blog-hdr.gif

Integrity Legal

Posts Tagged ‘กฎหมายอังกฤษ’

18th March 2011

ในกรณีนี้แม้จะดูเหมือนจะสร้างความแปลกประหลาดใจแม้เมื่อ 4 ปีที่แล้ว อิทธิพลของการเมืองแองโกล-อเมริกัน เศรษฐกิจ และประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วกับมุมมองที่เล็กน้อยในตอนท้าย ผู้เขียนค้นพบกลุ่มที่อยู่ในสหราชอาณาจักรจับกุมผู้พิพากษาที่ก่อให้เกิดสิทธิโดยแมคนาคาตา อ้างโดยตรงจาก WirralGlobe.co.uk:

ผู้ประท้วง “จับกุมตามกฎหมาย”ผู้พิพากษาศาลไบเคนเฮด ทำขึ้นจากผู้คนจากสหราชอาณาจักร กลุ่มคนเดินขบวนยังคงที่จะมีสิทธิตามกฎหมายที่จะก่อกบฏตามแมคนาคาตา กลุ่มคนแม้ส่วนใหญ่ชุมนุมโดยสงบ เรียกร้องอิสรภาพและการจับกุมผู้พิพากษาผู้นั้น

ผู้เขียนขอแนะนำว่า ให้ผู้ที่สนใจคลิกลิงค์ข้างบนที่ต้องการรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับกรณีที่น่าสนใจนี้ ผู้เขียนอยากที่จะแนะนำต่อไปว่าคลิกที่ลิงค์นี้เพื่อดูวีดีโอที่บันทึกเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น ในหลายๆกรณี กรณีที่อ้างถึงข้างบนอาจไม่ใช่กรณีทั้งหมดที่พลเมืองอังกฤษเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ แนวโน้มต่อเทคนิคที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนและวิธีการทางการเมืองและขอบเขตทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกในฐานะที่สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีนและชาติที่เป็นสมาชิกของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)นั้นเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองซึ่งเป็นผลมาจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจของชาติทั้งหลาย ด้วยความพยายามที่จะใช้อำนาจกับการที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสภาผู้แทนราษฎรประสบความยากลำบากมากขึ้นในรัฐยูทาร์ที่ผ่านร่างกฎหมายซึ่งส่งเสริมให้การประมูลทองคำและเงินถูกต้องตามกฎหมายในรัฐยูทาร์ อ้างโดยตรงจากเว็บไซต์ TalkingPointsMemo.com:

สภาผู้แทนราษฎรของยูทาร์ได้มีการอนุมัติพระราชบัญญัติซึ่งอนุญาตใหห้เหรียญทองและเหรียญเงินใช้หมุนเวียนได้ ไม่เหมือนกับพระราชบัญญํติในรัฐอื่น ไม่ได้เป็นการบังคับให้ยอมรับทองหรือเงินเนื่องมาจากการประมูล สภาพระราชบัญญัติ317 ได้รับการเสนอโดยสมาชิกสภา บราด กาลเวซ (อาร์)เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และผ่านสภาด้วยการลงคะแนน 47-26 และจะมีการส่งไปยังวุฒิสภาต่อไป

เป็นที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า กระแสการเมืองของการเปลี่ยนแปลงทั่วตอนเหนือของอเมริกา สหราชอาณาจักร และยุโรป เรื่องนี้จะมีการเปิดเผยเนื่องจากมีเรื่องราวที่เป็นไปตามการคาดเดาของใครบางคนแต่สำหรับชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ต่างประเทศในเอเชียและผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศในที่อื่นๆและคนสัญชาติต่างๆเช่น จีน ไทย อินโดนีเซีย อินเดียและชาติสมาชิกอาเซียนต่างจับตามองเนื่องจากประวัติศาสตร์สมัยใหม่แสดงให้เห็นว่า กรณีที่เกิดขึ้นในดินแดนหนึ่งสามารถที่จะสะท้อนไปได้ทั่วโลก

To view this post in English please see: Association of Southeast Asian Nations.

more Comments: 04

The hiring of a lawyer is an important decision that should not be based solely on advertisement. Before you decide, ask us to send you free written information about our qualifications and experience. The information presented on this site should not be construed to be formal legal advice nor the formation of a lawyer/client relationship.