป็นชาวต่างชาติ อาจกล่าวได้โดยนัยว่า การตรวจตราไซต์สื่อสาธารณะของUSCIS สามารถสร้างความตระหนกสำหรับหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้น อ้างจาก บล็อกในเว็บไซต์ ImmigrationEquality.org :

ในขณะที่พวกเราไม่เคยส่งเสริมใครก็ตามในการฉ้อฉลการเข้าเมือง มันเป็นการขัดขวางที่จะคิดถึงเจ้าหน้าที่รัฐทำความรู้จักกับคนเข้าเมืองที่ไม่เคยรู้จักโดยการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาเขียนไว้อ้างต่อพวกเขา ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่สำคัญคือ เมื่อคุณเขียนข้อความใดๆลงในเว็บสาธารณะแล้วเป็นสิ่งที่คาดไว้ได้ล่วงหน้าเลยว่า มันจะถูกนำมาใช้อ้างยันกับคุณได้

การฉ้อฉลเรื่องการเข้าเมืองเป็นประเด็นที่สำคัญ ในขณะที่ กฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกานั้นสนับสนุนเรื่องสิทธิประโยชน์ของการเข้าเมืองและการวินิจฉัยคำขอเรื่องการเข้าเมือง เทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นสร้างทางเลือกใหม่ๆในการติดต่อกับเพื่อน ครอบครัว และคนรักที่อยู่ทั่วทุกมุมโลก อย่างไรก็ตาม ข้อคิดเห็นทางไซต์สาธารณะที่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นอันตรายในเวลาที่มีการแสดงความคิดเห็นนั้นถูกตรวจสอบโดยผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการเข้าเมืองซึ่งไม่ได้มีความคุ้นเคยเป็นการส่วนตัวกับบุคคลที่แสดงความคิดเห็น ในตอนจบของวัน หัวข้อหลักที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลในบันทึกที่เกี่ยวข้องนี้ คือ อย่าพยายามที่จะหลอกลวงรัฐบาลสหรัฐในการที่จะทำให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์และแม้แต่การค้นหาสิทธิประโยชน์บนหลักแห่งความสุจริตนั้นควรจะตระหนักถึงข้อเท็จจริงของข้อมูลที่เขียนในเว็บไซต์สื่อสาธารณะ และต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนโดยเจ้าหน้าที่การเข้าเมืองและหรือผู้ตรวจสอบ

To read this piece in English, please see: I-601 waiver

more Comments: 04

30th October 2010

In recent weeks, some websites have been abuzz with information pertaining to a recent memorandum from the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) which discussed Social Media platforms and their relevance in the context of United States Immigration.  To quote sections of the memo directly, as posted on the EFF.org (Electronic Frontier Foundation) website:

The Internet has made it increasingly easier for people to get connected with each other whether that is with long-distance family, fiiends [sic], or to find new loves and friendships. Social networking sites such as MySpace, Facebook, Classmates, Hi-5, and other similar sites are designed to allow people to share their creativity, pictures, and information with others. Sometimes people do this to find romance, sometimes they do it to find fiiends [sic] with similar interests, and sometimes they do it to keep in touch with family…This provides an excellent vantage point for FDNS to observe the daily life of beneficiaries and petitioners who are suspected of fraudulent activities. Generally, people on these sites speak honestly in their network because all of their friends and family are interacting with them via lM’s (Instant Messages), Blogs (Weblog journals), etc. This social networking gives FDNS an opportunity to reveal fraud by browsing these sites to see if petitioners and beneficiaries are in a valid relationship or are attempting to deceive CIS about their relationship.

Visa and Immigration Fraud are fundamental concerns of the Department of Homeland Security, the USCIS, and Fraud Detection and National Security (FDNS). Therefore, investigation into the bona fides of a relationship that is the basis for submission of a visa petition can be rather routine in circumstances where a United States Citizen or Lawful Permanent Resident has submitted a petition for immigration benefits on behalf of a foreign loved one. That said, the implications of USCIS’s monitoring social media sites can be somewhat unnerving for many as evidenced by a recent quote from a blog post on the ImmigrationEquality.org website:

While we would never encourage anyone to engage in immigration fraud, it is disturbing to think of government officials “friending” unknowing immigrants to use the information in their personal posts against them. In these times of technology speeding forward, it’s important to remember that when you post anything on a public site you have to anticipate that it could be used against you.

Immigration fraud is a serious issue as the integrity of United States immigration law must be upheld both by those seeking immigration benefits and those adjudicating immigration petitions. New technologies offer new ways to stay connected to friends, family, and loved ones in a global context.  However, comments made on social media sites which may seem innocuous or humorous to an online poster at the time of a comment’s posting could be taken out of context by immigration adjudicators who are not personally acquainted with the person or persons making such comments. At the end of the day, the main themes that may be gleaned from the recent revelation of this memo: DO NOT EVER attempt to defraud the U.S. government in an attempt to obtain immigration benefits and even those seeking immigration benefits for bona fide reasons should be cognizant of the fact that information posted on social media websites could, at some point, be heavily scrutinized by immigration officers and/or adjudicators.

For related information please see: US Visa Processing Time or I-601 waiver.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.