blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาจากจีน’

18th January 2011

เมื่อเร็วๆนี้มีข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์ Telegraph.co.uk พาดหัวข่าวว่า “เด็กชายวัย 9 ขวบพลาดการไปเที่ยวดิสนีย์เวิลด์เพราะระเบียบของคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา”ซึ่งรายงานกล่าวว่า เด็กชาย วัย 9 ขวบถูกปฏิเสธวีซ่าสหรัฐอเมริกาประเภทท่องเที่ยว อ้างโดยตรงจากบทความ :

พวกเขากล่าวว่า มีความเสี่ยงที่หลังจากช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ เขาจะไม่เดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกาและเขาถูกปฏิเสธคำขอภายใต้มาตรา 214(b) ของพระราชบัญญัติสัญชาติและคนเข้าเมือง

บล็อกเกอร์อ้างในหัวข้อของบทความต้นฉบับซึ่งข้อจำกัดของคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจจะมีบางอย่างคลุมเครือเนื่องจากการยื่นคำขอวีซ่านั้นยื่นต่อกงสุลสหรัฐอเมริกาภายใต้เขตอำนาจของสถานทูตในสหราชอาณาจักรและไม่ใช่หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCIS)ในสหรัฐอเมริกา อาจกล่าวได้ว่า บทความนี้ได้อธิบายถึงการยื่นขอวีซ่าของเด็กในสหราชอาณาจักรและการปฏิเสธวีซ่า พ่อแม่ของเด็กกพยายามที่จะสร้างความประทับใจให้แก่ลูกด้วยการเดินทางไปดิสนีย์เวิลด์ ฟลอริด้า อ้างโดยตรงจากบทความ:

ไมคาร์ [ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาประเภท B-2]เกิดในอังกฤษและอาศัยอยู่ในเมดเดิลส์เอ็กซ์ตลอดชีวิตของเขากับคลาเดียร์ ลูอิสผู้เป็นแม่

เขาถือพาสปอร์ตแอฟริกาใต้เพราะเคทรีและเอ็ดเวิร์ดทวดขอองเขาอาศัยและทำงานอยู่ในอังกฤษตั้งแต่ปี 1990 เพียงแค่เขาเท่านั้นที่ได้รับพาสปอร์ตแอฟริกาใต้

พวกเขามีต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาใต้

ไมคาร์แนบจดหมายจากโรงเรียนประถมของเขาที่ยืนยันว่า เขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนไปพร้อมกับการยื่นคำขอวีซ่า

แต่สถานทูตอเมริกาปฏิเสธจดหมายของไมคาร์โดยอ้างว่า “เพราะว่าไม่มีการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นนอกสหรัฐอเมริกาหรือไม่สามารถแสดงว่า กิจกรรมที่คุณจะไปสหรัฐอเมริกาจะทำให้คุณยังคงสถานะของวีซ่าอยู่ได้ คุณเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ”

เคทรี ยายของเขามาจากบริกซ์ตันทางตอนใต้ของลอนดอนกล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมาก เขาน่าจะชอบมัน”

บล็อกเกอร์ขอแนะนำว่า ผู้ที่สนใจที่จะติดตามเรื่องราวเพิ่มเติมสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ Telegraph

มาตรา 214(b) พระราชบัญญัติสัญชาติและคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาซึ่งกำหนดข้อสันนิษฐานทางกฎหมายในการตัดสินของเจ้าหน้าที่กงสุลในภารกิจของสหรัฐในต่างแดน (สถานทูตสหรัฐ สถานกงสุลสหรัฐ สถาบันในอเมริกา หน่วยบริการวีซ่า และอื่นๆ)ซึ่งเป็นการยื่นขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาซึ่งปกปิดเจตนาการเข้าเมือง การที่จะพิสูจน์ข้อสันนิฐานที่จะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าพนักงานกงสุลมีความเห็นว่า ตรงข้ามกับข้อมูลที่กล่าวอ้างไว้  ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องแสดงถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นที่มีต่อประเทศที่ผู้สมัครมีภูมิลำเนาอยู่ หรือประเทศอื่นๆและในขณะเดียวกันจะต้องไม่มีความเกี่ยวพันกับสหรัฐอเมริกามากนัก

ในตอนอื่นๆของบทความที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ผู้เขียนอ้างถึงคู่ที่จองตั๋วเครื่องบินสำหรับการเดินทางไปพักผ่อนที่สหรัฐอเมริกา ตามที่กล่าวมาในบทความก่อนหน้านี้คือ ไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนสำหรับการที่จะได้รับวีซ่าสหรัฐอเมริกาของคนต่างชาติมากกว่าระเบียบวิธีการ พฤติการณ์ดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่พวกเขาจะคาดการณ์และต้องสูญเสียทั้งเรื่องการเงินและความรู้สึก ชาวต่างชาติมี่ปรารถนาจะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาไม่ควรจะวางแผนการเดินทางที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะได้รับการออกวีซ่าสหรัฐอเมริกา

องค์ประกอบหลักที่มีผลอย่างมากต่อผลลัพธ์ของการขอวีซ่าในคดีต่างๆ คือหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร ตามที่กล่าวมาแล้วข้างบนจากสถานทูต ผู้ยื่นคำขอวีซ่าไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์อันแนบแน่นต่อสหราชอาณาจักร หรือประเทศอื่นๆ ถ้าเด็กที่อาศัยในสหราชอาณาจักรแต่ไม่มีหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร และตามที่กล่าวอ้างไปแล้วข้างบนว่า ไม่เคยอาศัยในแอฟริกาใต้ แต่พยายามที่จะใช้หนังสือเดินทางของแอฟริกาใต้เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกา อาจจะกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์ต่อประเทศอื่นๆนั้นไม่แน่นแฟ้น อาจจะเป็นไปได้และปราศจากข้อมูลอย่างละเอียด นั่นอาจจะเป็นเหตุผลในการปฏิเสธคำขอ อย่างไรก็ตาม การวินิจฉัยของแต่ละคดีนั้นอยู่บนหลักความจริงที่แตกต่างกันและการวิเคราะห์พฤติการณ์ต่างๆที่จะมีการปฏิเสธคำขอวีซ่านั้นก็แตกต่างกันด้วย

โดยทั่วไปแล้วไม่มีหลักฐานที่แน่นอนว่า การยื่นคำขอวีซ่าสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในข้อเท็จจริง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปมาก หลังจากนั้นการยื่นคำขออาจจะเป็นเรื่องที่ไร้สาระ ในมุมมองของกฎหมายในหลายๆเขตอำนาจศาลการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ การได้มาซึ่งสัญชาติ การลงทะเบียนสัญชาติ หรือการแปลงสัญชาติเป็นสัญชาติใหม่ซึ่งแตกต่างกันตามสิทธิตามกฎหมาย ภาระผูกพัน สิทธิพิเศษ และอย่างน้อยที่สุดอาจจะเป็นหนังสือเดินทาง บางครั้ง หลังจากที่เด็กได้รับพาสปอร็ตสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นเอกสารการเดินทางที่เหมาะสมประเภทหนึ่ง การยื่นคำขอวีซ่าประเภทอื่นๆจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการได้มาซึ่งหนังสือเดินทางของสหราชอาณาจักร เด็กในบทความนี้อาจจะมีคุณสมบัติสำหรับโปรแกรมการขอละเว้นสิทธิ แม้ว่า การปฏิเสธวีซ่าสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะอยู่ในระบบลงทะเบียนอิเล็คทรอนิกส์ของการเดินทาง (ESTA)

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาในอนาคตนั้นควรจะตระหนักถึงข้อเท็จจริงที่ว่า สัญชาตินั้นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการยื่นคำขอวีซ่าหรือกระบวนการทางคนเข้าเมือง

To view this post in English please see: US visa denial.

more Comments: 04

19th November 2010

บล็อกเกอร์ได้พบโดยบังเอิญว่าประเด็นที่ถกเถียงกันในช่วงเวลานี้คือ นิทรรศการระดับโลกของจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตาม ที่เชี่ยงไฮ้ จีนเป็นเจ้าภาพงานนิทรรศการระดับโลกซึ่งคล้ายๆกับมหกรรมงานแฟร์ของโลกซึ่งเป็นครั้งที่จีนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ อ้างโดยตรงจาก Cenlaw

เหวิน เจียเป่ายกย่องงานแฟร์เมื่อวันอาทิตย์ว่า เป็นงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นการรวมคนทั่วโลกอย่างแท้จริง นิทรรศการระดับโลกนี้แ)นการแสดงออกถึงแรงบันดาลใจและความคิดของมนุษย์ ตั้งแต่ปี 1851ครั้งที่มีการจัดนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ทางอุตสาหกกรรมของหลายๆชาติที่เมืองลอนดอน นิทรรศการระดับโลกได้แสดงถึงความโดเด่นในฐานะที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเวทีในการแสดงถึงประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ การแลดเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกถึงความสามัคคีและวิสัยทัศน์ของอนาคตข้างหน้า

นิทรรศการมักจะเป็นเวทีที่ชาติที่เป็นเจ้าบ้านแสดงออกถึงความสำเร็จต่อชาติอื่นๆในโลก กรณีของจีน บางคนที่ไม่ได้ตระหนักถึงความสำเร็จของเศรษฐกิจประเทศจีนในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นชาติที่หนาแน่นมากที่สุดในโลก เนื่องจากมีนโยบายทางเศรษฐฏิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจีนยังกลายเป็นประเทศที่มมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก อ้างจากเซ็นลอว์(Cenlaw) ดังนี้

นิทรรศการปี 2010ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและความสัมพันธ์ต่อกัน นวัตกรรมเป็นจิตวิญญาณ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญของนิทรรศการระดับโลก ในยุคใหม่นี้ งานเอ็กซ์โปร 2010ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนสร้างการพัฒนนาศูนย์กลางของมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความร่วมมือที่เท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาอนาคตที่ดีกว่า เหล่านี้ประกอบกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสร้างนวัตกรรมและความสัมพันธ์ในทศวรรษใหม่

ผู้เขียนเห็นว่า สิ่งที่น่าสนใจคือ ชาวจีนตัดสินใจที่จะสร้างเศรษฐกิจในแบบที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายโดยทางความร่วมมือกันและโครงสร้างที่สร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความพยายามนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ที่ดีทางการทูตสำหรับจีน สหรัฐอเมริกา ไทยและหลายๆชาติในเอเชียซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดโอกาสทางการค้าและธุรกิจ

ในเรื่องที่ได้มีการโพสต์ไปก่อนหน้านี้ ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า สถานทูตอเมริกาประจำประเทศจีนได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทผู้ที่ไม่ใช่คนเข้าเมืองจากกประเทศจีนซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะอยู่ในกรอบเวลาที่มีความเป็นไปได้ ด้วยความพยายามที่จะจัดการกับความต้องการที่มากมายเกี่ยวกับวีซ่า อย่างเช่น วีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว ภารกิจของอเมริกาในจีนนั้นที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้คือการนัดสัมภาษณ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันท่ามกลางงความตึงเครียดจากความไม่มีเสถียรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน จากมุมมองที่ผ่านมาในอดีต สถานการณ์ความตึงเครียดของโลกนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการปรากฏตัวของผู้ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจใหม่ๆ สถานการณ์ของจีนดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาในปรากฏการณ์เดียวกัน(ตัวอย่างที่โด่งดังคือ ตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง) แม้ว่าอาจจะมีช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและโอกาสทางการค้าจะช่วยฟฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก กล่วโยสรุปแล้ว ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “น้ำที่กำลังขึ้นย่อมยกเรือขึ้นทุกลำ” ทั้งในจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆทั่วโลก

To view this information in English please refer to the previous posting.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.