blog-hdr.gif

Integrity Legal

Archive for the ‘ธุรกิจในประเทศจีน’ Category

14th March 2011

เมื่อเร็วๆนี้มีสิ่งที่น่าสนใจโดยผ่านทางนาย พอลล์ ฮวง สำนักงานกฎหมายเซนลอว์ในเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาขนจีนว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนจะส่งเสริมกฎระเบียบของการทบทวนการรวมกลุ่มและบริบทของการรักษาความสงบของประเทศ อ้างโดยตรงจาก พอลล์ ฮวง

สภารัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนได้ออกกฎที่รอคอยมายาวนานและขั้นตอนของการทบทวนความมั่นคงของประเทศในการรวมกันของชาวต่างชาติและการได้มาซึ่งสิทธิ กฎการได้มาซึ่งสิทธิฉบับใหม่นี้จะเริ่มใช้ในเดือนมีนาคมปี 2011 ภายใต้กฎดังกล่าว คณะกรรมการความมั่นคงของประเทศซึ่งนำโดยคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่งมีการทบทวนการรวมกลุ่มกันภายใต้กฎเกี่ยวกับแอนตี้ทรัสต์ของจีนจะมีการทบทวนกการรวมกลุ่มและการได้มาซึ่งสิทธิของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในด้านการป้องกัน การเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค การคมนาคมและอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์ การประยุกต์ใช้คำจำกัดความในความหมายอย่างกว้างของความมั่นคงของประเทศ การประเมินผลกระทบของการจัดการกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบของสังคมและความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ

ผู้เขียนบทความนี้ขอแนะนำให้ผู้อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนของการตีพิมพ์ของเว็บไซต์เซ็นลอว์เนื่องจากในเว็บไซต์นี้มีข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจของจีน

เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากได้มองหาโอกาสทางธุรกิจในเอเชีย นักลงทุนจะต้องเพิ่มความจำเป็นสำหรับนักลงทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้นและกฎระเบียบต่างๆ ระบบกฎหมายในภูมิภาคเอเชียมีทั้งส่วนที่คล้ายมาก หรือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับระบบกฎหมายตะวันตก ตัวอย่างเช่น SAR ฮ่องกง จีน มีระบบกฎหมายที่มีรากฐานมาจากการระบบกฎหมายแบบคอมมอน ลอว์ กิจการภายในรัฐนั้นมีข้อเท็จจริงที่เคยเป็นเครือจักรภพของอังกฤษ ในขณะเดียวกัน “จีนแผ่นดินใหญ่” มีระบบกฎหมายที่ไม่ค่อยเหมือนประเทศต่างๆในโลก ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระบบกฎหมายที่แตกต่างจากประเทศอื่นในโลกในขณะเดียวกันก้อยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

ตลาดหลักทรัพย์ตะวันตกจำนวนมากได้ประกาศนโยบายการรวมกลุ่มกันโดยหลายเขตอำนาจและการได้มาซึ่งสิทธิ กิจการของรัฐต่างๆนั้นสร้างความซับซ้อนในง่มุมกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องการดำเนินธุรกิจเพิ่มบริบทในระหง่างชาติมากขึ้น เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ในหลายประเทศเช่น ลาวและกัมพูชา สิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ ระบบกฎหมายในประเทศเหล่านั้นมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นจักลงทุนต่างชาติในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในเขตอำนาจเหล่านั้น สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจในการติดตามการพัฒนาเนื่องจากการประกอบธุรกิจในจีนและประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กลายเป็นการครองตลาดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

To view this information in English please see: business in China.

more Comments: 04

8th February 2011

ผู้เขียนบทความนี้เห็นว่า บทความจากหน่วยบริการข่าวรอยเตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่พิเศษของเจเนอรัล อิเล็คทริควิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในจีนและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนทั้งแง่เศรษฐกิจและการเมือง อ้างโดยตรงจากหน่วยบริการข่าวรอยเตอร์

(รอยเตอร์)- สำหรับ เจฟฟ์ อิมเมลท์ ซีอีโอของเจเนอรัล อิเล็คทริค (GE.N) อุตสาหกรรมยักษ์ของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุกว่า 130 ปี วิกฤตการณ์ทางการเงินกำลังมาถึงจุดจบของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

บล็อกเกอร์เห็นว่ามีบางอย่างที่เหมือนกับการมองในแง่ที่ไม่ดีของระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แม้ว่าปัจจุบันนี้จะก้าวสู่ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนเห็นว่า อเมริกายังคงเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกในด้านการค้าและเศรษฐกิจ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาอาจจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ และโครงสร้างทางสาธารณูปโภค หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มุมมองของอเมริกาในอดีตคงจะไม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาล้มลงอีกครั้งหนึ่ง รอยเตอร์กล่าวต่อไป

แต่นาย อินเมลท์ กล่าวว่า อนาคตจะแตกต่างออกไป อีก 25 ปีข้างหน้า เขากลล่าวว่า “ผู้บริโภคชาวอเมริกัน ไม่ไดด้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนของการเติบโตของเศรษฐกิจโลก มันจะกลายแป็นเรื่องคนหลายพันล้านที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางในเอเชีย มันจะกลายเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติกับการค้นพบความมั่งคั่งของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นั่นเป็นเกม”

ผู้คนจำนวนมากเล่นเกมนี้ในจีน ในขณะนี้เมื่อมีการบังคับในสิทธิของขาวอเมริกันในการจ่ายเงินประกันของสหรัฐอเมริกา นายอินเมลท์ ผู้ที่เป็นรีพลับลิกันมาอย่างยาวนาน เป็นเรื่องราวของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจีนที่ปฏิเสธไม่ได้

ข้อมูลที่เป็นที่น่าสนใจตามที่บล็อกเกอร์อ้างในบทความก่อนหน้านี้ในข้อเท็จจริงที่ว่า ซีอีโอของจีอีอ้าถึงข้อเท็จจริงที่ว่า กลุ่มของชนชั้นกลางในเอเชียกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แนวความคิดที่ว่าชนชั้นกลางในเอเชียกว่า 1 พันล้านคนและมากกว่านั้นมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชาวเอเชียโดยทั่วไปกลายเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งจากผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากกขึ้นทางการค้าและเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นสมาชิกใหม่ของชนชั้นกลางที่มีความมั่งคั่งโดยการจับจ่ายสินค้า บริการ (ในเออเชีย ในยุโรป ในสหราชอาณาจักร และในสหรัฐอเมริกา) เรื่องที่สะเทือนอารมณ์ของบทความจากรอยเตอร์คือ:

“กำลังจะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก” นายอิมเมลท์กล่าวถึงประเทศจีน “คำถามเดียวก็คือ เมื่อไหร่”

ข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้นและผู้ที่มองหาการลงทุนระหว่างประเทศหรือโอกาสทางธุรกิจนั้นควรจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดในจีน อาจกล่าวได้ว่า จีนไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแทนของเอเชียซึ่งมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่รองรับสำหรับนักลงทุนและผู้ลงทุนเนื่องจากโลกาภิวัฒน์ ราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้เปิดโอกาสการลงทุนในรูปแบบของทรัพย์สินในไทย อสังหาริมทรัพย์ในไทยและธุรกิจในไทย นอกจากนี้ สำหรับการประกอบการธุรกิจอเมริกันในไทยสามารถที่จะพิสูจน์ผลกำไรได้ตั้งแต่สนธิสัญญาพันธไมตรีไทย-อเมริกันซึ่งอนุญาตให้ชาวอเมริกันเป็นเจ้าของ 100% ในบริษัทไทยพร้อมกับการได้รับใบรับรองตามสนธิสัญญาไทย-อเมริกัน (บางครั้งเรียกว่า บริษัทตามอมิตี้)

ในขณะเดียวกัน ประเทศลาวซึ่งล้อมรอบไปด้วยแผ่นดินได้มีการเปิดตลาดหลักทรัพย์ลาวด้วยความพยายามที่จะเพิ่มทุนในการลงทุน เมื่อเร็วๆนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศเปิดตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาในกลางปี 2011ซึ่งรายงานว่า ทางการพม่าหวังที่จะดำเนินการเปิดตลาดหลักทรัพยเช่นกัน การพัฒนายังคงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงแต่มีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า จีนแผ่นดินใหญ่ไม่เพียงแค่เป็นเกมในเมืองเมื่อมีการเพิ่มโอกาสการลงทุนในเอเชียและการเจริญเติบโต

To view this information in English please see: US Company Registration.

more Comments: 04

12th January 2011

ผู้ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเป็นที่สนใจว่า ลาว (ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)เพิ่งจะมีการประกาศเปิดตลาดหลักทรัพย์ อ้างโดยตรงจากบทความเมื่อเร็วๆนี้ในเว็บไซต์ของ BBC:

การซื้อขายหลักทรัพย์ของลาวนั้นได้เปิดดำเนินการแล้วในวันอังคารโดยการซื้อขายของสองบริษัท

ประเทศที่อยู่ตรงกลางระหว่างเวียดนามและไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนที่สุดในโลก

ลาวหวังว่า ตลาดหุ้นจะช่วยเพิ่มเงิน 8 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ (5.1 พันล้านปอนด์)และขายพันธบัตรเพื่อหาเงินทุนแก่ประเทศ

การซื้อขายของลาวเป็นการเริ่มต้นที่จะนำเสนอขายหุ้นของสองบริษัทคือ บริษัทอิเล็คทริค เดอ ลาวและบานค์ พอว์ ลี คอมเมิร์ซ เอ็กซ์ทีเรีย ลาว

มูลค่าการซื้อขายในวันแรกเป็นไปอย่างเบาบาง ประมาณ 2.14พันล้านกีบ ($265,000; £170,000)

แม้ว่าการซื้อขายอาจจะไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา เครือจักรภพอังกฤษ หรือแม้แต่ประเทศไทย แต่มีแนวโน้มที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะขยายโอกาสแก่นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจในลาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดตลาดหุ้นนี้จะเป็นการนำทาง ให้ลาวมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ ดินแดนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีประชากรและทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มากนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความหวังของลาวในการสร้างงานและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศจะได้รับเงินทุนจากต่างชาติมากขึ้นในรูปแบบของทั้งการพัฒนาและผลกำไร

ลาวเป็นสมาขิกของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานี้ สมาชิกของอาเซียน(ASEAN)ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในระบบเศรษฐกิจในขณะที่เงินดอลลาห์สหรัฐกำลังอ่อนค่าลง อย่างน้อยที่สุดคือ มาตรการที่ทุ่มเงิน ไปในระบบเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางประกาศใช้ ในขณะเดียวกัน เงินหยวนของจีนกำลังแข็งค่าขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกับปัจจัยอื่นๆส่งผลต่อความไม่แน่นอนครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจหลายๆชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ เมื่อเร็วๆนี้ บริการข่าวของจีนรายงานว่า กรุงเทพจะมีบ้านหลังใหม่มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาห์สหรัฐในคอมเพล็กซ์การค้าของจีน ในตอนท้ายของข่าวนี้กล่าวว่า จีน ลาวและประเทศไทยจะเชื่อมโยงกันด้วยรถไฟความเร็วสูง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปัจจัยหลายๆอย่างนั้นกับเงินทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อขายในตลาดลาวจะช่วยสร้างบรรยากกาศในการดำเนินธุรกิจที่ดีแก่จีน ไทย ลาวและสมาชิกทั้งหมดในประชาคมอาเซียน (ASEAN)

To find this information in English please see: US Visa Laos

more Comments: 04

11th January 2011

เมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนเห็นว่า มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือ คอมเพล็กซ์การค้าแห่งใหม่ถูกจัดตั้งขึ้นในกรุงเทพฯเพื่อเอื้อต่อการค้าของจีนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ของวอยซ์ออฟอเมริกา (Voice of America News)

สื่อของจีนกล่าวว่า การทำงานจะเริ่มต้นในเดือนนี้ในคอมเพล็กซ์ที่กรุงเทพฯซึ่งผู้ผลิตของจีนสามารถที่จะส่งออกสินค้าได้

หนังสือพิมพ์ประจำวันของจีนกล่าวเมื่วันพฤหัสบดีว่า คอมเล็กซ์ซิตี้จีนนี้มีมูลค่า 1.5 พันล้านบาทและมีพื้นที่เกือบจะ สามในสี่ตารางกิโลเมตร ผู้ผลิตจีนสามารถที่จะนำเข้าสินค้ายังประเทศไทย ได้รับผลประโยชน์จากการตกลงการค้าใหม่นี้ และส่งสินค้าไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปปภายใต้สิทธิประโยชน์ทางโควต้าและภาษี

เป็นเรื่องที่นน่าสนใจว่า จีนนั้นกลายเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจจใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลกในปี 2010 แผนงานนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลที่จะเพิ่มความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจระหว่างจีนและประเทศไทยมากขึ้น วอยซ์ออฟอเมริกาเขียนในเว็บไซต์ดังนี้

จีนกำลังใช้แผนงานการค้าและการพาณิชย์ในการพัฒนาการทูตและยุทธศาสตร์ต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อลงกรณ์ พลบุตร ถูกอ้างในหนังสือพิมพ์ประจำวันของจีนว่า คอมเพล็กซ์ซิตี้จีนนั้นสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีในลักษณะพันธมิตรทางธุรกิจไทยและจีน

สัญญาการค้าเสรีของจีนกับประเทศสมาชิกในประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ข้อสรุปแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา

นอกจากเรื่องทางการทูตและยุทธศาสตร์แล้ว แผนงานนี้จะช่วยส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากมายแก่ประเทศในกลุ่มอาเซียน (ประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย แผนงานด้านการการพาณิชย์ที่ได้นำเสนอไปนั้นมีแนวโน้มที่จะช่วยสร้างโอกาสในการทำงานให้แก่คนไทยในแถบกรุงเทพฯ สร้างโอกาสทางธุรกิจแก่นักลงทุนไทย สร้างโอกาสทางการค้าแก่คนไทย จีน และนักลงทุนชาวต่างชาติและเป็นการเพิ่มการหมุนเวียนสินค้า เงินทุน แรงงานและทรัพยากรแก่ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ในแต่ละปี บริษัทต่างชาติและผู้ที่สนใจเลือกที่จะลงทุนทำธุรกิจในประเทศไทย ในบางกรณี นักลงทุนที่รวมกลุ่มกับบริษัทไทยนั้นเพื่อที่จะจำกัดความรับผิดในการทำธุรกิจ ในบางครั้งหลายๆคนเลือกที่จะทำธุรกิจแบบกิจการเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนนั้นช่วยเพิ่มระดับของการจำกัดความรับผิดร่วมกันตามจำนวนสมาชิกของห้างหุ้นส่วนจำกัดในประเทศไทย ความเสี่ยงที่มากขึ้นทางธุรกิจในประเทศไทยบางครั้งเลือกที่จะจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ในบางกรณีผู้ที่ต้องการจะลงทุน หรือทำธุรกิจในประเทศไทยควรที่จะติดต่อสำนักงานกฎหมายเพื่อที่จะขอคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกฎหมายไทยที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจให้เป็นที่ปรากฏในตลาดประเทศไทย ชาวต่างชาติที่ทำงานในประเทศไทยนั้นต้องคำนึงถึงว่า ประเทศไทยต้องมีใบอนุญาตการทำงานจึงจะถูกต้องตามกฎหมายไทย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อสงสัยเรื่องทรัพย์สินของไทยหรืออสังหาริมทรัพย์ของไทยภายในบริบทของธุรกรรมทางธุรกิจหลายเขตอำนาจศาลนั้นเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลากหลายแง่มุม ด้วยเหตุผลนี้เอง ชาวต่างชาติหรือบริษัทต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยควรที่จะใช้บริการของบริษัทที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านทรัพย์สินในประเทศไทยในการตัดสินใจรื่องที่เพิกถอนไม่ได้ในประเด็นของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินในประเทศไทย

To view this post in English please see: Thai Company.

more Comments: 04

19th December 2010

ผู้ที่ติดตามอ่านบล็อกนี้อาจจะเห็นว่า ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและความร่วมมือในภูมิภาคต่างๆเช่น จีนและไต้หวัน เมื่อเร็วๆนี้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเซ็นลอว์ (Cenlaw)ซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่วางมาตราการควบคุมการลงทุนในไต้หวัน อ้างโดยตรงจากเซ็นลอว์ (Cenlaw)

ทางการจีนควบคุมการลงทุนในไต้หวันโดยการลงทุนของแผ่นดินใหญ่

กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาและปฏิรูปในไต้หวันโดยการลงทุนของแผ่นดินใหญ่นำเสนอประเด็นที่ว่า มาตรการสำหรับการลงทุนในไต้หวันโดยการลงทุนของแผ่นดินใหญ่ การชักจูงใจมาตรการนี้ แผ่นดินใหญ่มีความประสงค์ที่จะลงทุนในไต้หวันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 1.ควรจะมีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนและประกอบกิจการในแผ่นดินใหญ่ 2. ควรจะมีพื้นฐานทางอุตสาหกรรม เงินทุน เทคโนโลยีและการจัดการเงินทุน นอกจากนี้การลงทุนในโครงการต่างๆในไต้หวัน นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการในไต้หวัน สถานประกอบการในแผ่นดินใหญ่ต้องยื่นแบบฟอร์มต่อหน่วยงานพัฒนาและปฏิรูปที่ตั้งอยู่ในเขตนั้น แบบฟอร์มนั้นตรวจสอบในขั้นแรกโดยหน่วยงานพัฒนาและปฏิรูปในท้องถิ่นจากนั้นส่งต่อไปยังหน่วยงานพัฒนาและปฏิรูประดับชาติเพื่ออนุมัติ สำหรับการลงทุนภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางอาจจะต้องยื่นโดยตรงต่อกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปฏิรูปเพื่ออนุมัติการลงทุนในไต้หวัน  สำหรับธุรกิจในแผ่นดินใหญ่ที่จักตั้งในรูปแบบบริษัทและไม่ใช่บริษัทในไต้หวันเพื่อการลงทุนนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์

นโยบายนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า หลายๆประเทศในเอเชียนั้นกำลังหาโอกาสในการลงทุนในตลาดและเขตอการลงทุนที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในเขตอำนาจที่แตกต่างกันต้องมีการปรับโครงสร้างหากมีการบังคับใช้นโยบาย

จีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันนั้นมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการบังคับของตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดซึ่งจะมีผลกระทบต่ออนาคตของสองประเทศนี้ นอกจากนี้ เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า การค้าในหลายภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความต้องการกรอบการทำงานที่จะจัดการธุรกิจในบริบทของทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างแผ่นดินใหญ่และไต้หวันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจสำหรับทุกฝ่ายทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไป

To view this post in English please see: Business in China.

more Comments: 04

19th November 2010

บล็อกเกอร์ได้พบโดยบังเอิญว่าประเด็นที่ถกเถียงกันในช่วงเวลานี้คือ นิทรรศการระดับโลกของจีนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดตาม ที่เชี่ยงไฮ้ จีนเป็นเจ้าภาพงานนิทรรศการระดับโลกซึ่งคล้ายๆกับมหกรรมงานแฟร์ของโลกซึ่งเป็นครั้งที่จีนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ อ้างโดยตรงจาก Cenlaw

เหวิน เจียเป่ายกย่องงานแฟร์เมื่อวันอาทิตย์ว่า เป็นงานที่ยอดเยี่ยมและเป็นการรวมคนทั่วโลกอย่างแท้จริง นิทรรศการระดับโลกนี้แ)นการแสดงออกถึงแรงบันดาลใจและความคิดของมนุษย์ ตั้งแต่ปี 1851ครั้งที่มีการจัดนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ทางอุตสาหกกรรมของหลายๆชาติที่เมืองลอนดอน นิทรรศการระดับโลกได้แสดงถึงความโดเด่นในฐานะที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นเวทีในการแสดงถึงประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ การแลดเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ การแสดงออกถึงความสามัคคีและวิสัยทัศน์ของอนาคตข้างหน้า

นิทรรศการมักจะเป็นเวทีที่ชาติที่เป็นเจ้าบ้านแสดงออกถึงความสำเร็จต่อชาติอื่นๆในโลก กรณีของจีน บางคนที่ไม่ได้ตระหนักถึงความสำเร็จของเศรษฐกิจประเทศจีนในช่วงเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาในฐานะที่เป็นชาติที่หนาแน่นมากที่สุดในโลก เนื่องจากมีนโยบายทางเศรษฐฏิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจีนยังกลายเป็นประเทศที่มมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของโลก อ้างจากเซ็นลอว์(Cenlaw) ดังนี้

นิทรรศการปี 2010ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมและความสัมพันธ์ต่อกัน นวัตกรรมเป็นจิตวิญญาณ ในขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมเป็นภารกิจที่สำคัญของนิทรรศการระดับโลก ในยุคใหม่นี้ งานเอ็กซ์โปร 2010ที่เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนสร้างการพัฒนนาศูนย์กลางของมนุษย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความร่วมมือที่เท่าเทียมกันเพื่อพัฒนาอนาคตที่ดีกว่า เหล่านี้ประกอบกันเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะสร้างนวัตกรรมและความสัมพันธ์ในทศวรรษใหม่

ผู้เขียนเห็นว่า สิ่งที่น่าสนใจคือ ชาวจีนตัดสินใจที่จะสร้างเศรษฐกิจในแบบที่ได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายโดยทางความร่วมมือกันและโครงสร้างที่สร้างสรรค์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความพยายามนี้จะส่งผลให้เศรษฐกิจมีความก้าวหน้ามีความสัมพันธ์ที่ดีทางการทูตสำหรับจีน สหรัฐอเมริกา ไทยและหลายๆชาติในเอเชียซึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการเปิดโอกาสทางการค้าและธุรกิจ

ในเรื่องที่ได้มีการโพสต์ไปก่อนหน้านี้ ผู้เขียนกล่าวไว้ว่า สถานทูตอเมริกาประจำประเทศจีนได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเภทผู้ที่ไม่ใช่คนเข้าเมืองจากกประเทศจีนซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะอยู่ในกรอบเวลาที่มีความเป็นไปได้ ด้วยความพยายามที่จะจัดการกับความต้องการที่มากมายเกี่ยวกับวีซ่า อย่างเช่น วีซ่าอเมริกาประเภทท่องเที่ยว ภารกิจของอเมริกาในจีนนั้นที่กำลังทำอยู่ปัจจุบันนี้คือการนัดสัมภาษณ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลลัพธ์ของความพยายามทั้งหมดนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาได้

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา  มีประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันท่ามกลางงความตึงเครียดจากความไม่มีเสถียรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีน จากมุมมองที่ผ่านมาในอดีต สถานการณ์ความตึงเครียดของโลกนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการปรากฏตัวของผู้ที่มีบทบาททางเศรษฐกิจใหม่ๆ สถานการณ์ของจีนดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาในปรากฏการณ์เดียวกัน(ตัวอย่างที่โด่งดังคือ ตัวอย่างของสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่สอง) แม้ว่าอาจจะมีช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนและโอกาสทางการค้าจะช่วยฟฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก กล่วโยสรุปแล้ว ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “น้ำที่กำลังขึ้นย่อมยกเรือขึ้นทุกลำ” ทั้งในจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศต่างๆทั่วโลก

To view this information in English please refer to the previous posting.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.