blog-hdr.gif

Integrity Legal

Archive for the ‘ภาษีอเมริกัน’ Category

15th February 2011

หนึ่งในผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกา และผู้ที่เป็นเรอเนสซองค์อย่างแท้จริง เบนจามิน แฟรงคลินเคยกล่าวไว้ว่า “ในโลกนั้นไม่มีอะไรที่แน่นอน ยกเว้นความตายและภาษี” คำที่เป็นความจริงกว่านั้นภาษีและความตายดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นมาจนกระทั่งปัจจุบันเหมือนที่เคยเป็นมาในยุค 1700 สิ่งที่พึงระลึกถึงก็คือ ผู้เขียนอยากจะแจ้งเตือนชาวอเมริกันที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่เข้าใจในกฎหมายอเมริกันเกี่ยวกับภาษีของคนอเมริกันที่อยู่ต่างประเทศ สิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือ ผู้ที่อาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกานั้นอาจจะเข้าใจผิดพลาดเกี่ยวกับการเสียภาษีนอกสหรัฐอเมริกาว่าไม่เกี่ยวกับภาษีรายได้ของชาวอเมริกัน ตามความเป็นจริงแล้ว ไม่มีอะไรที่จะได้เพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงในกฎระเบียบของการเสียภาษีสหรัฐอเมริกา

อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยบริการภาษีภายในประเทศ IRS.gov:

หากคุณเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาหรือชาวต่างชาติ กฎระเบียบสำหรับการยื่นการขอคืนภาษีจากรายได้ อสังหาริมทรัพย์ ของกำนัล และการจ่ายภาษีล่วงหน้า หลักโดยทั่วไปแล้วเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ รายได้ของคุณทั่วโลกนั้นเป็นต้องเสียภาษีรายได้สหรัฐอเมริกา  โดยไม่คำนึงถึงว่า คุณจะพำนักอยู่ที่ใด

จากที่เห็นได้จากคติดังกล่าว ชาวอเมริกันที่ทำงานหรือได้รับรายได้ในต่างประเทศ ยังคงต้องเสียภาษีอเมริกัน แม้ว่าข้อเท็จจริง เขานั้นจะอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกาก็ตาม คนจำนวนมากไม่เห็นด้วยกับนโยบายภาษีในปัจจุบันสำหรับคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ แต่ตามกฎหมายแล้วคนอเมริกันต้องจ่ายภาษีแม้ว่ารายได้จะเกิดนอกสหรัฐอเมริกาก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า ในทางปฏิบัติแล้วยังคงมี สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ อ้างเพิ่มเติมจากหน้าเดียวกันของเว็บไซต์บริการภาษีภายใน :

หากคุณอาศัยอยู่ต่างประเทศ หรืออยู่ในระหว่างการรับราชการทหารนอกสหรัฐอเมริกา คุณจะได้รับการยกเว้นภาษีโดยขยายเวลาไปถึง 2 เดือนที่จะยื่นการขอคืนจนกระทั่งวันที่ 15 มิถุนายน แต่อย่างไรก็ตาม กำหนดการเสียภาษีต้องจ่ายโดยวันที่ที่กำหนดขอคืน (วันที่ 15 เมษายน)เพื่อที่จะไม่ต้องถูกเรียกเก็บดอกเบี้ย

สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ต่างประเทศนั้นเป็นรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศซึ่งชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นการจ่ายภาษีจากรายได้ที่ได้รับในระดับที่แน่นอน อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ของหน่วยบริการภาษีภายในจากหัวข้อข้อจำกัดความคุ้มครองรายได้จากต่างประเทศ:

หากคุณเป็นพลเมืองอเมริกัน หรือเป็นชาวต่างชาติของอเมริกาและคุณอาศัยอยู่ต่างประเทศ คุณต้องเสียภาษีจากรายได้ของคุณที่เกิดขึ้นจากทั่วโลก อย่างไรก็ตาม คุณอาจจะมีคุณสมบัติที่ได้รับการยกเว้นจากรายได้ที่ขึ้นอยู่กับต่างประเทศซึ่งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามอัตราเงินเฟ้อ ($91,400 ในปี 2009, $91,500 ในปี 2010, $92,900 ในปี 2011) นอกจากนี้ คุณสามารถที่จะได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีจากรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศ

สิ่งที่ต้องตระหนักถึงคือ “การอาศัยอยู่ต่างประเทศ” ไม่ได้หมายถึงการอาศัยอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆนอกประเทศสหรัฐอเมริกา ในความเป็นจริงแล้ว ผู้ที่ประสงค์ที่จะอ้างถึงการยกเว้นที่กล่าวไปแล้วข้างต้นอาจจะต้องการที่จะใช้เวลานอกสหรัฐอเมริกา IRSได้ใช้การทดสอบในลักษณะทางกายภาพที่จะชี้วัดว่า ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ต่างประเทศมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อจำกัดสิทธิเรื่องรายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศ อ้างโดยตรงจากหน้าอื่นของเว็บไซต์ IRS.gov :

คุณจะได้รับการทดสอบทางกายภาพหากคุณอยู่ในต่างประเทศหรือประเทศอื่นๆ 330 วัน ในระหว่างช่วงเวลา 12 เดือนติดต่อกัน ช่วงเวลา 330วัน ช่วงเวลา 330 วันตามคุณสมบัติอาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง การทดสอบทางกายภาพอาจจะใช้กับทั้งพลเมืองสหรัฐและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่

บทความนี้มีความตั้งใจที่จะแสดงให้เห็นว่า  ผู้ที่สนใจในประเด็นเรื่องภาษีอเมริกันและกฎระเบียบของภาษีอเมริกันมีผลกระทบต่อชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่นอกประเทศ บทความนี้ไม่ได้แสดงความเห็นทั้งหมดในการวิเคราะห์และความเข้าใจของพฤติการณ์เรื่องภาษี ผู้ที่สนใจและต้องการได้รับคำแนะนำเพิ่มเติม ควรที่จะติดต่อผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาต ในขณะที่เขียนบทความนี้เครือข่ายของ อินทิกรตี้ ลีเกิ้ลประกอบไปด้วยทนายความอเมริกันที่ได้รับอนุญาตในการฝึกปฏิบัติกฎหมายก่อนที่จะส่งศาลภาษีในสหรัฐอเมริกา

To view this information in English please see: Expat Tax Return.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.