blog-hdr.gif

Integrity Legal

Archive for the ‘ธุรกิจในประเทศลาว’ Category

14th March 2011

เมื่อเร็วๆนี้มีสิ่งที่น่าสนใจโดยผ่านทางนาย พอลล์ ฮวง สำนักงานกฎหมายเซนลอว์ในเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาขนจีนว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนจะส่งเสริมกฎระเบียบของการทบทวนการรวมกลุ่มและบริบทของการรักษาความสงบของประเทศ อ้างโดยตรงจาก พอลล์ ฮวง

สภารัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนได้ออกกฎที่รอคอยมายาวนานและขั้นตอนของการทบทวนความมั่นคงของประเทศในการรวมกันของชาวต่างชาติและการได้มาซึ่งสิทธิ กฎการได้มาซึ่งสิทธิฉบับใหม่นี้จะเริ่มใช้ในเดือนมีนาคมปี 2011 ภายใต้กฎดังกล่าว คณะกรรมการความมั่นคงของประเทศซึ่งนำโดยคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่งมีการทบทวนการรวมกลุ่มกันภายใต้กฎเกี่ยวกับแอนตี้ทรัสต์ของจีนจะมีการทบทวนกการรวมกลุ่มและการได้มาซึ่งสิทธิของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในด้านการป้องกัน การเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค การคมนาคมและอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์ การประยุกต์ใช้คำจำกัดความในความหมายอย่างกว้างของความมั่นคงของประเทศ การประเมินผลกระทบของการจัดการกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบของสังคมและความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ

ผู้เขียนบทความนี้ขอแนะนำให้ผู้อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนของการตีพิมพ์ของเว็บไซต์เซ็นลอว์เนื่องจากในเว็บไซต์นี้มีข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจของจีน

เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากได้มองหาโอกาสทางธุรกิจในเอเชีย นักลงทุนจะต้องเพิ่มความจำเป็นสำหรับนักลงทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้นและกฎระเบียบต่างๆ ระบบกฎหมายในภูมิภาคเอเชียมีทั้งส่วนที่คล้ายมาก หรือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับระบบกฎหมายตะวันตก ตัวอย่างเช่น SAR ฮ่องกง จีน มีระบบกฎหมายที่มีรากฐานมาจากการระบบกฎหมายแบบคอมมอน ลอว์ กิจการภายในรัฐนั้นมีข้อเท็จจริงที่เคยเป็นเครือจักรภพของอังกฤษ ในขณะเดียวกัน “จีนแผ่นดินใหญ่” มีระบบกฎหมายที่ไม่ค่อยเหมือนประเทศต่างๆในโลก ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระบบกฎหมายที่แตกต่างจากประเทศอื่นในโลกในขณะเดียวกันก้อยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

ตลาดหลักทรัพย์ตะวันตกจำนวนมากได้ประกาศนโยบายการรวมกลุ่มกันโดยหลายเขตอำนาจและการได้มาซึ่งสิทธิ กิจการของรัฐต่างๆนั้นสร้างความซับซ้อนในง่มุมกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องการดำเนินธุรกิจเพิ่มบริบทในระหง่างชาติมากขึ้น เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ในหลายประเทศเช่น ลาวและกัมพูชา สิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ ระบบกฎหมายในประเทศเหล่านั้นมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นจักลงทุนต่างชาติในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในเขตอำนาจเหล่านั้น สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจในการติดตามการพัฒนาเนื่องจากการประกอบธุรกิจในจีนและประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กลายเป็นการครองตลาดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

To view this information in English please see: business in China.

more Comments: 04

12th January 2011

ผู้ที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจจะเป็นที่สนใจว่า ลาว (ชื่อเรียกอย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)เพิ่งจะมีการประกาศเปิดตลาดหลักทรัพย์ อ้างโดยตรงจากบทความเมื่อเร็วๆนี้ในเว็บไซต์ของ BBC:

การซื้อขายหลักทรัพย์ของลาวนั้นได้เปิดดำเนินการแล้วในวันอังคารโดยการซื้อขายของสองบริษัท

ประเทศที่อยู่ตรงกลางระหว่างเวียดนามและไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ยากจนที่สุดในโลก

ลาวหวังว่า ตลาดหุ้นจะช่วยเพิ่มเงิน 8 พันล้านดอลลาห์สหรัฐ (5.1 พันล้านปอนด์)และขายพันธบัตรเพื่อหาเงินทุนแก่ประเทศ

การซื้อขายของลาวเป็นการเริ่มต้นที่จะนำเสนอขายหุ้นของสองบริษัทคือ บริษัทอิเล็คทริค เดอ ลาวและบานค์ พอว์ ลี คอมเมิร์ซ เอ็กซ์ทีเรีย ลาว

มูลค่าการซื้อขายในวันแรกเป็นไปอย่างเบาบาง ประมาณ 2.14พันล้านกีบ ($265,000; £170,000)

แม้ว่าการซื้อขายอาจจะไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา เครือจักรภพอังกฤษ หรือแม้แต่ประเทศไทย แต่มีแนวโน้มที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะขยายโอกาสแก่นักลงทุนชาวต่างชาติที่จะประกอบธุรกิจในลาว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเปิดตลาดหุ้นนี้จะเป็นการนำทาง ให้ลาวมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคนี้ ดินแดนที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีประชากรและทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มากนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความหวังของลาวในการสร้างงานและพัฒนาระบบเศรษฐกิจในประเทศจะได้รับเงินทุนจากต่างชาติมากขึ้นในรูปแบบของทั้งการพัฒนาและผลกำไร

ลาวเป็นสมาขิกของประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานี้ สมาชิกของอาเซียน(ASEAN)ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในระบบเศรษฐกิจในขณะที่เงินดอลลาห์สหรัฐกำลังอ่อนค่าลง อย่างน้อยที่สุดคือ มาตรการที่ทุ่มเงิน ไปในระบบเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางประกาศใช้ ในขณะเดียวกัน เงินหยวนของจีนกำลังแข็งค่าขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบเหล่านี้ประกอบกับปัจจัยอื่นๆส่งผลต่อความไม่แน่นอนครั้งยิ่งใหญ่เกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจหลายๆชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งที่พึงระลึกถึงคือ เมื่อเร็วๆนี้ บริการข่าวของจีนรายงานว่า กรุงเทพจะมีบ้านหลังใหม่มูลค่ากว่า 1.5 พันล้านดอลลาห์สหรัฐในคอมเพล็กซ์การค้าของจีน ในตอนท้ายของข่าวนี้กล่าวว่า จีน ลาวและประเทศไทยจะเชื่อมโยงกันด้วยรถไฟความเร็วสูง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปัจจัยหลายๆอย่างนั้นกับเงินทุนเพิ่มเติมโดยการซื้อขายในตลาดลาวจะช่วยสร้างบรรยากกาศในการดำเนินธุรกิจที่ดีแก่จีน ไทย ลาวและสมาชิกทั้งหมดในประชาคมอาเซียน (ASEAN)

To find this information in English please see: US Visa Laos

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.