blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘ศูนย์วีซ่าแห่งชาติ’

25th May 2011

ผู้ที่ศึกษาเรื่องการเข้าเมืองของครอบครัวอเมริกันอาจสนใจในวีซ่า เค-วัน หรือ ซีอาร์-วันของคู่หมั้นใหม่  อ้างถึงความกังวลของพลเมืองอเมริกันที่มีการทำให้การเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาของคู่หมั้นหรือคู่สมรสต่างชาติ ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นในประเทศไทย หรือในกัมพูชา โดยแท้จริงแล้วหมายถึงการทำวีซ่าแต่งงานสหรัฐอเมริกา(เรียกวีซ่านี้ว่า  ซีอาร์-วัน หรือ วีซ่า ไออาร์-วัน) หรือวีซ่าคู่หมั้นให้แก่คู่หมั้น หรือคู่สมรสชาวไทยหรือกัมพูชา คำถามต่อมาคือ วีซ่าประเภทใดที่ได้รับมากกว่า

ในปัจจุบันนี้ ใช้เวลาน้อยกว่าในการที่จะได้รับวีซ่าประเภทเค-วัน เปรียบเทียบกับวีซ่า ซีอาร์-วัน อ้างว่า ความเห็นของผู้เขียนในทางปฏิบัติแล้ว ระยะเวลาของการทำวีซ่าสองปะเภทนี้ใกล้เคียงกัน และโดยสรุปแล้วจะเป็นทางที่ดีกว่าถ้ามีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำขอวีซ่าประเภท ซีอาร์-วัน หรือไออาร์-วันจากแหล่งข้อมูลมากกว่าที่จะดำเนินการในกระบวนการของวีซ่า เค-วันเพียงอย่างเดียว สิ่งที่พึงระลึกถึงนั้นคือ ผู้อ่านควรจะระลึกถึงว่า กระบวนการที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับหลายๆคู่ภายใต้สถานการณ์ที่มีขั้นตอนเกี่ยวกับระยะเวลามากมาย

แม้ว่า วีซ่าเค-วันจะช่วยให้คู่หมั้นชาวต่างชาติได้เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาได้เร็วกว่าการที่คู่สมรสขอวีซ่าประเภทซีอาร์-วันซึ่งถือวีซ่าประเภทผู้พำนักในสหรัฐอเมริกาประเภทถาวร ในทางกลับกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าประเภทเค-วันจะต้องดำเนินกระบวนการเปลี่ยนแปลงสถานะเพื่อให้ได้กรีนการ์ด

หากไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงในเรื่อง ระยะเวลากระบวนการของUSCIS อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องเวลาเล็กน้อยที่จะได้รับคำขอวีซ่าเค-วันเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมา กระบวนการของวีซ่าประเภทเค-วัน นั้นมีระยะเวลานานในหลายๆเดือนที่ผ่านมา ระยะเวลาการรอคอยที่นานมากขึ้นนั้นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงศูนย์วีซ่าแห่งชาติ และสถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาที่มีขั้นตอนและเขตอำนาจที่แตกต่างกัน  ตามกระบวนการคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกาที่ระยะเวลาดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับกงสุลมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น หรือลดลงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับศูนย์บริการของสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในต่างประเทศ ขณะนี้ เป็นเรื่องยากที่จะคำนวณระยะเวลาที่แน่นอนสำหรับกระบวนการทางกงสุลในเอเชียเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆมากมายที่ต้องคำนึงถึง ความเห็นของผู้เขียนนั้นควรที่จะมีการหาข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าครอบครัวก่อนที่จะตัดสสินใจในเรื่องการเข้าเมืองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะเพิกถอนได้เหมือนวีซ่าประเภทอื่น จะทำให้เอกสารการเดินทางนั้นไม่ก่อให้เกิดผล หากมีการใช้เอกสารดังกล่าวก็จะส่งผลต่อองค์ประกอบหลายๆอย่างของสถานะพลเมืองผู้ทีถิ่นฐานถาวรในสหรัฐอเมริกา

To view this posting English please see: Legal.

more Comments: 04

21st April 2010

For information in English please see: National Visa Center.

NVC คืออะไร?

กระบวนการขอรับผลประโยชน์จากการเข้าเมืองของสหรัฐอเมริกาอาจจะยุ่งยากเป็นบางครั้ง แต่โดยภาพรวมแล้วหากว่าเข้าใจขั้นตอนหรือมีการจ้างทนายความผู้มีประสบการณ์ก็อาจจะทำให้ง่ายขึ้น

คำถามที่พบบ่อยๆเกี่ยวกับกระบวนการขอวีซ่าก็คือ NVC คืออะไรและมีหน้าที่อะไร NVC ย่อมาจากศูนย์วีซ่าแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐภายใต้อำนาจของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกา NVC มีสำนักงานอยู่ที่ Portsmouth มลรัฐ New Hampshire อำนาจของ NVC คือการดำเนินการคำขอวีซ่าและทำให้แน่ใจว่าคำขอวีซ่าจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ผู้รับผลประโยชน์มีภูมิลำเนาอยู่

NVC ยังรับผิดชอบในการรวบรวมค่าธรรมเนียมวีซ่าถาวร และเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้อเจ้าหน้าที่กงสุลในการพิจารณาคำขอ

กระบวรการดำเนินการของ NVC วีซ่าไม่ถาวรและวีซ่าถาวร

การดำเนินการของ NVC นั้นยุ่งยากและใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าสำหรับวีซ่าถาวร ซึ่งตรงข้ามกับวีซ่าไม่ถาวร กิจกรรมหนึ่งที่ NVC ทำบ่อยๆก็คือการตรวจสอบด้านความมั่นคงและตรวจสอบภูมิหลังของผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากเหตุการณ์ 11 กันยายน 2544 NVC ได้มีบทบาทสำคัญเพื่อทำให้มั่นใจว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกา

NVC นั้นบางครั้งถูกเข้าใจสับสนกับ NBC หรือ ศูนย์ผลประโยชน์แห่งชาติซึ่งได้รับมอบหมายจาก USCIS ให้จัดการเกี่ยวกับเอกสารก่อนสัมภาษณ์สำหรับการสัมภาษณ์คนเข้าเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา

สำหรับคนที่ต้องการนำคู่หมั้นชาวไทยไปอเมริกาโดยวีซ่า K1 ขั้นตอน NVC มักจะเร็วกว่าผู้ขอวีซ่าอพยพ ซึ่งก็เป็นจริงสำหรับกรณีวีซ่า K3 จากประเทศไทยที่ยื่นคำขอเพิ่มเติม I129F ในกรณีใดๆก็ตาม เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติจาก USCIS มันจะถูกส่งต่อไปยัง NVC และ เมื่อได้รับอนุมัติคำขอจะถูกส่งไปยังสถานทูตสหรัฐอเมริกาหรือสถานกงสุลใหญ่

ขึ้นอยู่กับจำนวนเรื่องที่ NVC กระบวนการอาจจะใช้เวลาจาก 2 ถึง 8 สัปดาห์ ในการดำเนินการและส่งต่อเรื่องไปยังสถานทูตในต่างประเทศ อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นแค่ระยะเวลาโดยเฉลี่ยเท่านั้น ระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับหน่วยงานของสหรัฐก็มักจะต่างกันไป

เมื่อยื่นคำขอที่ USCIS ในกรุงเทพมหานคร NVC จะไม่เข้ามามีส่วนในขั้นตอนใดๆเนื่องจากคำขอจะถูกส่งตรงไปยังสถานทูตอเมริกาประจำกรุงเทพมหานครซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามทันที

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.