blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘อี ทู วีซ่า’

26th December 2010

ผู้เขียนบล็อกนี้ได้รับข้อมูลมาจากการประกาศใช้กฎหมายของกฎระเบียบฉบับสุดท้ายที่เกี่ยวกับวีซ่าประเภท อี สอง สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนและประกอบธุรกิจในคอมมอนเวลท์ของตอนเหนือของเกาะมารีน่า ข้อความต่อไปนี้อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ที่เป็นทางการของหน่วยบริการพลเมืองและคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS):

วอชิงตัน- บริการพลเมืองและคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS) ออกร่างกฎระเบียบสุดท้ายในทะเบียนของรัฐบาลกลางซึ่งมีประเภทของวีซ่าผู้ลงทุนประเภทผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานถาวรในคอมมอนเวลท์ของตอนเหนือของเกาะมารีน่า วีซ่าลงทุนประเภท อี สอง ซีเอ็นเอ็มไอ (E-2 CNMI)อนุญาตให้นักลงทุนระยะยาวที่เป็นชาวต่างชาติที่จะพักอาศัยในคอมมอนเวลท์ของตอนเหนือของเกาะมารีน่าตลอดเดือนธันวาคม 2014 คำขอของวีซ่าลงทุนประเภท E-2 CNMI Investorจะได้รับการอนุมัติตั้งแต่ 18มกราคม 2011 คำขอที่ได้รับก่อนวันที่ 18 มกราคม 2011 จะได้รับการปฏิเสธ

อาศัยอำนาจตามความมในพระราชบัญญัติทรัพยากรธรรมชาติ (CNRA) ปี 2008 วีซ่าลงทุนประเภท E-2 CNMI นั้นมีอายุ 2 ปี และสามารถต่ออายุใหม่ได้ และสามารถใช้ได้ในคอมมอนเวลท์ในตอนเหนือของเกาะมารีน่าเท่านั้น คู่หมั้นและบุตรของผู้ลงทุนอาจจะยื่นขอวีซ่าโดยใช้สิทธิของผู้ลงทุนได้

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับคอมมอนเวลท์ในตอนเหนือของเกาะมารีน่าควรจะระลึกไว้เสมอว่า เขตอำนาจนี้รวบรวมกลุ่มของเขตอำนาจศาลซึ่งใช้ประโยชน์จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิในการที่จะออกกฎและบังคับตามกฎหมายคนเข้าเมือง ในอดีต คอมมอนเวลท์ในตอนเหนือของเกาะมารีน่า (CNMI) ยังคงที่มีสถานะอิสระ แต่กฎระเบียบที่ร่างขึ้นมาใหม่นั้นคล้ายคลึงกับส่วนที่เหลือของสหรัฐอเมริกา

วีซ่าประเภท อี สองนั้นเป็นเอกสารการเดินทางที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา (หรือตามตัวอย่างนี้คือคอมมอนเวลท์ของตอนเหนือของเกาะมารีน่า)สำหรับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการลงทุน อาจกล่าวได้ว่า วีซ่าประเภทอี สองนั้นเป็นประเภทวีซ่าของผู้ที่ไม่มีถิ่นฐานถาวร แตกต่างจากวีซ่าประเภท บี สอง (วีซ่าประเภทท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกา) วีซ่าประเภทอี สองนั้นมีสำหรับผู้ที่มีเจตนาสองอย่างในการเป็นเอกสารการเดินทางที่เหมือนกันกับวีซ่าประเภท แอล หนี่ง (L-1) หนึ่งในประโยชน์ของเอกสารการเดินทางประเภทนี้คือผู้สมัครไมว่จำต้องพิสูจน์ข้อสันนิษฐานของเจตนาที่กล่าวไว้ในมาตรา 214บี ตามพระราชบัญญัตขิสัญชาติและคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา

วีซ่าประเภทอี สอง (E-2)นั้นอาจจะเป็นที่สับสนกับวีซ่าประเภท EB-5 วีซ่าของสหรัฐอเมริกาประเภท EB-5เป็นวีซ่านักลงทุนผู้อพยพ ในการที่จะเป็นไปตามกฎหมายคนเข้าเมือง ผู้ยื่นคำของวีซ่าประเภท EB-5 นั้นเกี่ยวข้องกับสถานะของคนเข้าเมืองผู้มีภิ่นฐานถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควรระลึกว่า ขั้นตอนของวีซ่าประเภท EB-5 สามารถที่จะเริ่มต้นดำเนินการขอกับหน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา(USCIS) นอกจากนี้ผู้ที่กำลังมองหาวีซ่าประเภท EB-5 นั้นต้องอยู่ภายใต้ขั้นตอนของกงสุลที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา สถานกงสุลสหรัฐ สถาบันของอเมริกัน หรือภารกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยอำนาจทางกงสุลที่อยู่ในเขตอำนาจ ท้ายที่สุดแล้วศุลกากรสหรัฐอเมริกาและหน่วยรักษาดินแดนสหรัฐอเมริกา (USCBP) มีภาระหน้าที่ที่จะตรวจสอบและหาหนทางสำหรับการที่ชาวต่างชาติจะเข้ามายังสหรัฐอเมริกา ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จากการที่มีการเข้าเมืองเป็นไปอย่างถูกต้องตามมกฎหมาย ชาวต่างชาติที่อยู่ในสถานะของวีซ่า EB-5 จะได้รับการเป็นผู้มีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอเมริกา

To view this post in English please see: E-2 visa.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.