blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘I-766’

5th June 2010

To see this information in English please see: K1 visa

สำหรับคนที่พาคู่หมั้นต่างด้าวเข้ามาในอเมริกา คำถามที่มีให้พบอยู่บ่อยๆคือ “ทำอย่างไรหากว่าคู่หมั้นของฉันอยากจะทำงานในอเมริกาก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสถานภาพเสร็จ” คำตอบสำหรับคำถามนี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อน เมื่อคู่หมั้นต่างด้าวเข่าสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าชั่วคราว เควัน หรือ เค ทรี การเข้าเมืองไม่อนุญาติให้ทำงานในสหรัฐอเมริกา จนกว่าคนต่างด้างนั้นจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรได้แล้วเสร็จ (ได้กรีนการ์ด ) หรือได้ขออนุญาตทำงานในสหรัฐ ไม่นานมานี้ USCIS ประกาศว่าเพื่อพยายามลดการเข้าเมืองโดยฉ้อฉล เอกสารอนุญาติทำงานแบบใหม่จะมีการออกให้ ข้อความด้านล่างสรุปมาจากประกาศของ USCIS

USCIS ได้ประกาศในวันนี้ว่าได้ปรับเปลี่ยนดูเอกสารอนุญาตทำงาน หรือแบบ I 766 โดยได้เพิ่มแถบแม่เหล็กเข้าไปด้านหลังบัตรอนุญาตทำงาน ความคืบหน้าในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความพยายามของ

USCIS ในการที่จะตรวจสอบการเข้าเมืองโดยฉ้อฉล เริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 11 พฤษภาคม USCIS จะเริ่มออกใบอนุญาตทำงานแบบใหม่นี้ แถบแม่เหล็กแบบนี้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรการบิน USCIS ได้เอาแถบบาร์โค๊ดสองแถบด้านหลังบัตรออกไป และย้ายส่วนข้อความไปอยู่ใต้แถบแม่เหล็กบนการ์ด การ์ดแบบใหม่นี้ยังคงลักษณะเพื่อความปลอดภัยที่มีอยู่ไว้ทั้งหมด

ในกรณีส่วนใหญ่ คู่หมั้นหรือคู่สมรสต่างด้าวของคนสัญชาติอเมริกันจะต้องรอกรีนการ์ดก่อนจึงจะสามารถทำงานได้ อย่างไรก็ตาม บางตัวอย่างที่ไม่เข้ากับกรณีนี้เนื่องจากมีคู่หมั้นหรือคู่สมรสชาวอเมริกันมากมายที่ทำงานให้กับบริษัทข้ามชาติ บริษัทข้ามชาติเหล่านี้บางครั้งก็อยากได้ลูกจ้างที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันของพวกเขามาทำงานในสาขาที่สหรัฐให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ ดังนั้น ก็มีหลายกรณีที่ใบอนุญาตทำงานแบบเร่งด่วนเป็นเรื่องจำเป็น

ในอดีต ผู้ถือวีซ่า เค ทรี จะต้องขอใบอนุญาตทำงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่เข้าสหรัฐ และเนื่งจากวีซ่า เค ทรี เริ่มจะหายไป ดังนั้นวิธีขออนุญาตทำงานแบบนี้จึงพบเห็นได้ไม่บ่อยเท่าแต่ก่อน อีกปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานก็คือการขอออกนอกประเทศก่อนกำหนด ผู้ถือวีซ่าคู่หมั้นไม่สามารถออกจากสหรัฐอเมริกาได้ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสถาภาพและคงสถานะวีซ่า เค วัน ไว้นอกเสียจากจะขอและได้รับการอนุญาตให้ออกนอกประเทศก่อนกำหนดได้ ในบางกรณี คู่สมรสที่ยื่นขอออกนอกประเทศก่อนกำหนดก็จะยื่นขอใบอนุญาตทำงานเพื่อทำงานในสหรัฐไปด้วยในคราวเดียว

For further information in Thai please see:  K1 วีซ่า

more Comments: 04

27th May 2010

For those who bring a foreign fiance or fiancee to the United States of America, an often asked question is: “What if my fiancee wants to work in the USA prior to her adjustment of status?” The answer to this question is somewhat complicated. When a foreign fiancee or spouse enters the United States on a non-immigrant K1 visa or K3 Visa, the entrant is generally not authorized to take up employment in the USA until that alien either adjusts status to permanent residence (Green Card) or obtains employment authorization. Recently, the United States Citizenship and Immigration Service (USCIS) announced that, in an effort to decrease immigration fraud, new Employment Authorization Documents are to be issued. The following is a direct quote from USCIS’s official statement:

U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) today announced that it has revised the Employment Authorization Document (EAD), or Form I-766, to incorporate the addition of a machine-readable zone on the back of the card.. This update to the EAD is part of USCIS’s ongoing efforts to deter immigration fraud. Starting May 11, USCIS began issuing the revised EAD cards. The machine-readable zone is compliant with International Civil Aviation Organization standards. USCIS also removed the two-dimensional bar code on the backside of the card and moved the informational box of text to just beneath the magnetic stripe on the card. The revised card retains all of its existing security features.

In most cases, foreign fiancees or spouses of US Citizens opt to wait for permanent residence before taking up employment. However, in some instances this is not the case as there are increasing numbers of foreign fiancees and spouses who work for multi-national companies. These international businesses sometimes wish to have their non-US Citizen employee start work in the USA as soon as they can. Therefore, there are situations in which speedy employment authorization is a necessity.

In the past, K3 Visa holders could seek employment authorization at the port of entry when they entered the USA. As the K-3 Visa is being increasingly phased out, this method of receiving employment authorization is being employed less frequently. Another issue that often arises in the context of Employment Authorization is that of advance parole. Holders of a US fiance visa cannot leave the United States prior to adjustment of status and simultaneously maintain their lawful K1 status unless they apply for, and receive, an advance parole travel document.  In some cases, couples making an application for advance parole will also make an application for an EAD in order to work in the USA.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.