blog-hdr.gif

Integrity Legal

Archive for the ‘ธุรกิจในนพม่า’ Category

14th March 2011

เมื่อเร็วๆนี้มีสิ่งที่น่าสนใจโดยผ่านทางนาย พอลล์ ฮวง สำนักงานกฎหมายเซนลอว์ในเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาขนจีนว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนจะส่งเสริมกฎระเบียบของการทบทวนการรวมกลุ่มและบริบทของการรักษาความสงบของประเทศ อ้างโดยตรงจาก พอลล์ ฮวง

สภารัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนได้ออกกฎที่รอคอยมายาวนานและขั้นตอนของการทบทวนความมั่นคงของประเทศในการรวมกันของชาวต่างชาติและการได้มาซึ่งสิทธิ กฎการได้มาซึ่งสิทธิฉบับใหม่นี้จะเริ่มใช้ในเดือนมีนาคมปี 2011 ภายใต้กฎดังกล่าว คณะกรรมการความมั่นคงของประเทศซึ่งนำโดยคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ซึ่งมีการทบทวนการรวมกลุ่มกันภายใต้กฎเกี่ยวกับแอนตี้ทรัสต์ของจีนจะมีการทบทวนกการรวมกลุ่มและการได้มาซึ่งสิทธิของบริษัทที่มีวัตถุประสงค์สำคัญในด้านการป้องกัน การเกษตร พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค การคมนาคมและอุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีและการผลิตอุปกรณ์ การประยุกต์ใช้คำจำกัดความในความหมายอย่างกว้างของความมั่นคงของประเทศ การประเมินผลกระทบของการจัดการกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบของสังคมและความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ

ผู้เขียนบทความนี้ขอแนะนำให้ผู้อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากส่วนของการตีพิมพ์ของเว็บไซต์เซ็นลอว์เนื่องจากในเว็บไซต์นี้มีข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายที่เกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจของจีน

เนื่องจากนักลงทุนต่างชาติจำนวนมากได้มองหาโอกาสทางธุรกิจในเอเชีย นักลงทุนจะต้องเพิ่มความจำเป็นสำหรับนักลงทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในท้องถิ่นนั้นและกฎระเบียบต่างๆ ระบบกฎหมายในภูมิภาคเอเชียมีทั้งส่วนที่คล้ายมาก หรือแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับระบบกฎหมายตะวันตก ตัวอย่างเช่น SAR ฮ่องกง จีน มีระบบกฎหมายที่มีรากฐานมาจากการระบบกฎหมายแบบคอมมอน ลอว์ กิจการภายในรัฐนั้นมีข้อเท็จจริงที่เคยเป็นเครือจักรภพของอังกฤษ ในขณะเดียวกัน “จีนแผ่นดินใหญ่” มีระบบกฎหมายที่ไม่ค่อยเหมือนประเทศต่างๆในโลก ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีระบบกฎหมายที่แตกต่างจากประเทศอื่นในโลกในขณะเดียวกันก้อยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของไทย

ตลาดหลักทรัพย์ตะวันตกจำนวนมากได้ประกาศนโยบายการรวมกลุ่มกันโดยหลายเขตอำนาจและการได้มาซึ่งสิทธิ กิจการของรัฐต่างๆนั้นสร้างความซับซ้อนในง่มุมกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องการดำเนินธุรกิจเพิ่มบริบทในระหง่างชาติมากขึ้น เนื่องจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเปิดตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่ในหลายประเทศเช่น ลาวและกัมพูชา สิ่งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคือ ระบบกฎหมายในประเทศเหล่านั้นมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์แก่นจักลงทุนต่างชาติในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในเขตอำนาจเหล่านั้น สิ่งที่เป็นที่น่าสนใจในการติดตามการพัฒนาเนื่องจากการประกอบธุรกิจในจีนและประเทศต่างๆซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) กลายเป็นการครองตลาดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น

To view this information in English please see: business in China.

more Comments: 04

31st January 2011

เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของบล็อกเกอร์ โดยทางสื่อสิ่งพิมพ์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยซึ่งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)กับองค์กรอื่นๆและคณะบุคคลอื่นๆเรียกร้องที่จะให้มีบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อสหภาพพม่า (บางครั้งเรียกว่า พม่า) ในขณะที่มีการค้นคว้าในโลกออนไลน์ตามเรื่องที่อ้างต่อไปนี้ทางเว็บไซต์ Rttnews.com

การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เรียกร้องในการให้มีบทลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัฐบาลทหารของพม่า

การประชุมนี้จัดขึ้นในเกาะลัมบอกของอินโดนีเซียมีการเรียกร้องโดยอ้างถึงความก้าวหน้าทางการเมืองที่สำคัญของกลุ่มประเทศในอาเซียน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาร์ตี้ นาทาลีกาวาผู้ที่เป็นประเมศที่มีการสับเปลี่ยนตำแหน่งขององค์กรที่มีสมาชิกอยู่สิบประเทศกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “พวกเราเชื่อว่า  การพัฒนาเมื่อเร็วๆนี้ต้องการที่จะได้รับการตอบรับจากสังคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อที่จะเป็นหลักประกันความมั่นใจว่า การพัฒนาเศรษฐกิจในเมียนมาร์สามารถที่จะเกิดขึ้นได้”

เขากล่าวว่า รัฐมนตรีของอาเซียนรู้สึกถึงการรอคอยการเลือกตั้งที่ยาวนานซึ่งเขาอธิบายถึง ซึ่งอธิบายถึง การเป็นตัวนำและความโปร่งใสของการปล่อยตัวผู้นำฝ่ายค้าน อองซาน ซูจีซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากนานาชาติ

การเพิ่มมาตรการการลงโทษยังคงเป็นที่สังเกตได้ แต่ในช่วงของการประกาศจากอาเซียน เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Straits Times รายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐในเมียนมาร์กำลังเริ่มที่จะเปิดตลาดหลักทรัพย์ในเมียนมาร์ อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ StraitsTimes.com:

กรุงเทพ-เมียนมาร์ในระหว่างการจัดการหลักทรัพย์ในเกาหลีใต้เกี่ยวกับการเปิดตลาดหลักทรัพย์ ขั้นตอนล่าสุดโดยการออกกฎของรัฐบาลทหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการนำเงินลงทุนในต่างประเทศเข้ามาในประเทศ

การแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในเกาหลีใต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปลิดตลาดการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในลาวและในการเปิดตลาดหุ้นที่ยาวนานในกัมพูชาซึ่งจะเปิดในเดือนกรกฎาคม ทั้งสองนั้นเป็นผู้ร่วมลงทุนกับรัฐบาล

ในบล็อกก่อนหน้านี้ ผู้เขียนได้พูดถึงการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในลาวและการประกาศที่จะเปิดตลาดหลักทรัพย์ในกัมพูชาซึ่งจะเปิดในกลางปี 2011 ในกรณีของเมียนมาร์ เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า แผนงานต่างๆของการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในเมียนมาร์ยังคงเป็นเรื่องที่ยังไม่แน่นอนตามที่มีการอ้างถึงในการเขียนใน Stratis Times

โฆษกของตลาดหลักทรัพย์ในกรุงโซลรายงานว่า ตัวแทนได้เยือนพม่าสองครั้ง “แต่ยังคงไม่มีการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้น” เจ้าหน้าที่กล่าว

แม้ว่าการเปิดตลาดหลักทรัพย์ในพม่าไม่ได้เป็นบทสรุปที่แน่นอนแล้ว แต่ยังคงมีคนจำนวนมากที่อ้างถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งจะทำให้ทำให้เกิดผลประโยชน์ที่มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่โต้แย้งถึงโอกาสทางเศรษฐกิจในเมียนมาร์ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อเมียนมาร์บนพื้นฐานของหลักที่ว่า น้ำขึ้นให้รีบตัก อ้างเพิ่มเติมจาก Straits Times

เมียนมาร์เป็นประเทศที่อุดุมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติแต่การพัฒนายังคงล้าหลังอยู่เกือบห้าสิบปีของการขาดการบริหารทางเศรษฐกิจภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารและบทลงโทษของตะวันตก

แต่การปฏิรูปภายใต้แนวทางนั้น เจ้าหน้าที่รัฐมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินของรัฐในปีที่แล้วและค้นหาวิธีที่จะสั่งห้ามเรื่องเกี่ยวกับกษัตริย์ การติดต่อสื่อสาร การขนส่งทางเรือ และภาคเกษตรกรรม-รอยเตอร์

เมียนมาร์เป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และโอกาสทางเศรษฐกิจ แต่ในเวลาที่เขียนบทความนี้หลายๆชาติ เช่นสหรัฐอเมริกา มีบทลงโทษต่อชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งห้ามการจัดกิจกรรมทางการค้า มีบางอย่างที่ถกเถียงกันว่า บทลงโทษที่รุนแรงนั้นจะทำให้ประชากรชาวพม่ามีชีวิตที่แร้นแค้นขึ้น แต่การโต้แย้งนั้นเป็นสมมติฐานทั่วไปในการลบล้างข้อบังคับทางการค้าของต่างชาติ และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากต่างชาติอาจจะทำให้ได้รับประโยชน์จากปัจจัยต่างๆในตลาดในเมียนมาร์ประเทศที่ประชากรยังคงยากจนอยู่ ภายใต้ทฤษฎี ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอาจจะไม่เป็นเรื่องที่สำคัญกับชนชั้นที่สูงขึ้นที่อยู่ในเมียนมาร์ เนื่องจากผู้ที่มั่งคั่งจำนวนน้อยมีแนวโน้มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ แม้ว่าจะโดยทางอ้อมจากการเพิ่มทุนของต่างชาติ สินค้าที่ส่งออก ทรัพย์สินทางปัญญาและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ

แม้ว่าการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในเมียนมาร์อาจจะยังคงอยู่ท่ามกลางการถกเถียงกันและยังคงไกลจากความเป็นจริง ผู้ที่สนใจที่จะทำธุรกิจในเมียนมาร์ หรือปะเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ควรที่จะทำความเข้าใจกับข้อมูลต่างๆข้างต้นที่มีหลายประเทศโต้แย้งเกี่ยวกับว่า เมียนมาร์มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทที่สำคัญในภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับการค้า

To view this information in English please see: US Visa Myanmar.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.