blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘การเเลกเปลี่ยนเงินอเมริกัน’

23rd February 2011

ในสถานการณ์ที่มีการปรากฏว่า สหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาถึงการแนะนำสิ่งที่ล้ำค่า เนื่องจากขั้นตอนและวิธีการของการจ่ายค่าธรรมเนียมแก่รัฐและค่าธรรมเนียมอื่นๆเกี่ยวเนื่องกับบริบทภายในรัฐ เป็นที่ปรากฏว่า คอมมอนเวลท์ของเวอร์จิเนียเป็นผู้นำในการเสนอมาตรการที่จะนำไปสู่รัฐบาลของรัฐในการพัฒนาสิ่งล้ำค่าเนื่องจากการจ่ายเงินของบริการรัฐบาลในแต่ละรัฐ

อ้างโดยตรงจาก เจสัน แฮมลินน์ในเว็บไซต์  marketoracle.co.uk:

จากที่ได้รับทราบข่าววิกฤตการณ์ทางการเงินทั่วโลก รัฐเวอร์จิเนียพิจารณาถึงการก่อตั้งการร่วมประชุมของกรรมการในการที่จะศึกษาถึงเหตุที่คอมมอนเวลท์จะปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนเช่น ทอง หรือเงินในการที่จะรองรับทางเลือกของอัตราแลกเปลี่ยนโดยระบบการสำรองของกองกลางในสถานการณ์ที่มีความเสียหายหลักของระบบการสำรองส่วนกลาง

ผู้เขียนพบว่าการเสนอการร่างกฎหมายของเวอร์จิเนียโดยใช้เว็บไซต์ Virginia.gov เพื่อความเข้าใจ เพื่อที่จะทำความเข้าใจในหลายๆรัฐมาจากเจ้าหน้าที่ในการที่จะนำสิ่งที่มีค่ามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของค่าธรรมเนียมภายในรัฐ อาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่ต้องอ้างถึภาษาที่เขียนจากการนำเสนอร่างกฎหมายโดยตรงจากเว็บไซต์ Virginia.gov

ในขณะที่ ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาในคดีระหว่าง เลนน์ เคาน์ตี้และโอเรกอน , 74 U.S. (7 Wallace) 71, 76-78 (1869) และแฮเกอร์ และการกล่าวอ้างของเขต v. Oregon, 74 U.S. (7 Wallace) 71, 76-78 (1869), and Hagar v. Reclamation District No. 108, 111 U.S. 701, 706 (1884)ตัดสินว่า รัฐอาจจะปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ตามที่เหมาะสมในแต่ละรัฐ แม้มีการขยายตัวของทองคำและเหรียญเงินตามวัตถุประสงค์เหล่านั้นในขณะที่มีการปฏิเสธการใช้อัตราแลกเปลี่ยนคืนเป็นทอง หรือเงินซึ่งสภาคองเกรสกำหนดขึ้น “การยื่นประมูลอย่างถูกต้องตามกฎหมาย”

สำหรับผู้ที่สนใจรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาจะคลายความสงสัยในข้อเท็จจริงที่ว่า อำนาจที่จะควบคุมกิจการภายในรัฐไม่ได้มาจากรัฐบาลกลาง (หรือศาลสูงสุดของสหรัฐ) แต่มาจากอำนาจภายในแต่ละรัฐนั้น ความเห็นของศาลสูงสุดสหรัฐอเมริกานั้นได้เตรียมให้คนธรรมดามีความเข้าใจในมุมมองของตำแหน่งศาลสหรัฐอเมริกาในประเด็นนี้ การร่างกฎหมายยังคงดำเนินอยู่ อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจในเรื่องนี้สามารรถหาคำแนะนำได้จากลิงค์ข้างบนนี้เกี่ยวกับบทบัญญัติที่อ้างถึงในการร่างกฎหมายและการรับรองกฎหมาย

สิ่งที่ปรากฏว่า เวอร์จิเนียไม่เป็นเพียงแต่รัฐในสหรัฐอเมริกาที่อยู่ในช่วงการปรับเปลี่ยนของอันล้ำค่ามาเป็นทางเลือกในการจ่ายเงินเพื่อกิจการภายในรัฐ เมื่อเร็วๆนี้สิ่งที่ผู้เขียนสนใจคือ รัฐยูทาร์มีการเสนอการร่างกฎหมายที่คล้ายคลึงกัน อ้างโดยตรงจากบทความโดย อเล็กซ์ นิวแมนทางเว็บไซต์ thenewamerican.com:

ภายใต้การเสนอร่างกฎหมาย ที่มีการแนะนำเมื่อปลายปีที่แล้วฃ

ในปี 2009 การร่างกฎหมายกลาง (H.R. 4248 พระราชบัญญัติการแข่งขันอย่างอิสระในอัตราแลกเปลี่ยน พ.ศ. 2552)นำเสนอโดยผู้แทนที่ชื่อ รอน พอลซึ่งมีข้อเสนอในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนในเขตอำนาจสหรัฐอเมริกา แต่อย่างไรก็ตามการร่างกฎมายนี้ก็ไม่มีผลบังคับใช้ อ้างโดยตรงจาก govtrack.us:

ร่างพรราชบัญญัตินี้ไม่ได้รับการอนุมัติให้เป็นกฎหมาย ร่างพรราชบัญญัตินี้นำเสนอในสภาคองเกรส ช่วงที่อยู่ในสภาคองเกรสเมื่อ 2 ปีที่แล้ว และในช่วงสุดท้ายของแต่ละฤดูกาล ร่างพระราชบัญญัติที่นำเสนอและการลงมติซึ่งไม่ได้รับการอนุมัติถุกลบล้างไปจากหนังสือ สมาชิกได้มีการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อการโต้เถียงภายใต้ตัวเลขใหม่ๆในช่วงหน้า

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย 50 รัฐและในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางซึ่งเป็นส่วนกลางในการร่างกฎหมายซึ่งจะต้องผ่านการร่างกฎหมายในเรื่องของการใช้อัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะตกอยู่ภายใต้บาลวิก แต่เรื่องภายในรัฐจะได้รับการจัดการอย่างเป็นพิเศษในการร่างกฎหมายของรัฐ เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผลลัพธ์ทั้งหมดในการร่างกฎหมายอย่างเช่นที่กล่าวไว้ข้างบนซี่งยังไม่มีการตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏว่า มีแรงสนับสนุนในการปรับเปลี่ยนของมีค่าในการจ่ายค่าธรรมเนียมในการเปรียบเทียบระหว่างรัฐกับรัฐบาลกลาง อาจกล่าวได้ว่า ในอนาคตทั้งสองประเด็นไม่มีความแน่นอน

การร่างกฎหมายนั้นคล้ายกับสิ่งที่กล่าวไว้ข้างบนอย่างน้อยหนึ่งหรือมากกว่าของสหรัฐอเมริกา ต่อจากนั้นเป็นสิ่งที่เกิดผลกระทบครั้งยิ่งใหญ่ต่อเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งประกอบด้วยสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) หรือทางด้านภูมิศาสตร์แล้วเป็นดินแดนที่ยิ่งใหญ่ในเอเชีย บริษัทจากเอเชียทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาอาจจะต้องการที่จะปรับเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนคึวรที่ผลประโยชน์ทางธุรกิจจะปรากฎอยู่ภายในรัฐซึ่งมีการนำมาใช้สิ่งล้ำค่าเนื่องจากวิธีการชำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของรัฐ

To view this information in English please see: State Currency.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.