blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘บริษัทในจีน’

8th February 2011

ผู้เขียนบทความนี้เห็นว่า บทความจากหน่วยบริการข่าวรอยเตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่พิเศษของเจเนอรัล อิเล็คทริควิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในจีนและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนทั้งแง่เศรษฐกิจและการเมือง อ้างโดยตรงจากหน่วยบริการข่าวรอยเตอร์

(รอยเตอร์)- สำหรับ เจฟฟ์ อิมเมลท์ ซีอีโอของเจเนอรัล อิเล็คทริค (GE.N) อุตสาหกรรมยักษ์ของสหรัฐอเมริกาที่มีอายุกว่า 130 ปี วิกฤตการณ์ทางการเงินกำลังมาถึงจุดจบของวิกฤตการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา

บล็อกเกอร์เห็นว่ามีบางอย่างที่เหมือนกับการมองในแง่ที่ไม่ดีของระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา แม้ว่าปัจจุบันนี้จะก้าวสู่ความวุ่นวายทางเศรษฐกิจและเป็นอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของระบบเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา ผู้เขียนเห็นว่า อเมริกายังคงเป็นประเทศที่ดีที่สุดในโลกในด้านการค้าและเศรษฐกิจ ผู้ที่ดำเนินธุรกิจในสหรัฐอเมริกาอาจจะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ และโครงสร้างทางสาธารณูปโภค หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มุมมองของอเมริกาในอดีตคงจะไม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาล้มลงอีกครั้งหนึ่ง รอยเตอร์กล่าวต่อไป

แต่นาย อินเมลท์ กล่าวว่า อนาคตจะแตกต่างออกไป อีก 25 ปีข้างหน้า เขากลล่าวว่า “ผู้บริโภคชาวอเมริกัน ไม่ไดด้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนของการเติบโตของเศรษฐกิจโลก มันจะกลายแป็นเรื่องคนหลายพันล้านที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางในเอเชีย มันจะกลายเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติกับการค้นพบความมั่งคั่งของราคาน้ำมันที่สูงขึ้น นั่นเป็นเกม”

ผู้คนจำนวนมากเล่นเกมนี้ในจีน ในขณะนี้เมื่อมีการบังคับในสิทธิของขาวอเมริกันในการจ่ายเงินประกันของสหรัฐอเมริกา นายอินเมลท์ ผู้ที่เป็นรีพลับลิกันมาอย่างยาวนาน เป็นเรื่องราวของข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจีนที่ปฏิเสธไม่ได้

ข้อมูลที่เป็นที่น่าสนใจตามที่บล็อกเกอร์อ้างในบทความก่อนหน้านี้ในข้อเท็จจริงที่ว่า ซีอีโอของจีอีอ้าถึงข้อเท็จจริงที่ว่า กลุ่มของชนชั้นกลางในเอเชียกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว แนวความคิดที่ว่าชนชั้นกลางในเอเชียกว่า 1 พันล้านคนและมากกว่านั้นมีผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ชาวเอเชียโดยทั่วไปกลายเป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งจากผลกระทบที่มีแนวโน้มจะเพิ่มมากกขึ้นทางการค้าและเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นสมาชิกใหม่ของชนชั้นกลางที่มีความมั่งคั่งโดยการจับจ่ายสินค้า บริการ (ในเออเชีย ในยุโรป ในสหราชอาณาจักร และในสหรัฐอเมริกา) เรื่องที่สะเทือนอารมณ์ของบทความจากรอยเตอร์คือ:

“กำลังจะกลายเป็นระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก” นายอิมเมลท์กล่าวถึงประเทศจีน “คำถามเดียวก็คือ เมื่อไหร่”

ข้อที่น่าสังเกตประการหนึ่งคือ ประเทศจีนมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้นและผู้ที่มองหาการลงทุนระหว่างประเทศหรือโอกาสทางธุรกิจนั้นควรจะค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดในจีน อาจกล่าวได้ว่า จีนไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวแทนของเอเชียซึ่งมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่รองรับสำหรับนักลงทุนและผู้ลงทุนเนื่องจากโลกาภิวัฒน์ ราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ได้เปิดโอกาสการลงทุนในรูปแบบของทรัพย์สินในไทย อสังหาริมทรัพย์ในไทยและธุรกิจในไทย นอกจากนี้ สำหรับการประกอบการธุรกิจอเมริกันในไทยสามารถที่จะพิสูจน์ผลกำไรได้ตั้งแต่สนธิสัญญาพันธไมตรีไทย-อเมริกันซึ่งอนุญาตให้ชาวอเมริกันเป็นเจ้าของ 100% ในบริษัทไทยพร้อมกับการได้รับใบรับรองตามสนธิสัญญาไทย-อเมริกัน (บางครั้งเรียกว่า บริษัทตามอมิตี้)

ในขณะเดียวกัน ประเทศลาวซึ่งล้อมรอบไปด้วยแผ่นดินได้มีการเปิดตลาดหลักทรัพย์ลาวด้วยความพยายามที่จะเพิ่มทุนในการลงทุน เมื่อเร็วๆนี้ ราชอาณาจักรกัมพูชาได้ประกาศเปิดตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาในกลางปี 2011ซึ่งรายงานว่า ทางการพม่าหวังที่จะดำเนินการเปิดตลาดหลักทรัพยเช่นกัน การพัฒนายังคงเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงแต่มีตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่า จีนแผ่นดินใหญ่ไม่เพียงแค่เป็นเกมในเมืองเมื่อมีการเพิ่มโอกาสการลงทุนในเอเชียและการเจริญเติบโต

To view this information in English please see: US Company Registration.

more Comments: 04

19th December 2010

ผู้ที่ติดตามอ่านบล็อกนี้อาจจะเห็นว่า ผู้เขียนได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นทางกฎหมายและความร่วมมือในภูมิภาคต่างๆเช่น จีนและไต้หวัน เมื่อเร็วๆนี้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเซ็นลอว์ (Cenlaw)ซึ่งจีนแผ่นดินใหญ่วางมาตราการควบคุมการลงทุนในไต้หวัน อ้างโดยตรงจากเซ็นลอว์ (Cenlaw)

ทางการจีนควบคุมการลงทุนในไต้หวันโดยการลงทุนของแผ่นดินใหญ่

กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาและปฏิรูปในไต้หวันโดยการลงทุนของแผ่นดินใหญ่นำเสนอประเด็นที่ว่า มาตรการสำหรับการลงทุนในไต้หวันโดยการลงทุนของแผ่นดินใหญ่ การชักจูงใจมาตรการนี้ แผ่นดินใหญ่มีความประสงค์ที่จะลงทุนในไต้หวันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้ 1.ควรจะมีบริษัทที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนและประกอบกิจการในแผ่นดินใหญ่ 2. ควรจะมีพื้นฐานทางอุตสาหกรรม เงินทุน เทคโนโลยีและการจัดการเงินทุน นอกจากนี้การลงทุนในโครงการต่างๆในไต้หวัน นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการในไต้หวัน สถานประกอบการในแผ่นดินใหญ่ต้องยื่นแบบฟอร์มต่อหน่วยงานพัฒนาและปฏิรูปที่ตั้งอยู่ในเขตนั้น แบบฟอร์มนั้นตรวจสอบในขั้นแรกโดยหน่วยงานพัฒนาและปฏิรูปในท้องถิ่นจากนั้นส่งต่อไปยังหน่วยงานพัฒนาและปฏิรูประดับชาติเพื่ออนุมัติ สำหรับการลงทุนภายใต้การควบคุมของรัฐบาลกลางอาจจะต้องยื่นโดยตรงต่อกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัฒนาและปฏิรูปเพื่ออนุมัติการลงทุนในไต้หวัน  สำหรับธุรกิจในแผ่นดินใหญ่ที่จักตั้งในรูปแบบบริษัทและไม่ใช่บริษัทในไต้หวันเพื่อการลงทุนนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์

นโยบายนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า หลายๆประเทศในเอเชียนั้นกำลังหาโอกาสในการลงทุนในตลาดและเขตอการลงทุนที่หลากหลาย ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐที่อยู่ในเขตอำนาจที่แตกต่างกันต้องมีการปรับโครงสร้างหากมีการบังคับใช้นโยบาย

จีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวันนั้นมีประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน จากการบังคับของตลาดและปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นที่สำคัญมากที่สุดซึ่งจะมีผลกระทบต่ออนาคตของสองประเทศนี้ นอกจากนี้ เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนว่า การค้าในหลายภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีความต้องการกรอบการทำงานที่จะจัดการธุรกิจในบริบทของทั้งจีนแผ่นดินใหญ่และไต้หวัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างแผ่นดินใหญ่และไต้หวันจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจสำหรับทุกฝ่ายทั้งปัจจุบันและอนาคตต่อไป

To view this post in English please see: Business in China.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.