blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘วีซ่า ไอ อาร์ วัน’

29th March 2011

สิ่งที่เกิดขึ้นและเป็นที่น่าสนใจเมื่อเร็วๆนี้  หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสัญชาติอเมริกัน (USCIS) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนต่างๆซึงเกี่ยวกับกระบวนการการยื่นคำขอเข้าเมืองที่เกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทซีอาร์-1 ไออาร์-1 วีซ่า เค-1 และวีซ่าเค-3 ซึ่งยื่นโดยพลเมืองอเมริกันและพลเมืองที่มีถิ่นฐานถาวร อ้างโดยตรงจากบันทึกของ USCIS ที่อ้างลงใน ILW.com:

บันทึกนี้ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของศูนย์บริการ USCIS ในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงในการจัดการของคำขอ I-130 และ คำขอ I-129F ที่ยื่นโดยผู้ยื่นคำขอที่เกี่ยวข้องกับ “ข้อหาเกี่ยวกับความผิดเล็กๆน้อยๆ” ภายใต้พระราชบัญญัติการความปลอดภัยและการปกป้องเด็กอดัม วอร์ช ปี 2006 (พระราชบัญญัติอดัม วอร์ช หรือ AWA) และเกี่ยวข้องกันกับประเด็นนี้ บันทึกนี้ปรับใช้กับคำขอที่เกี่ยวกับศูนย์บริการและไม่ใช่คำขอที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานของ USCIS

โดยทั่วไปแล้ว คำขอ I-130 (ประเภทที่ใช้สำหรับการอ้างคำขอของวีซ่า CR-1 หรือวีซ่า IR-1)เป็นกระบวนการของ หน่วยบริการ USCIS ซึ่งเป็นกระบวนการเฉพาะและเป็นหลักฐานการชำระเงิน ในบางกรณี อาจจะเป็นไปได้ที่กระบวนการของ I-130ในสำนักงานต่างๆที่ตั้งอยู่ในต่างแดน เช่นสำนักงาน USCISในกรุงเทพฯ คำขอของ I-129f (เป็นประเภทหนึ่งของการยื่นคำขอวีซ่าคู่หมั้นสหรัฐ หรือวีซ่า K1)ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์บริการUSCISในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสำนักงานหลักไม่สามารถดำเนินการต่างๆได้ในขณะที่เขียนบทความนี้อยู่ อ้างเพิ่มเติมจากบันทึกข้อความที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้

USCIS จะเป็นศูนย์กลางที่ VSC ในการเป็นศูนย์บริการ หากศูนย์บริการได้มีการตัดสินใจในเบื้องต้นว่ามีการประกันคำขอในฐานะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AWA ที่ VSCจะให้บริการการจัดการกับปัญหาต่างๆจากรัฐบาลกลาง รัฐ และตัวแทนท้องถิ่นอื่นๆในเรื่องที่เกี่ยวกับ AWA ดำเนินการอยู่ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหนึ่งในสี่ของศูนย์บริการ (ในที่นี้อ้างถึง “หน่วยบริการต้นกำเนิด” หรือ “หน่วยบริการที่ส่งไป”) ในนขณะที่เรื่องที่เกี่ยวกับAWA ต้องการที่จะจัดการแบบพิเศษ การตัดสินใจที่จะรวมอำนาจเกี่ยวกับ AWAที่ VSC จะกระทบต่อเรื่องที่อยู่ในศูนย์บริการอื่นเพียงเล็กน้อย

เป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่า หน่วยบริการการเข้าเมืองและพลเมืองอเมริกัน (USCIS) ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติอดัม วอร์ช (AWA) ในบทบาทของศูนย์บริการในเวอร์มอนท์ซึ่งเกี่ยวข้อง

กับ AWAในบทบาทของศูนย์บริการวีซ่าแห่งชาติในกระบวนการทั่วทั้งสหรัฐเนื่องจากตัวแทนมีภาระหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับคำขอวีซ่าซึ่งมาจาก USCIS และผ่านกระบวนการของสถานทูตอเมริกา หรือกงสุลสหรัฐในต่างประเทศ แม้NVCอยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงของรัฐในขณะที่ศูนย์บริการเUSCISวอร์มอนท์(เหมือนกับศูนย์บริการ USCIS อื่นๆ) ภายใต้เขตขอำนาจของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (DHS)และ USCIS

To view this posting in English please see: K-1 visa.

more Comments: 04

3rd May 2010

For information in English please see: K3 Visa.

วีซ่าเค ทรี ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกด่วนของวีซ่าคู่สมรสถาวร เช่นวีซ่า IR1 และ CR1 สมัยก่อนการขอวีซ่าคู่สมรสถาวรต้องใช้เวลาถึง 3 ปีซึ่งเป็นเหตุผลที่สภาคองเกรสได้ให้มีวีซ่า เค ทรี อย่างไรก็ตาม เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความจำเป็นที่จะต้องมีวีซ่าเค ทรี ได้มีน้อยลงเมื่อเทียบกับเวลาดำเนินการที่ใช้ในอดีต วีซ่าคู่สมรสถาวรใช้เวลาประมาณ 11-12 เดือน เมื่อเทียบระยะเวลานี้กับระยะเวลาขอวีซ่าเค ทรี ก็จะเห็นได้ว่าวีซ่าเค ทรีนั้นมีความจำเป็นน้อยลงทุกที

และเพราะเหตุนั้น NVC สังกัดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐ ได้ออกประกาศที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า เค ทรี ข้อความต่อไปนี้ ตัดมาจากบทความตีพิมพ์ของกระทรวงต่างประเทศเผยแพร่ สมาคมทนายความคนเข้าเมือง (AILA)

ประกาศสำคัญ : มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 เมื่อคำขอ I-129F สำหรับวีซ่าเค ไม่ถาวี และ คำขอ I-130 สำหรับวีซ่า IR1 หรือ CR1 สำหรับคู่สมรสของบุคคลสัญชาติสหรัฐได้รับการอนุมัติจาก USCIS และถูกส่งมาที่ NVC การมีอยู่และความจำเป็นที่จะต้องออกวีซ่าไม่ถาวร เค ทรี ถือว่าสิ้นสุดลง หากว่า NVC ได้รับคำร้องทั้งสองประเภท:

วีซ่าเคไม่ถาวรจะถูกปิดเรื่อง ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าที่อธิบายไว้ด้านล่างไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกต่อไป

NVC จะติดต่อผู้ยื่นขอและตัวคุณพร้อมทั้งขั้นตอนในการดำเนินการวีซ่าถาวร IR1 (หรือ CR1 ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า โปรดดูหน้าเว็บไซต์วีซ่าถาวรสำหรับคู่สมรส หากว่า NVC ไม่ได้รับคำขอ I-130 และ I 129F ในเวลาเดียวกันจะเดินเรื่องคำขอ I 129F (K1) ของคุณ และจะส่งคำขอไปยังสถานทูตหรือกงสุลในประเทศที่การสมรสเกิดขึ้น หากว่าการสมรสเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา NVC จะส่งคำขอไปยังสถานทูตหรือกงสุลประเทศที่คุณมีสัญชาติ หากว่าการสมรสเกิดขึ้นในประเทศที่ไม่มีสถานทูตอเมริกัน หรือ เป็นสถานทูตที่ไม่สามารถออกวีซ่าให้ได้ NVC จะส่งคำขอไปยังสถานทูตหรือกงสุลที่ดำเนินการด้านวีซ่าให้แก่คนสัญชาตินั้นๆ ตัวอย่างเช่น หากว่าการสมรสเกิดขึ้นในประเทศอิหร่านซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่มีสถานทูตอยู่ คำขอวีซ่าจะถูกส่งไปยังประเทศตุรกี” NVC

มีบางคนชอบถามตัวเองว่า ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไร USCIS พิจารณาคำขอวีซ่าทั้งหมดและเมื่ออนุมัติ จะส่งต่อไปยัง NVC ซึ่ง NVC จะจัดการกับคำขอวีซ่า เค ทรี ก่อนที่จะส่งไปยังกงสุลหรือสถานทูตในต่างประเทศ (สำหรับคำขอที่จะต้องดำเนินการในประเทศไทย NVC จะจัดการคำขอก่อนที่สถานทูตสหรัฐประจำกรุงเทพมหานครจะได้รับเรื่อง )

ประเด็นสำคัญคือ NVC จะไม่ดำเนินการวีซ่าเค ทรี หากว่าคำขอวีซ่าถาวรนั้นมาถึง NVC ก่อนหรือพร้อมกับคำขอวีซ่า เค ทรี ในทางปฏิบัติคำขอวีซ่าเค ทรี ทั้งหมดมีคู่ฉบับวีซ่าถาวร เชื่อได้ว่า โดยส่วนมาก  NVC รับคำขอพวกนี้ในเวลาไล่เลี่ยกัน หรือเกือบจะพร้อมๆกัน อาจจะมีบางกรณีที่คำขอเค ทรีไปถึง NVC ก่อนคำขอวีซ่าถาวร แต่โดยส่วนใหญ่นี่ไม่ใช่ประเด็น จากการสังเกตพบว่าอาจจะไม่มีวีซ่าเค ทรีสำหรับผู้ที่ต้องการขอวีซ่าคู่สมรสเนื่องจากคำขอวีซ่าถาวรจะถึง NVC ก่อน หรือพร้อมๆกับคำขอวีซ่า เค ทรี นั่นเอง

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.