blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘คนเข้าเมืองอเมริกา’

6th January 2011

เมื่อเร็วๆนี้สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจของบล็อกคือ ความพยายามของสมาคมทนายความคนเข้าเมืองอเมริกันในการที่จะให้กงสุลที่ความตื่นตัวที่จะออกใบรับรองการเกิดในต่างประเทศและเพิ่มความพยายามที่จะสร้างขั้นตอนเพื่อลดการปลอมแปลงเอกสารที่สำคัญนี้ อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์กระทรวงแห่งสหรัฐอเมริกา:

กระทรวงแห่งรัฐมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแนะนำการออกแบบใหม่ของรายงานกงสุลในเรื่องการเกิดในต่างแดน(CRBA) CRBAนี้เป็นบันทึกที่รับรองอย่างเป็นทางการว่า เด็กที่เกิดในต่างแดนจากพ่อแม่ที่เป็นพลเมืองอเมริกานั้นได้สัญชาติอเริกันโดยการเกิด เอกสารที่มีการออกแบบใหม่นี้มีความปลอดภัยซึ่งสามารถที่จะขัดขวางการเปลี่ยนแปลงหรือปลอมแปลงได้

สถานทูตอเมริกาและสถานกงสุลทั่วโลกได้มีการพิมพ์ CRBAs ตั้งแต่การริเริ่มในปี1919 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2554 ซึ่งจะมีการพิมมพ์ที่หน่วยบริการพาสปอร์ตในพิร์ตเมาส์ นิวแฮมเชียร์ และนิวออร์ลีน หลุยเซียนา การเป็นศูนย์กลางของการผลิตและการกำจัดการแจกจ่ายแบบฟอร์มที่ว่างเปล่าทั่วโลกเป็นหลักประกันว่า ต้องมีการปรับปรุงคุณภาพของรูปแบบและลดการปลอมแปลง

การยื่นขอพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกาและการออกแบบCRBA จะใช้ในแง่มุมของผู้ปกครองดูแลซึ่งตรงข้ามกับแม่และพ่อ การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต้องการที่จะอธิบายถึงเพศของเด็กที่ได้มาจากพ่อและแม่และความแตกต่างของครอบครัวแต่ละแบบ

มันยังคงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อพฤติการณ์การฉ้อฉลที่เกี่ยวข้องกับรายงานของกงสุลเกี่ยวกับการเกิดในต่างประเทศ อาจกล่าวได้ว่า รายงานของกงสุลเกี่ยวกับการเกิดในต่างประเทศนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของเอกสารในฐานะที่เป็นหลักฐานแสดงสัญชาติของคนอเมริกันที่เกิดนอกสหรัฐอเมริกา โดยส่วนมากพ่อแม่มักได้รับรายงานของกงสุลเกี่ยวกับการเกิดทันทีก่อนที่จะขอพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกาในฐานะของเด็กที่เกิดในต่างประเทศ

ผู้เขียนบล็อกเห็นว่า สิ่งที่น่าสนใจคือ กระทรวงแห่งรัฐมีขั้นตอนที่สร้างเอกสารที่มีความเป็นกลางทางเพศมากขึ้น เช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวในปี 2010 กระทรวงแห่งรัฐประกาศมาตรการที่จะนำไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อที่จะอนุญาตให้มีการแปลงเพศและเปลี่ยนเพศในพาสปอร์ตสหรัฐอเมริกา นับเป็นสิ่งที่ปรากฏได้ว่า ความพยายามต่อความเป็นกลางทางเพศในการที่จะปรับเลี่ยนข้อมูลรายงายของกงสุลเกี่ยวกับเด็กที่เกิดในต่างประเทศทำให้ตระหนักว่า บทบาททางเพศภายในครอบครัวและโดยโครงสร้างของครอบครัวอเมริกัน ครอบครัวอเมริกันนนั้นได้มีการฉีกกฎเดิมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต

ายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน เด็กที่เกิดนอกสหรัฐอเมริกานั้นไม่สามารถที่จะได้รับสิทธิการเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติ พ่อแม่ชาวอเมริกันนั้นสามารถที่จะทำให้เด็กกลายเป็นพลเมืองอเมริกันได้โดยการยื่นคำขอรับสิทธิประโยชน์คนเข้าเมืองตามพระราชบัญญัติสัญชาติเด็ก (CCA)ปี 2000 เด็กที่เกิดจากคนสัญชาติอเมริกันนั้นกลายเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาโดยกฎหมายซึ่งตา CCA จะได้รับใบรับรองสัญชาติซึ่งเหมือนกับใบรับรองการแปลงสัญชาติแม้ว่าในทางทฤษฎีผู้ถือจะไม่ได้สัญชาติอเมริกันโดยตามธรรมชาติ

For related information please see: Department of State.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.