blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘การเข้าเมืองอเมริกัน’

11th May 2011

ในราชอาณาจักรไทย การให้บริการทางกฎหมายนั้นมีความจำเป็นต้องใช้บริการทนายความรับรองลายมือชื่อ แตกต่างจากประเทศอื่นๆหลายประเทศคือ การที่จะให้บริการการรับรองลายมือชื่อในประเทศไทยนั้นจะต้องเป็นทนายความผู้ได้รับใบอนุญาตว่าความก่อน

การให้บริการการรับรองลายมือชื่อนั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทางกฎหมายในประเทศไทย อาจจะไม่จำเป็นสำหรับบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในไทย หรือ ทรัพย์สินในไทย แต่ในเรื่องการเข้าเมืองแล้วการรับรองลายมือชื่อมีความจำเป็นมาก  ในขณะเดียวกัน การรับรองเอกสารนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ ในประเทศไทย

บางสถานการณ์ อาจเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะได้รับบริการรับรองลายมือชื่อจากการรับรองลายมือชื่ออเมริกันในต่างประเทศ ในกรณีดังกล่าว มีวิธีที่จะทำการรับรองลายมือชื่อได้โดยการติดต่อ หน่วยบริการพลเมืองอเมริกันของสถานทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลสหรัฐอเมริกา และขอรับบริการการรับรองลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่กงสุล การที่จะเลือกใช้บริการของการรับรองของอเมริกัน หรือแบบไทยนั้นขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงของพฤติการณ์นั้น ไม่ว่าทนายความอเมริกัน หรือทนายความไทยนั้นสามารถที่จะรองรับความต้องการของผู้ที่ยังไม่มีความแน่นอนว่า จำเป็นจะต้องใช้บริการการรับรองลายมือชื่อประเภทใด

บริษัท อินทิกริตี้ ลีเกิ้ล (ประเทศไทย) จำกัด ภูมิใจที่จะให้บริการการรับรองลายมือชื่อโดยคิดค่าธรรมเนียมเพียง 200 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าบริการโนตารีนั้นอินทิกริตี้ ลีเกิ้ลไม่คิดค่าธรรมเนียมสูงมากเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบริการนี้ได้ ผู้ดูแลบล็อกนี้และทีมงานอินทิกริตี้ ลีเกิ้ลมีความตั้งใจที่จะให้บริการแก่ประชาชนในราคาที่สมเหตุสมผล

ผู้ที่จะใช้บริการการรับรองลายมือชื่อควรจะได้รับคำแนะนำที่จะต้องคำนึงถึงในบริบทของการรับรองลายมือชื่อของอเมริกันซึ่งไม่มีสิทธิที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางกฎหมายเว้นเสียแต่ว่าจะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ บางครั้งมีการใช้คำที่คล้ายๆกัน เช่น โนตาริโอ หรือ เนตตาริโอ (ในนามของบุคคลทางอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์) บางครั้งก็ผ่านการเป็นทนายความและนำชื่อโนตารีมาใช้ในทางที่ผิด หากต้องการคำแนะนำทางกฎหมายนั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางกฎหมาย ในบริบทของการเข้าเมืองอเมริกันควรที่จะทำความเข้าใจว่า การปฏิบัติงานทางกฎหมายคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกานั้นได้รับอนุญาตให้มีเขตอำนาจในรัฐหนึ่งรัฐตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลาง

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะใช้บริการการรับรองลายมือชื่อของไทยจากอินทิกริตี้ ลีเกิ้ล กรุณา ติดต่อเรา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่: กฎหมาย

To view this posting in English please see: Thai Notary.

more Comments: 04

13th December 2010

ประเด็นเรื่องการฉ้อโกงในการเข้าเมืองเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเรื่องหนึ่ง เจ้าหน้าที่รัฐของสหรัฐอเมริกาในกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (USCIS) กระทรวงของรัฐ (DOS) หน่วยบริการคนเข้าเมืองและพลเมืองสหรัฐอเมริกา (USCBP) และหน่วยบังคับการคนเข้าเมืองและศุลกากร(USICE)ทั้งหมดนี้อยู่ในความรับผิดชอบที่จะต้องตรวจสอบและสอบสวนเกี่ยวกับการฉ้อฉลเรื่องวีซ่าและการเข้าเมือง ผู้เขียนคิดว่ามีความน่าสนใจในเรื่องการบริการคนเข้าเมืองและการพิธีการทางศุลกากร ได้มีการอ้างอย่างเป็นทางการในฐานะ ICEถึงการจับกุมชาวไนจีเรียที่มีส่วนพัวพันกับการปลอมแปลงวีซ่าสหรัฐอเมริกา อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ ICE.gov

ฮูสตั้น- เมื่อวันจันทร์มีการถอนสัญชาติอเมริกันของชายชาวไนจีเรียที่ถูกตัดสินว่า สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อฉลการแต่งงาน ฉ้อฉลเรื่องแปลงสัญชาติ และปลอมแปลงข้อความต่างๆต่อตัวแทนของรัฐ คำตัดสินนี้ได้มมีการแถลงโดยทนายสหรัฐอเมริกาโจส์ แองเจิ้ล โมเรโน ทางใต้ของรัฐเท็กซัส การสอบสวนได้ดำเนินการโดยการบังคับการทางศุลกากรและคนเข้าเมืองสหรัฐอเมริกา (ICE) สำนักงานการสอบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) อิบบราฮิม อดีนีน อายุ 33 ปีผู้ซึ่งมีถิ่นกำเนิดที่ไนจีเรียและได้รับการแปลงสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาถูกตัดสินโดยคณะลูกขุน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม เขาอยู่ในความควบคุมขอองส่วนกลางเป็นเวลา 6 เดือน ผู้พิพากษาเขตในสหรัฐอเมริกาเคนเนท ฮอทพิพากษาให้อดีนีนจำคุกในเรือนจำ ผู้พิพากษายังได้รับคำภร้องจากรัฐบาลให้ถอนสัญชาติสหรัฐอเมริกา อดีนีนยังถูกเนรเทศออกนอกประเทศด้วย

การทำให้ขาดสิทธิจากการเป็นพลเมืองเป็นกระบวนการที่บุคคลนั้นถูกถอนสัญชาติสหรัฐอเมริกาและกลับไปถือสัญชาติอื่น ในประเด็นของการปลอมแปลงการแต่งงานและกระบวนการเข้าเมมืองสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่า

การสอบสวน ICE HIS เริ่มต้นเมื่อปี 2008 อดีนีนนั้นเกี่ยวพันกับการเป็นนายหน้าระหว่างคนสัญชาติไนจีเรียและพลเมืองสหรัฐอเมริกาเพื่อที่ว่าคนสัญชาติไนจีเรียจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเข้าเมือง ทั้งหมดนี้เพื่อนำไปสู่การเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกา “คู่หมั้น”ชาวอเมริกันนั้นได้รับค่าตอบแทนในการหลอกลวงเป็นเงินสด

การร่วมมือกันฉ้อฉลเรื่องการแต่งงานในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากวีซ่าสหรัฐอเมริกานั้นเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงซึ่งเห็นได้จากรายงานที่กล่าวมาแล้วข้างบน ผู้ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเข้าเมืองอเมริกันนั้นพึงระลึกไว้เสมอว่า การที่จะหลอกเจ้าหน้าที่การเข้าเมืองหรือพยายามที่จะหลอกลวงรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆนั้น ไม่ใช่วิธีที่ชาญฉลาด แม้ว่าจะกลายเป็นพลเมืองสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่การกระทำที่หลอกลวงในขั้นตอนการทำวีซ่านั้นอาจจะทำให้ถูกถอนสัญชาติและมีความผิดทางอาญา

เพื่อผลประโยชน์ทางวีซ่า ควรที่จะปรึกษาทนายอเมริกันที่มีใบอนุญาตเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องกระบวนการคนเข้าเมืองเพราะทนจายอเมริกันที่ได้รับอนุญาตและมีความเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างน้อยในหนึ่งรัฐนั้นก็มีสิทธิที่จะให้คำแนะนำ คำปรึกษา หรือการดำเนินการแทน

To view this posting in English please see: Denaturalization.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.