blog-hdr.gif

Integrity Legal

29th Dec 2010

เมื่อเร็วๆนี้สิ่งที่สร้างความน่าสนใจให้บล็อกนี้คือ สมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันนั้นได้สร้างเว็บไซต์ที่จะต่อต้านการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกัน ข้อความนี้อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ใหม่นี้

เฉพาะทนายความที่ได้รับอนุญาตหรือตัวแทนที่มีอำนาจเท่านั้นที่มีอำนาจและมีคุณสมบัติที่จะช่วยเหลือคุณในการจัดการเกี่ยวกับการเข้าเมืองและเรื่องกรีนการ์ด แตกต่างจากที่ปรึกษา ทนายความอเมริกันนั้นได้รับการอบรมและการฝึกฝนก่อนที่จะได้รับใบอนุญาตเพื่อมาเป็นตัวแทนของลูกความ คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของทนายความโดยการติดต่อเนติบัณฑิตแห่งรัฐหรือศาลสูงสุดของรัฐ  คุณสามารถตรวจสอบว่าทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันนั้นถูกถอดถอนจากการผิดมรรยาทก่อนที่จะถึงศาลคนเข้าเมือง คณะกรรมการอุทธรณ์การเข้าเมือง หรือหน่วยบริการคนเข้าเมมือง (USCIS)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่ไม่ต้องสงสัยที่อ้างว่ามีประสบการณ์ในเรื่องการเข้าเมืองอเมริกัน ในรัฐนิวยอร์ก อัยการครูโม ผูว่าการรัฐที่ได้รับการเลือกตั้งสร้างมาตรการเพื่อช่วยจัดการกับปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำนักงานอัยการนั้นกำลังไล่ล่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในเรื่องคนเข้าเมืองและการกระทำที่ไม่ได้รับ

อนุญาตตามมกฎหมาย อ้างโดยตรงจากหน้าของเว็บไซต์สำนักงานอัยการในนิวยอร์ก

อัยการเริ่มต้นการสอบสวนและเรียกตัวบริษัทเหล่านี้หลังจากได้รับข้อมูลว่าบริษัทเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและกระทำการอันผิดกฎหมาย พฤติกรรมที่ผิดกฎหมายประกอบด้วยการเป็นตัวแทนที่ไม่ได้รับอนุญาตในการส่งเอกสารในฐานะที่เป็นคนเข้าเมืองและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เข้าเมือง นอกจานี้บางบริษัทยังเกี่ยวข้องกับทนายความที่ให้ความช่วยเหลืออื่นๆในการกระทำท่ำม่ชอบด้วยกฎหมายและให้ยืมชื่อแก่ธุรกิจ โดยภาพรวมแล้วบริษัทเหล่านี้ฉ้อโกงผู้อพยพแล้วกว่าร้อยคน

ในบล็อกก่อนหน้านี้มีการเขียนถึงผู้ชายในสหรัฐอเมริกาโดนถอนสัญชาติอเมริกันและได้รับการกล่าวหาในข้อหาฉ้อฉลสถานะการแต่งงานหลังจากที่มีการสอบสวนโดยหน่วยบริการการบังคับทางศุลกากร (USICE) เป็นที่เข้าใจอย่างชัดแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลกลางนั้นให้ความสำคัญกับการบังคับกฎหมายคนเข้าเมืองอเมริกัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เว็บไซต์ใหม่นี้จะเป็นการรวบรวมความพยายามในการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรต่างๆซึ่งจะส่งผลให้ลดการกระทำความผิดต่อรัฐบาลอเมริกัน กลุ่มคนเข้าเมืองอเมริกัน และส่วนรวม


Tags: ,

Leave a Reply

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.