blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘วีซ่าเค วัน จากประเทศไทย’

15th March 2011

สิ่งที่น่าสนใจนั้นคือ หน่วยบรอการการเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS) จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ของหหน่วยบริการ ของการวิจัย NIH :

หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS) ได้ประกาศถึงที่อยู่ใหม่ในการส่งเอกสาร ฟอร์ม AR-11

ฟอร์มที่ยื่นทางไปรษณีย์สหรัฐอเมริกาควรจะส่งไปที่

หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

พี.โอ. บ็อกซ์ 7134

ลอนดอน, เค วาย 40742-7134

ฟอร์มที่ยื่นทางการบริการขนส่งสินค้าและการพาณิชย์ควรจะส่งไปที่

หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา

การเปลี่ยนแปลงที่อยู่

1084-ไอ ถนน เซาท์ ลอร์เรอร์

ลอนดอน, เค วาย 40744

แบบฟอร์มใดๆที่ก่อนหน้านี้ได้ส่งไปที่ สำนักงานใหญ่ของ USCIS จะถูกส่งต่อไปยังสำนักงานที่เคนตัคกี้  รูปแบบใหม่ของฟอร์ม AR-11 ซึ่งรวมถึงที่อยู่ในการส่งไปรษณีย์ใหม่ได้มีการเผยแพร่และสามารถหาดูจากกเว็บไซต์ของ USCIS (คลิกที่ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม) ข้อมูลเพิ่มเติมของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นั้นสามารถหาได้จากเว็บไซต์ USCIS

ผู้ดูแลบล็อกแนะนำว่า ผู้อ่านที่คลิกลิงค์ด้านบนเพื่อที่จะอ่านประกาศฉบับเต็ม

ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญของผู้ซึ่งยื่นคำขอสำหรับสิทธิประโยชน์เรื่องการเข้าเมืองและการย้ายถิ่นฐานในเวลาต่อมา นอกจากนี้ผู้ที่เข้าสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภทเค-1 (เป็นชื่อเรียกของวีซ่าคู่หมั้นสหรัฐอเมริกา) ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศข้างต้นในฐานะที่เป็นผู้ถือวีซ่าประเภท เค-1 ที่ต้องยื่นแบบฟอร์มการปรับเปลี่ยนสถานะของวีซ่าเพื่อที่จะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการพักอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในบางกรณี คู่สองสัญชาติอาจจะมีความประสงค์ในการเปลี่ยนที่อยู่ในขณะที่การปรับเปลี่ยนยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ การที่ไม่ได้แจ้งแก่หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS) การเปลี่ยนแปลงอาจจะส่งผลให้กระบวนการล่าช้าหรือคู่แต่งงานอาจไม่ได้รับการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงการสัมภาษณ์ที่อาจเกิดขึ้น  สิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลการพลาดข้อมูลที่กล่าวไปแล้วในเรื่องการสัมภาษณ์และอาจมีการผิดพลาดของสถานะของการยื่นวีซ่าคู่หมั้นที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ ด้วยเหหตุผลเหล่านี้ การที่จะให้ USCIS มีข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในขณธที่กำลังดำเนินการเรื่องคำขอเป็นสิ่งที่สำคัญ

บทความที่ผ่านมานี้กล่าวถึง USCIS เปลี่ยนแปลงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจในการจ้างงาน และ การทำทัณฑ์บนล่วงหน้า การบริการที่ปรากฏอย่างชัดเจนเรื่องการทำทัณฑ์บนล่วงหน้าใช้เอกสารเช่นเดียวกับการได้รับการอนุญาตจ้างงานก่ออนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง การทำทัณฑ์บนล่วงหน้าได้รับสิทธิประโยชน์ว่า สามารถให้สถานะวีซ่าของผู้ถือวีซ่าประเภท เค-1ซึ่งอนุญาตให้ผู้ถือวีซ่าออกจากประเทศในขณะที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงได้ การละเลยการได้รับการทำทัณฑ์บนล่วงหน้าก่อนที่จะออกกจากสหรัฐอเมริกาสามารถที่จะส่งผลให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์จากวีซ่าประเภท เค-1ผิดพลาดจากสถานะและอาจจะต้องเริ่มกระบวนการใหม่อีกครั้ง

To view this information in English please see: K-1 visa.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.