blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘ลงทุนในพม่า’

31st January 2011

เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบล็อกเกอร์ โดยทางสื่อสิ่งพิมพ์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยซึ่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)กับองค์กรอื่นๆและคณะบุคคลอื่นๆเรียกร้องที่จะให้มีบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อสหภาพพม่า (บางครั้งเรียกว่า พม่า) ในขณะที่มีการค้นคว้าในโลกออนไลน์ตามเรื่องที่อ้างต่อไปนี้ทางเว็บไซต์ Rttnews.com

การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เรียกร้องในการให้มีบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลทหารของพม่า

การประชุมนี้จัดขึ้นในเกาะลัมบอกของอินโดนีเซียมีการเรียกร้องโดยอ้างถึงความก้าวหน้าทางการเมืองที่สำคัญของกลุ่มประเทศในอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาร์ตี้ นาทาลีกาวาผู้ที่เป็นประเมศที่มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งขององค์กรที่มีสมาชิกอยู่สิบประเทศกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “พวกเราเชื่อว่า  การพัฒนาเมื่อเร็วๆนี้ต้องการที่จะได้รับการตอบรับจากสังคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความมั่นใจว่า การพัฒนาเศรษฐกิจในเมียนมาร์สามารถที่จะเกิดขึ้นได้”

เขากล่าวว่า รัฐมนตรีของอาเซียนรู้สึกถึงการรอคอยการเลือกตั้งที่ยาวนานซึ่งเขาอธิบายถึง ซึ่งอธิบายถึง การเป็นตัวนำและความโปร่งใสของการปล่อยตัวผู้นำฝ่ายค้าน อองซาน ซูจีซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนานาชาติ

การเพิ่มมาตรการการลงโทษยังคงเป็นที่สังเกตได้ แต่ในช่วงของการประกาศจากอาเซียน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Straits Times รายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐในเมียนมาร์กำลังเริ่มที่จะเปิดตลาดหลักทรัพย์ในเมียนมาร์ อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ StraitsTimes.com:

กรุงเทพ-เมียนมาร์ในระหว่างการจัดการหลักทรัพย์ในเกาหลีใต้เกี่ยวกับการเปิดตลาดหลักทรัพย์ ขั้นตอนล่าสุดโดยการออกกฎของรัฐบาลทหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการนำเงินลงทุนในต่างประเทศเข้ามาในประเทศ

การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในเกาหลีใต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลิดตลาดการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในลาวและในการเปิดตลาดหุ้นที่ยาวนานในกัมพูชาซึ่งจะเปิดในเดือนกรกฎาคม ทั้งสองนั้นเป็นผู้ร่วมลงทุนกับรัฐบาล

ในบล็อกก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้พูดถึงการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในลาวและการประกาศที่จะเปิดตลาดหลักทรัพย์ในกัมพูชาซึ่งจะเปิดในกลางปี 2011 ในกรณีของเมียนมาร์ เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า แผนงานต่างๆของการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในเมียนมาร์ยังคงเป็นเรื่องที่ยังไม่แน่นอนตามที่มีการอ้างถึงในการเขียนใน Stratis Times

โฆษกของตลาดหลักทรัพย์ในกรุงโซลรายงานว่า ตัวแทนได้เยือนพม่าสองครั้ง “แต่ยังคงไม่มีการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้น” เจ้าหน้าที่กล่าว

แม้ว่าการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในพม่าไม่ได้เป็นบทสรุปที่แน่นอนแล้ว แต่ยังคงมีคนจำนวนมากที่อ้างถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้ทำให้เกิดผลประโยชน์ที่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่โต้แย้งถึงโอกาสทางเศรษฐกิจในเมียนมาร์ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อเมียนมาร์บนพื้นฐานของหลักที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก อ้างเพิ่มเติมจาก Straits Times

เมียนมาร์เป็นประเทศที่อุดุมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่การพัฒนายังคงล้าหลังอยู่เกือบห้าสิบปีของการขาดการบริหารทางเศรษฐกิจภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารและบทลงโทษของตะวันตก

แต่การปฏิรูปภายใต้แนวทางนั้น เจ้าหน้าที่รัฐมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของรัฐในปีที่แล้วและค้นหาวิธีที่จะสั่งห้ามเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ การติดต่อสื่อสาร การขนส่งทางเรือ และภาคเกษตรกรรม-รอยเตอร์

เมียนมาร์เป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ในเวลาที่เขียนบทความนี้หลายๆชาติ เช่นสหรัฐอเมริกา มีบทลงโทษต่อชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งห้ามการจัดกิจกรรมทางการค้า มีบางอย่างที่ถกเถียงกันว่า บทลงโทษที่รุนแรงนั้นจะทำให้ประชากรชาวพม่ามีชีวิตที่แร้นแค้นขึ้น แต่การโต้แย้งนั้นเป็นสมมติฐานทั่วไปในการลบล้างข้อบังคับทางการค้าของต่างชาติ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากต่างชาติอาจจะทำให้ได้รับประโยชน์จากปัจจัยต่างๆในตลาดในเมียนมาร์ประเทศที่ประชากรยังคงยากจนอยู่ ภายใต้ทฤษฎี ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นเรื่องที่สำคัญกับชนชั้นที่สูงขึ้นที่อยู่ในเมียนมาร์ เนื่องจากผู้ที่มั่งคั่งจำนวนน้อยมีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ แม้ว่าจะโดยทางอ้อมจากการเพิ่มทุนของต่างชาติ สินค้าที่ส่งออก ทรัพย์สินทางปัญญาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ

แม้ว่าการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในเมียนมาร์อาจจะยังคงอยู่ท่ามกลางการถกเถียงกันและยังคงไกลจากความเป็นจริง ผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจในเมียนมาร์ หรือปะเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรที่จะทำความเข้าใจกับข้อมูลต่างๆข้างต้นที่มีหลายประเทศโต้แย้งเกี่ยวกับว่า เมียนมาร์มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทที่สำคัญในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับการค้า

To view this information in English please see: US Visa Myanmar.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.