blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘Foreign Corrupt Practices Act’

25th January 2011

เมื่อเร็วๆนี้ มีเรื่องราวที่น่าสนใจว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริการายงานถึงการสอบสวนการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการปฏิบัติการทุจริตต่อต่างชาติ อ้างโดยตรงจากบล็อกที่เขียนโดย แอชบรีย์ โจนส์ในเว็บไซต์ของนิตยสารวอลล์ สตรีท wsj.com

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำลังสอบสวนธนาคารและภาคเอกชนที่กำลังฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับสินบนในการจัดการกับกองทุนเพื่อความมั่งคั่งตามที่ประชาชนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คลิกที่นี่เพื่อดูบทความที่ไดออนเน่ เซียร์ซี่และแลนเดลล์เขียนในWSJ และคลิกที่นี่เพื่อตขิดตามเรื่องราวของ NYT และคลิกที่นี่เพื่อติดตามเรื่องราวของบลูมเบิร์ก

ตามที่ WSJ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์SEC ส่งจดหมายถามข้อสงสัยต่อธนาคารเช่น ซิตี้กรุ๊ปและภาคเอกชน  เช่นแบล็กสโตนกรุ๊ป แม้ว่าในจดหมายไม่ได้ระบุถึงข้อกล่าวหาในเรื่องสินบน พวกเขายังคงเรียกร้องที่จะให้บริษัทเก็บรักษาเอกสารและถามถึงการจัดการบริษัทกับกองทุนเพื่อความมั่งคั่ง

ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ FCPA ควรจะทราบไว้ว่า มีบทบัญญัติตามกฎหมายเบื้องต้นที่จะจัดการกับสินบนและการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ชาวอเมริกันบางคนนั้นอยู่ภายใต้ความผิดพลาดของบริษัทและบุคคลที่ดำเนินการนอกเขตแดนสหรัฐอเมริกาและมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในความเป็นจริงแล้ว มีกรณีศึกษาที่ สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะร่างกฎหมายเพื่อทำลายและลงโทษการกระทำเช่นว่านั้น เมื่อกฎหมายผ่านการพิจารณานั้นปรากฎถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดแจ้งที่จะลงโทษการกระทำเช่นนี้ในต่างประเทศ (หรือบริษัทที่ทำธุรกิจในต่างประเทศ) อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่กล่าวถึงดูเหมือนว่า จะถูกแนะนำภายใต้การสอบสวน(อย่างน้อยที่สุดคือ บางส่วน)ภายในเขตแดนของสหรัฐอเมริกา อ้างจากข้อความในบล็อกที่เขียนใน wsj.com

จดหมายที่จะผูกพันการสอบสวนของอุตสาหกรรมการธนาคารตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติคอร์รัปชั่นของชาวต่างชาติ ทนายความที่เชี่ยวชาญกับการสอบสวนครั้งก่อนๆของอุตสาหกรรม ลูกจ้างชาวต่างชาติผู้ที่ทำงานกับกองทุนเพื่อความมั่งคั่งอาจจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวมถึง FCPA ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายกล่าว

แต่มันเป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า ไม่มีผู้ที่จะถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการในข้อหาใดๆต่อ FCPA นอกจากนี้มันควรจะเป็นที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า จนกระทั่งเวลานั้น คู่กรณีมักให้การ หรือถูกกล่าวหาว่าการละเมิดของ FCPAในสายตาของกฎหมายพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์

พระราชบัญญัติการคอรรัปชั่นของชาวต่างชาติเป็นงานชิ้นสำคัญของการร่างกฎหมายของชาวอเมริกันและบริษัทอเมริกัน ตามบทบัญญัติของFCPA ช่าวอเมริกันแต่ละคนและนิติบุคคลอื่นนั้นไม่อยู่ในการเกี่ยวข้องกับการกระทำเกี่ยวกับสินบนหรือสิทธิอื่นๆหรือ การคอร์รัปชั่น คำร้องของFCPA ต้องได้รับการพิจารณาตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดี ดังนั้นหลักการปฏิบัติทางธุรกิจต่างประเทศอาจจะเห็นได้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับธุรกิจและกฎหมายในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกาสามารถให้สิทธิประโยชน์โดยการให้มุมมองที่มีลักษณะเฉพาะและแง่มุมในแบบพิธีการและขั้นตอนขององค์กรรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ต่างแดนในขณะที่ยังคงรักษาความเข้าใจของทนายความอเมริกันของ FCPA

ตัวอย่างเช่น ราชอาณาจักรไทยมีระบบกฎหมายที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน แวดวงธุรกิจในประเทศไทยนั้นก็แตกต่างไปจากสหรัฐอเมริกา ข้อเท็จจริงคือ พลเมืองสหรัฐอเมริกาและบริษัทอเมริกัน มีความพยายามที่จะดำเนินธุรกิจซึ่งทีแนวความคิดของการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นไปตามกฎหมายอย่างเช่น พระราชบัญญัติการปฏิบัติคอร์รัปชั่นของชาวต่างชาติ เช่นเดียวกันกับระบบกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และการปฏิบัติทางการค้าของหลายๆชาติในเอเชียสามารถที่จะพิสูจน์ข้อสงสัยหลายๆอย่างของผู้ที่จะดำเนินธุรกิจในบริบทของการเป็นแบบ “ตะวันตก” มากกว่า ข้อเท็จจริงคือ FCPA เป็นการร่างกฎหมายที่เข้มข้นกับบริษัทอเมริกันและบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตาม ในบางกรณี การที่จะให้บริการทางกฎหมายในการช่วยเหลือให้ความเข้าใจFCPA และวิธีการที่จะประนีประนอมสามารถพิสูจน์ถึงสิทธิประโยชน์ทั้งบุคคลตามธรรมชาติและนิติบุคคล

ผู้ที่หวังว่า ข้อซักถามก่อนหน้านี้สามารถที่จะพิสูจน์สิ่งที่ไร้ประโยชน์ เนื่องจากข้อเท็จจริงต่างๆไม่ได้มีการละเมิดเกิดขึ้น สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ ถ้ามีการละเมิด FCPA เกิดขึ้นต่อจากนั้นดูเหมือนว่า มีแนวโน้มที่จะมีองค์กรเช่นคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์สามารถที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทไทย หรือ การจัดตั้งบริษัทอเมริกัน

To read this information in English please see: Foreign Corrupt Practices Act.

more Comments: 04

14th January 2011

It recently came to the administration’s attention that the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States is reportedly investigating possible violations of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). To quote directly from a recent blog entry written by Ashby Jones on the Wall Street Journal‘s website wsj.com:

The Securities and Exchange Commission is investigating whether banks and private-equity firms violated bribery laws in their dealings with sovereign-wealth funds, according to people familiar with the matter. Click here for Dionne Searcey and Randall Smith’s article in today’s WSJ; click here for the NYT story; here for the Bloomberg story.

According to the WSJ, the SEC has sent letters of inquiry to banks such as Citigroup as well as private-equity firms including Blackstone Group, the people said. Though the letters didn’t contain specific allegations of bribery, they requested that firms retain documents and asked about the firms’ dealings with sovereign-wealth funds, the people said.

Those who are unfamiliar with the FCPA should note that the provisions of the law deal primarily with matters pertaining to bribery and corruption of foreign officials. Some Americans are under the mistaken impression that companies and individuals operating outside of the United States’ physical boundaries are entitled to engage in activity which amounts to bribery. In fact, this is simply not the case as the United States has a great deal of legislation in place as an attempt to discourage and punish such activity. When the legislation was passed it would appear that the intention was to criminalize activity by those physically abroad (or companies doing business abroad). However, the circumstances in the above cited matters would seem to suggest that those under investigation were operating (at least partially) within the geographical boundaries of the United States. To quote the aforementioned blog posting on wsj.com further:

The letters appear to be tied to a broad Foreign Corrupt Practices Act investigation of the banking industry, said attorneys who are familiar with past FCPA investigations of other industries. Foreign employees who work on sovereign-wealth funds would be considered government officials and covered by the FCPA, legal experts said.

As of yet, it would appear as though no one noted above has been formally charged in any matter pertaining to the FCPA. Furthermore, it should be noted that until such time as a party has made a pleading or been convicted of a violation of the FCPA they are, in the eyes of the law, innocent.

The Foreign Corrupt Practices Act is an important piece of legislation for Americans and American companies. Pursuant to the provisions of the FCPA, American individuals and corporate entities are precluded from engaging in acts of bribery or, as the title of the act itself suggests, corrupt practices. That said, application of the FCPA must take into consideration the factual circumstances in a given case. Therefore, those conducting business abroad may find that the opinion of American legal experts experienced at handling legal and business matters in jurisdictions outside of the USA can be beneficial by providing unique insight and perspective into the customs and procedures of governmental organizations and officers abroad while maintaining an American attorney’s understanding of the FCPA.

For example, the Kingdom of Thailand has a very different legal system compared to that of the United States. Meanwhile, the business community in Thailand is also dissimilar from that of the USA. An upshot of these facts is that American Citizens and US Companies attempting to conduct business in Thailand may have little idea of how to effectively operate while still complying with laws such as the Foreign Corrupt Practices Act.  The same can be said for many of the nations of Asia as the legal systems, cultural traditions, customs, and trade practices of some countries can prove bewildering to those who are accustomed to conducting business in a more “Western” context. The fact is: the FCPA is a serious piece of legislation with which American companies and individuals must maintain compliance. In some cases, retaining the services of legal counsel to assist in understanding the FCPA and methods of maintaining compliance can prove highly beneficial for both natural and corporate persons.

One can hope that the aforementioned inquiries prove fruitless due to the fact that no violations occurred. Bearing that in mind, if violations of the FCPA occurred, then it would seem highly likely that an organization such as the SEC would be able to uncover them.

For related information please see: Amity Treaty Company or American LLC.

more Comments: 04

28th December 2010

The FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) is one of the most misunderstood, or least understood pieces of legislation amongst Americans as the provisions and language of this legislation is somewhat difficult to comprehend for those who are unaccustomed to so-called “legalese.” That said, this law is integral to a full understanding of United States corporate and transactional law in an international context. In order to understand the full scope of this issue it may be best to quote directly from the United States Department of Justice (DOJ) official website:

The Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended, 15 U.S.C. §§ 78dd-1, et seq. (“FCPA”), was enacted for the purpose of making it unlawful for certain classes of persons and entities to make payments to foreign government officials to assist in obtaining or retaining business. Specifically, the anti-bribery provisions of the FCPA prohibit the willful use of the mails or any means of instrumentality of interstate commerce corruptly in furtherance of any offer, payment, promise to pay, or authorization of the payment of money or anything of value to any person, while knowing that all or a portion of such money or thing of value will be offered, given or promised, directly or indirectly, to a foreign official to influence the foreign official in his or her official capacity, induce the foreign official to do or omit to do an act in violation of his or her lawful duty, or to secure any improper advantage in order to assist in obtaining or retaining business for or with, or directing business to, any person.

Since 1977, the anti-bribery provisions of the FCPA have applied to all U.S. persons and certain foreign issuers of securities. With the enactment of certain amendments in 1998, the anti-bribery provisions of the FCPA now also apply to foreign firms and persons who cause, directly or through agents, an act in furtherance of such a corrupt payment to take place within the territory of the United States.

The FCPA also requires companies whose securities are listed in the United States to meet its accounting provisions. See 15 U.S.C. � 78m. These accounting provisions, which were designed to operate in tandem with the anti-bribery provisions of the FCPA, require corporations covered by the provisions to (a) make and keep books and records that accurately and fairly reflect the transactions of the corporation and (b) devise and maintain an adequate system of internal accounting controls.

As can be gathered from the above citation, the FCPA would seem to have been enacted in an effort to increase transparency in Business-to-Government transactions occurring outside of the United States of America. Furthermore, the Act also appears to have been designed to restrict acts of bribery in matters pertaining to an American person or entity abroad. That said, there are some definitions within the provisions of the act which distinguish certain activities from the definition of bribery. For instance, the Act makes use of the term “grease payment” in describing payments which are considered exempt from being defined as bribery where the payment itself is not made in order to have an impact upon the outcome of an adjudication.

For interesting insight into this facet of the Foreign Corrupt Practices Act it may be best to quote the Wikipedia website:

Regarding payments to foreign officials, the act draws a distinction between bribery and facilitation or “grease payments”, which may be permissible under the FCPA but may still violate local laws. The primary distinction is that grease payments are made to an official to expedite his performance of the duties he is already bound to perform. Payments to foreign officials may be legal under the FCPA if the payments are permitted under the written laws of the host country. Certain payments or reimbursements relating to product promotion may also be permitted under the FCPA.

First, those reading this posting should note that this piece is not meant to act as a definitive analysis of the Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) since any legal matter must be analyzed based upon the unique set of facts existing in the case. Furthermore, legal analysis of matters which may fall under the scope of the FCPA should only be conducted by a licensed American attorney trained and experienced in American corporate law as well as international law because corporate transactions can often become highly complex, from a legal standpoint, in an international context. Therefore, failure to retain adequate legal counsel in matters which may touch upon the FCPA could result in severe civil or even criminal penalties for both American corporations operating abroad or American natural persons doing business outside of the United States of America.

Those American firms and individuals wishing to conduct business in countries such as Thailand, Myanmar (Burma), Malaysia, China, India, Vietnam, Korea, Japan, Taiwan, Sri Lanka, Indonesia, Laos, Cambodia, Bangladesh and Singapore should be aware that not only must local laws be adhered to, but also the Foreign Corrupt Practices Act should the entity or individual in question be subject to the FCPA’s jurisdiction.

Fore related information please see: US Company Registration or Thailand Company.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.