blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘กฎหมายสินบนอเมริกัน’

25th January 2011

เมื่อเร็วๆนี้ มีเรื่องราวที่น่าสนใจว่า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริการายงานถึงการสอบสวนการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการปฏิบัติการทุจริตต่อต่างชาติ อ้างโดยตรงจากบล็อกที่เขียนโดย แอชบรีย์ โจนส์ในเว็บไซต์ของนิตยสารวอลล์ สตรีท wsj.com

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กำลังสอบสวนธนาคารและภาคเอกชนที่กำลังฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับสินบนในการจัดการกับกองทุนเพื่อความมั่งคั่งตามที่ประชาชนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี คลิกที่นี่เพื่อดูบทความที่ไดออนเน่ เซียร์ซี่และแลนเดลล์เขียนในWSJ และคลิกที่นี่เพื่อตขิดตามเรื่องราวของ NYT และคลิกที่นี่เพื่อติดตามเรื่องราวของบลูมเบิร์ก

ตามที่ WSJ และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์SEC ส่งจดหมายถามข้อสงสัยต่อธนาคารเช่น ซิตี้กรุ๊ปและภาคเอกชน  เช่นแบล็กสโตนกรุ๊ป แม้ว่าในจดหมายไม่ได้ระบุถึงข้อกล่าวหาในเรื่องสินบน พวกเขายังคงเรียกร้องที่จะให้บริษัทเก็บรักษาเอกสารและถามถึงการจัดการบริษัทกับกองทุนเพื่อความมั่งคั่ง

ผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับ FCPA ควรจะทราบไว้ว่า มีบทบัญญัติตามกฎหมายเบื้องต้นที่จะจัดการกับสินบนและการคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ ชาวอเมริกันบางคนนั้นอยู่ภายใต้ความผิดพลาดของบริษัทและบุคคลที่ดำเนินการนอกเขตแดนสหรัฐอเมริกาและมีสิทธิที่เกี่ยวข้องกับสินบน ในความเป็นจริงแล้ว มีกรณีศึกษาที่ สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะร่างกฎหมายเพื่อทำลายและลงโทษการกระทำเช่นว่านั้น เมื่อกฎหมายผ่านการพิจารณานั้นปรากฎถึงวัตถุประสงค์อย่างชัดแจ้งที่จะลงโทษการกระทำเช่นนี้ในต่างประเทศ (หรือบริษัทที่ทำธุรกิจในต่างประเทศ) อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ที่กล่าวถึงดูเหมือนว่า จะถูกแนะนำภายใต้การสอบสวน(อย่างน้อยที่สุดคือ บางส่วน)ภายในเขตแดนของสหรัฐอเมริกา อ้างจากข้อความในบล็อกที่เขียนใน wsj.com

จดหมายที่จะผูกพันการสอบสวนของอุตสาหกรรมการธนาคารตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติคอร์รัปชั่นของชาวต่างชาติ ทนายความที่เชี่ยวชาญกับการสอบสวนครั้งก่อนๆของอุตสาหกรรม ลูกจ้างชาวต่างชาติผู้ที่ทำงานกับกองทุนเพื่อความมั่งคั่งอาจจะรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐและรวมถึง FCPA ผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายกล่าว

แต่มันเป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า ไม่มีผู้ที่จะถูกกล่าวหาอย่างเป็นทางการในข้อหาใดๆต่อ FCPA นอกจากนี้มันควรจะเป็นที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งว่า จนกระทั่งเวลานั้น คู่กรณีมักให้การ หรือถูกกล่าวหาว่าการละเมิดของ FCPAในสายตาของกฎหมายพวกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์

พระราชบัญญัติการคอรรัปชั่นของชาวต่างชาติเป็นงานชิ้นสำคัญของการร่างกฎหมายของชาวอเมริกันและบริษัทอเมริกัน ตามบทบัญญัติของFCPA ช่าวอเมริกันแต่ละคนและนิติบุคคลอื่นนั้นไม่อยู่ในการเกี่ยวข้องกับการกระทำเกี่ยวกับสินบนหรือสิทธิอื่นๆหรือ การคอร์รัปชั่น คำร้องของFCPA ต้องได้รับการพิจารณาตามข้อเท็จจริงในแต่ละคดี ดังนั้นหลักการปฏิบัติทางธุรกิจต่างประเทศอาจจะเห็นได้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการจัดการเกี่ยวกับคดีเกี่ยวกับธุรกิจและกฎหมายในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกาสามารถให้สิทธิประโยชน์โดยการให้มุมมองที่มีลักษณะเฉพาะและแง่มุมในแบบพิธีการและขั้นตอนขององค์กรรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ต่างแดนในขณะที่ยังคงรักษาความเข้าใจของทนายความอเมริกันของ FCPA

ตัวอย่างเช่น ราชอาณาจักรไทยมีระบบกฎหมายที่แตกต่างจากสหรัฐอเมริกา ในขณะเดียวกัน แวดวงธุรกิจในประเทศไทยนั้นก็แตกต่างไปจากสหรัฐอเมริกา ข้อเท็จจริงคือ พลเมืองสหรัฐอเมริกาและบริษัทอเมริกัน มีความพยายามที่จะดำเนินธุรกิจซึ่งทีแนวความคิดของการจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกันก็ยังคงเป็นไปตามกฎหมายอย่างเช่น พระราชบัญญัติการปฏิบัติคอร์รัปชั่นของชาวต่างชาติ เช่นเดียวกันกับระบบกฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และการปฏิบัติทางการค้าของหลายๆชาติในเอเชียสามารถที่จะพิสูจน์ข้อสงสัยหลายๆอย่างของผู้ที่จะดำเนินธุรกิจในบริบทของการเป็นแบบ “ตะวันตก” มากกว่า ข้อเท็จจริงคือ FCPA เป็นการร่างกฎหมายที่เข้มข้นกับบริษัทอเมริกันและบุคคลที่จะต้องปฏิบัติตาม ในบางกรณี การที่จะให้บริการทางกฎหมายในการช่วยเหลือให้ความเข้าใจFCPA และวิธีการที่จะประนีประนอมสามารถพิสูจน์ถึงสิทธิประโยชน์ทั้งบุคคลตามธรรมชาติและนิติบุคคล

ผู้ที่หวังว่า ข้อซักถามก่อนหน้านี้สามารถที่จะพิสูจน์สิ่งที่ไร้ประโยชน์ เนื่องจากข้อเท็จจริงต่างๆไม่ได้มีการละเมิดเกิดขึ้น สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ ถ้ามีการละเมิด FCPA เกิดขึ้นต่อจากนั้นดูเหมือนว่า มีแนวโน้มที่จะมีองค์กรเช่นคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์สามารถที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ บริษัทไทย หรือ การจัดตั้งบริษัทอเมริกัน

To read this information in English please see: Foreign Corrupt Practices Act.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.