blog-hdr.gif

Integrity Legal

22nd Feb 2011

สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้เขียนโดยผ่านทางหลักฐานเล็กๆน้อยๆซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคำขอที่มีการยื่นอุทธรณ์ I-601 ยื่นโดยพลเมืองอเมริกันทั้งในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียน (ASEAN) เป็นที่ปรากฏได้อย่างชัดเจนว่า คดีส่วนมากนั้นไม่ได้จัดการโดยทนายความ เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า คดีที่ไม่ได้จัดการโดยทนายความจะต้องได้รับการเรียกหลักฐานเพิ่มเติม(RFE)ซึ่งต้องทำให้เสียเวลาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีบางคนที่ยื่นคำขอเช่นนี้และมีอัตราการปฏิเสธในระดับที่สูงขึ้น

ผู้ที่อ่านบทความนี้อาจจะได้รับข้อเท็จจริงว่า ผู้เขียนฝึกปฏิบัติทางกฎหมายการเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาอย่างจริงจัง อาจกล่าวได้ว่า ไม่มีอะไรที่ผิดที่จะเข้าข้างกับพลเมืองอเมริกันอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งยื่นคำขอต่อรัฐบาลโดยไม่ได้จัดการโดยทนายความเพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ ผู้เขียนบทความนี้ไม่ขัดข้องถ้ามีผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ ทางการเข้าเมืองโดยที่ไม่รับการปรึกษาจากทนายความ แต่สิ่งเหล่านี้มีความเสี่ยง ข้อแรกก็คือ ความช่วยเหลือของทนายอเมริกันในกระบวนการคนเข้าเมืองสามารถได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงมุมมองในการขับเคลื่อนกฎหมายคนเข้าเมืองเช่นเดียวกับกฎระเบียบซึ่งใช้บังคับตามกฎหมาย

กฎหมายคนเข้าเมืองสามารถที่จะเชื่อมโยงกับเรื่องทางการแพทย์เนื่องจากเป็นเรื่องที่เป็นชีวิตประจำวันซึ่งเป็นไปในทางบริบททางกฎหมายในบางครั้งก้อเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับผู้ยื่นคำขอ หรือผู้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ เปรียบเหมือนกับผู้ที่มีโรคทางผิวหนังแล้วอาการอาจจะบรรเทาเองโดยไม่ต้องไปหาหมอทางผิวหนัง ในขณะเดียวกัน บางประเด็นที่เกิดขึ้นในกฎหมายคนเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ดังนั้นบางสถานการณ์ต้องการความช่วยเหลือจากประสบการณ์ต่างๆด้านกฎหมายคนเข้าเมือง เรื่องราวที่อ้างถึงนี้ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญซึ่งเช่นเดียวกับกับผู้เชี่ยวชาญทางผิวหนังที่มีความรู้เป็นพิเศษทางด้านมะเร็งผิวหนังและโรคทางผิวหนังอื่นๆซึ่งไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้ทั่วๆไปที่บางคนรู้จัก  สมมติต่อไปว่า ผู้ป่วยที่ติดเชื้อเป็นมะเร็งผิวหนังไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้ ใช้สมมติฐานนี้ในการเปรียบเทียบกับบริบทของคนเข้าเมือง ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-601 มีความคล้ายคลึงกับคนไข้ที่เป็นมะเร็งผิวหนังที่กล่าวไว้ด้านบนซึ่งจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือแก้ปัญหาความผิดพลาดโดยการจ้างทนายความเพื่อสร้างโอกาสที่ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-601 จะไม่ถูกปฏิเสธ (หรือผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ I-212)

หลักฐานในการพิสูจน์การขออุทธรณ์ I-601 นั้นเป็นความยากลำบากอย่างที่สุด และมาตรฐานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีการแก้ปัญหา หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมือง (USCIS)อ้างไว้ว่า ความยากลำบากอย่างที่สุด ไม่ได้หมายความว่า เป็นเพียงการแยกกันอยู่ของคู่ที่อยู่ด้วยกัน แต่ในความเป็นจริงแล้วมีบางอย่างที่สำคัญมากกว่า ทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันทุ่มเททั้งเวลาและความพยายามในการที่จะตรวจสอบคำขอ I-601 ดังนั้นการยื่นคำขอก็จะมีความเสี่ยงต่ำกว่าในการที่จะถูกปฏิเสธ สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ ไม่มีทนายคนไหน หรือ ใครก็ตามที่จะสามารถทำนายได้ว่า ผลลัพธ์ของการอุทธรณ์จะเป็นอย่างไร ผู้ที่อ่านบทความนี้ไม่ควรจะเข้าใจผิดพลาดถึงเนื้อความที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารโดยบอกเป็นนัยๆว่า การว่าจ้างทนายความจะส่งผลให้ขั้นตอนง่ายขึ้นโดยไม่ใช่ทั้งเรื่อง ควรที่จะทำให้คำขอที่อุทธรณ์ได้รับการปฏิเสธ จากนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่เป็นไปได้ว่า จะได้รับการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หรืออุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการอุทธรณ์การเข้าเมือง (BIA) ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว เรื่องนี้จะอยู่ในเขตอำนาจบนพื้นฐานของการทำลายอิสระของการตัดสินใจ ดังนั้น การยื่นคำขอ I-601 ที่ดีตั้งแต่ตอนแรกเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ที่ประสงค์ที่จะมีพื้นฐานที่ดีทางกฎหมายในการที่จะอุทธรณ์

ผู้ที่กำลังมองหาการเป็นตัวแทนหรือที่ปรึกษาในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองอเมริกันควรที่จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือของงผู้ที่อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอ้างว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะผู้ที่เป็นทนายความที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในสหรัฐอเมริกามีสิทธิที่จะเก็บค่าบริการในการเป็นตัวแทนของลูกความก่อนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ USCIS หรือ การปฏิบัติภารกิจอเมริกาในต่างประเทศ

To view this posting in English please see: I-601 waiver.


Tags: , , , , , , ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.