blog-hdr.gif

Integrity Legal

Archive for the ‘บริการทางกฎหมายจีน’ Category

11th January 2011

เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนเห็นว่า มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ คอมเพล็กซ์การค้าแห่งใหม่ถูกจัดตั้งขึ้นในกรุงเทพฯเพื่อเอื้อต่อการค้าของจีนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ของวอยซ์ออฟอเมริกา (Voice of America News)

สื่อของจีนกล่าวว่า การทำงานจะเริ่มต้นในเดือนนี้ในคอมเพล็กซ์ที่กรุงเทพฯซึ่งผู้ผลิตของจีนสามารถที่จะส่งออกสินค้าได้

หนังสือพิมพ์ประจำวันของจีนกล่าวเมื่วันพฤหัสบดีว่า คอมเล็กซ์ซิตี้จีนนี้มีมูลค่า 1.5 พันล้านบาทและมีพื้นที่เกือบจะ สามในสี่ตารางกิโลเมตร ผู้ผลิตจีนสามารถที่จะนำเข้าสินค้ายังประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์จากการตกลงการค้าใหม่นี้ และส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปปภายใต้สิทธิประโยชน์ทางโควต้าและภาษี

เป็นเรื่องที่นน่าสนใจว่า จีนนั้นกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในปี 2010 แผนงานนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศไทยมากขึ้น วอยซ์ออฟอเมริกาเขียนในเว็บไซต์ดังนี้

จีนกำลังใช้แผนงานการค้าและการพาณิชย์ในการพัฒนาการทูตและยุทธศาสตร์ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อลงกรณ์ พลบุตร ถูกอ้างในหนังสือพิมพ์ประจำวันของจีนว่า คอมเพล็กซ์ซิตี้จีนนั้นสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจไทยและจีน

สัญญาการค้าเสรีของจีนกับประเทศสมาชิกในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ข้อสรุปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา

นอกจากเรื่องทางการทูตและยุทธศาสตร์แล้ว แผนงานนี้จะช่วยส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย แผนงานด้านการการพาณิชย์ที่ได้นำเสนอไปนั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่คนไทยในแถบกรุงเทพฯ สร้างโอกาสทางธุรกิจแก่นักลงทุนไทย สร้างโอกาสทางการค้าแก่คนไทย จีน และนักลงทุนชาวต่างชาติและเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนสินค้า เงินทุน แรงงานและทรัพยากรแก่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ในแต่ละปี บริษัทต่างชาติและผู้ที่สนใจเลือกที่จะลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ในบางกรณี นักลงทุนที่รวมกลุ่มกับบริษัทไทยนั้นเพื่อที่จะจำกัดความรับผิดในการทำธุรกิจ ในบางครั้งหลายๆคนเลือกที่จะทำธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนนั้นช่วยเพิ่มระดับของการจำกัดความรับผิดร่วมกันตามจำนวนสมาชิกของห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย ความเสี่ยงที่มากขึ้นทางธุรกิจในประเทศไทยบางครั้งเลือกที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในบางกรณีผู้ที่ต้องการจะลงทุน หรือทำธุรกิจในประเทศไทยควรที่จะติดต่อสำนักงานกฎหมายเพื่อที่จะขอคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจให้เป็นที่ปรากฏในตลาดประเทศไทย ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยนั้นต้องคำนึงถึงว่า ประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการทำงานจึงจะถูกต้องตามกฎหมายไทย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องทรัพย์สินของไทยหรืออสังหาริมทรัพย์ของไทยภายในบริบทของธุรกรรมทางธุรกิจหลายเขตอำนาจศาลนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลากหลายแง่มุม ด้วยเหตุผลนี้เอง ชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยควรที่จะใช้บริการของบริษัทที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพย์สินในประเทศไทยในการตัดสินใจรื่องที่เพิกถอนไม่ได้ในประเด็นของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย

To view this post in English please see: Thai Company.

more Comments: 04

19th November 2010

บล็อกเกอร์ได้พบโดยบังเอิญว่าประเด็นที่ถกเถียงกันในช่วงเวลานี้คือ นิทรรศการระดับโลกของจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตาม ที่เชี่ยงไฮ้ จีนเป็นเจ้าภาพงานนิทรรศการระดับโลกซึ่งคล้ายๆกับมหกรรมงานแฟร์ของโลกซึ่งเป็นครั้งที่จีนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ อ้างโดยตรงจาก Cenlaw

เหวิน เจียเป่ายกย่องงานแฟร์เมื่อวันอาทิตย์ว่า เป็นงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นการรวมคนทั่วโลกอย่างแท้จริง นิทรรศการระดับโลกนี้แ)นการแสดงออกถึงแรงบันดาลใจและความคิดของมนุษย์ ตั้งแต่ปี 1851ครั้งที่มีการจัดนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ทางอุตสาหกกรรมของหลายๆชาติที่เมืองลอนดอน นิทรรศการระดับโลกได้แสดงถึงความโดเด่นในฐานะที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเวทีในการแสดงถึงประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ การแลดเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกถึงความสามัคคีและวิสัยทัศน์ของอนาคตข้างหน้า

นิทรรศการมักจะเป็นเวทีที่ชาติที่เป็นเจ้าบ้านแสดงออกถึงความสำเร็จต่อชาติอื่นๆในโลก กรณีของจีน บางคนที่ไม่ได้ตระหนักถึงความสำเร็จของเศรษฐกิจประเทศจีนในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นชาติที่หนาแน่นมากที่สุดในโลก เนื่องจากมีนโยบายทางเศรษฐฏิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจีนยังกลายเป็นประเทศที่มมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก อ้างจากเซ็นลอว์(Cenlaw) ดังนี้

นิทรรศการปี 2010ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและความสัมพันธ์ต่อกัน นวัตกรรมเป็นจิตวิญญาณ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญของนิทรรศการระดับโลก ในยุคใหม่นี้ งานเอ็กซ์โปร 2010ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนสร้างการพัฒนนาศูนย์กลางของมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความร่วมมือที่เท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาอนาคตที่ดีกว่า เหล่านี้ประกอบกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสร้างนวัตกรรมและความสัมพันธ์ในทศวรรษใหม่

ผู้เขียนเห็นว่า สิ่งที่น่าสนใจคือ ชาวจีนตัดสินใจที่จะสร้างเศรษฐกิจในแบบที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายโดยทางความร่วมมือกันและโครงสร้างที่สร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความพยายามนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ที่ดีทางการทูตสำหรับจีน สหรัฐอเมริกา ไทยและหลายๆชาติในเอเชียซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดโอกาสทางการค้าและธุรกิจ

ในเรื่องที่ได้มีการโพสต์ไปก่อนหน้านี้ ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า สถานทูตอเมริกาประจำประเทศจีนได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทผู้ที่ไม่ใช่คนเข้าเมืองจากกประเทศจีนซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะอยู่ในกรอบเวลาที่มีความเป็นไปได้ ด้วยความพยายามที่จะจัดการกับความต้องการที่มากมายเกี่ยวกับวีซ่า อย่างเช่น วีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว ภารกิจของอเมริกาในจีนนั้นที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้คือการนัดสัมภาษณ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันท่ามกลางงความตึงเครียดจากความไม่มีเสถียรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน จากมุมมองที่ผ่านมาในอดีต สถานการณ์ความตึงเครียดของโลกนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการปรากฏตัวของผู้ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจใหม่ๆ สถานการณ์ของจีนดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาในปรากฏการณ์เดียวกัน(ตัวอย่างที่โด่งดังคือ ตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง) แม้ว่าอาจจะมีช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและโอกาสทางการค้าจะช่วยฟฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก กล่วโยสรุปแล้ว ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “น้ำที่กำลังขึ้นย่อมยกเรือขึ้นทุกลำ” ทั้งในจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆทั่วโลก

To view this information in English please refer to the previous posting.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.